"AL" ifadesi tarandı:
# İçinde "AL" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|علىALǎlā670x
| على AL ǎlā üzeredirler (are) on 2:5
| على AL ǎlā üzerini on 2:7
| على AL ǎlā üzerine (is) on 2:20
| على AL ǎlā -e to 2:23
| على AL ǎlā -e to 2:31
| على AL ǎlā -üzerine on 2:45
| على AL ǎlā üzerine over 2:47
| على AL ǎlā üzerine upon 2:59
| على AL ǎlā [on] 2:61
| على AL ǎlā hakkında against 2:80
| على AL ǎlā karşı over 2:89
| على AL ǎlā üzerine olsun! (is) on 2:89
| على AL ǎlā üzerine on 2:90
| على AL ǎlā üstüne upon 2:90
| على AL ǎlā for 2:96
| على AL ǎlā on 2:97
| على AL ǎlā hakkında over 2:102
| على AL ǎlā to 2:102
| على AL ǎlā over 2:106
| على AL ǎlā on 2:109
| على AL ǎlā üzerinde (are) on 2:113
| على AL ǎlā üzerinde (are) on 2:113
| على AL ǎlā üzerine over 2:122
| على AL ǎlā -a over 2:143
| على AL ǎlā üzerinde on 2:143
| على AL ǎlā for 2:143
| على AL ǎlā üzerine (is) on 2:148
| على AL ǎlā hakkında about 2:169
| على AL ǎlā karşı on 2:175
| على AL ǎlā in 2:177
| على AL ǎlā üzerine on 2:180
| على AL ǎlā üzerinedir (would be) on 2:181
| على AL ǎlā üzerine to 2:183
| على AL ǎlā on 2:184
| على AL ǎlā üzere olursa on 2:185
| على AL ǎlā dolayı for 2:185
| على AL ǎlā -den against 2:193
| على AL ǎlā on 2:204
| على AL ǎlā upon 2:236
| على AL ǎlā üzerine upon 2:236
| على AL ǎlā -üstüne [on] 2:238
| على AL ǎlā üzerine upon 2:241
| على AL ǎlā karşı for 2:243
| على AL ǎlā karşı against 2:250
| على AL ǎlā karşı to 2:251
| على AL ǎlā karşı over 2:253
| على AL ǎlā by 2:259
| على AL ǎlā üstüne on 2:259
| على AL ǎlā (is) on 2:259
| على AL ǎlā üzerine on 2:260
| على AL ǎlā hiçbir on 2:264
| على AL ǎlā on 2:283
| على AL ǎlā on 2:284
| على AL ǎlā üzerine on 2:286
| على AL ǎlā karşı against 2:286
| على AL ǎlā (are) on 3:26
| على AL ǎlā (is) on 3:29
| على AL ǎlā üzerine over 3:33
| على AL ǎlā üzerine over 3:42
| على AL ǎlā üstüne on 3:61
| على AL ǎlā üzerine on 3:72
| على AL ǎlā karşı about 3:75
| على AL ǎlā karşı about 3:78
| على AL ǎlā üzerinize on 3:81
| على AL ǎlā on 3:84
| على AL ǎlā upon 3:93
| على AL ǎlā hakkında about 3:94
| على AL ǎlā -üzerine upon 3:97
| على AL ǎlā over 3:98
| على AL ǎlā on 3:103
| على AL ǎlā on 3:135
| على AL ǎlā üzerinde on 3:144
| على AL ǎlā üzerinde on 3:144
| على AL ǎlā karşı over 3:147
| على AL ǎlā üzere on 3:149
| على AL ǎlā karşı for 3:152
| على AL ǎlā on 3:153
| على AL ǎlā over 3:153
| على AL ǎlā on 3:159
| على AL ǎlā karşı upon 3:164
| على AL ǎlā üzerine (is) on 3:165
| على AL ǎlā (şu) üzerinde on 3:179
| على AL ǎlā üzerine about 3:179
| على AL ǎlā (is) on 3:189
| على AL ǎlā through 3:194
| على AL ǎlā göre by 4:17
| على AL ǎlā üzerine (is) on 4:25
| على AL ǎlā karşı for 4:30
| على AL ǎlā karşı over 4:32
| على AL ǎlā üzerine over 4:33
| على AL ǎlā üzerinde of 4:34
| على AL ǎlā üzerine over 4:34
| على AL ǎlā üzerine against 4:41
| على AL ǎlā üzerinde on 4:43
| على AL ǎlā üzerine on 4:47
| على AL ǎlā karşı about 4:50
| على AL ǎlā yüzünden for 4:54
| على AL ǎlā in 4:81
| على AL ǎlā on 4:85
| على AL ǎlā of 4:86
| على AL ǎlā to 4:95
| على AL ǎlā over 4:95
| على AL ǎlā on 4:100
| على AL ǎlā -üzerine on 4:103
| على AL ǎlā aleyhine against 4:111
| على AL ǎlā over 4:133
| على AL ǎlā aleyhinde (it is) against 4:135
| على AL ǎlā upon 4:136
| على AL ǎlā karşı over 4:141
| على AL ǎlā karşı against 4:156
| على AL ǎlā karşı against 4:165
| على AL ǎlā for 4:169
| على AL ǎlā hakkında about 4:171
| على AL ǎlā üzerinde in 5:2
| على AL ǎlā üzerinde in 5:2
| على AL ǎlā üzerine on 5:3
| على AL ǎlā üzerinde on 5:6
| على AL ǎlā karşı [upon] 5:8
| على AL ǎlā üzerinde (olduklarına) of 5:13
| على AL ǎlā (is) on 5:17
| على AL ǎlā [on] 5:19
| على AL ǎlā (is) on 5:19
| على AL ǎlā on 5:21
| على AL ǎlā üzerine over 5:26
| على AL ǎlā üzerine on 5:32
| على AL ǎlā üzerine (is) on 5:40
| على AL ǎlā üzerine on 5:46
| على AL ǎlā üzerine for 5:52
| على AL ǎlā karşı towards 5:54
| على AL ǎlā karşı towards 5:54
| على AL ǎlā üzerinde on 5:68
| على AL ǎlā için over 5:68
| على AL ǎlā ile by 5:78
| على AL ǎlā düşen upon 5:92
| على AL ǎlā üzerine on 5:93
| على AL ǎlā üzerine düşen on 5:99
| على AL ǎlā karşı against 5:103
| على AL ǎlā (on) 5:107
| على AL ǎlā üzerine in 5:108
| على AL ǎlā üzerine (are) on 5:117
| على AL ǎlā üzerine (is) on 5:120
| على AL ǎlā üstüne upon 6:12
| على AL ǎlā (is) on 6:17
| على AL ǎlā karşı against 6:21
| على AL ǎlā karşı against 6:24
| على AL ǎlā üstüne over 6:25
| على AL ǎlā başında by 6:27
| على AL ǎlā huzurunda before 6:30
| على AL ǎlā dolayı over 6:31
| على AL ǎlā on 6:31
| على AL ǎlā karşı over 6:34
| على AL ǎlā üzerinde on 6:35
| على AL ǎlā üzerine [on] 6:37
| على AL ǎlā üzerine on 6:39
| على AL ǎlā üstüne [on] 6:46
| على AL ǎlā üzerine upon 6:54
| على AL ǎlā üzerindeyim on 6:57
| على AL ǎlā üzerine [on] 6:65
| على AL ǎlā üzerine (is) on 6:69
| على AL ǎlā üzerinde on 6:71
| على AL ǎlā karşı against 6:83
| على AL ǎlā üzerine over 6:86
| على AL ǎlā üzerine on 6:91
| على AL ǎlā over 6:92
| على AL ǎlā karşı about 6:93
| على AL ǎlā karşı against 6:93
| على AL ǎlā üzerine (is) on 6:102
| على AL ǎlā üstüne on 6:125
| على AL ǎlā aleyhine against 6:130
| على AL ǎlā karşı against 6:130
| على AL ǎlā on 6:135
| على AL ǎlā üzerine on 6:139
| على AL ǎlā karşı against 6:140
| على AL ǎlā karşı against 6:144
| على AL ǎlā üzerine to 6:145
| على AL ǎlā üzerine on 6:154
| على AL ǎlā üzerine on 6:156
| على AL ǎlā karşı about 7:28
| على AL ǎlā hakkında about 7:33
| على AL ǎlā karşı against 7:37
| على AL ǎlā aleyhlerine against 7:37
| على AL ǎlā üzerine olsun (is) on 7:44
| على AL ǎlā üzerine to 7:50
| على AL ǎlā göre with 7:52
| على AL ǎlā üzerine on 7:54
| على AL ǎlā aracılığı ile on 7:63
| على AL ǎlā aracılığı ile on 7:69
| على AL ǎlā üzerine against 7:89
| على AL ǎlā Upon 7:89
| على AL ǎlā for 7:93
| على AL ǎlā üzerini over 7:100
| على AL ǎlā üzerini on 7:101
| على AL ǎlā benim üzerime on 7:105
| على AL ǎlā karşı about 7:105
| على AL ǎlā üzerine for 7:137
| على AL ǎlā üzerine upon 7:138
| على AL ǎlā to 7:138
| على AL ǎlā üzerine over 7:140
| على AL ǎlā üzeine over 7:144
| على AL ǎlā hakkında about 7:169
| على AL ǎlā onları over 7:172
| على AL ǎlā üzerini [on] 8:11
| على AL ǎlā üzerine on 8:37
| على AL ǎlā to 8:41
| على AL ǎlā üzerine (is) on 8:41
| على AL ǎlā üzerine on 8:48
| على AL ǎlā in 8:49
| على AL ǎlā on 8:53
| على AL ǎlā on 8:58
| على AL ǎlā in 8:61
| على AL ǎlā to 8:65
| على AL ǎlā karşı against 8:72
| على AL ǎlā of 9:15
| على AL ǎlā against 9:17
| على AL ǎlā karşı over 9:23
| على AL ǎlā üzerine on 9:26
| على AL ǎlā for 9:27
| على AL ǎlā üstüne over 9:33
| على AL ǎlā (is) on 9:39
| على AL ǎlā -üzerine for 9:84
| على AL ǎlā başında by 9:84
| على AL ǎlā üzeri [on] 9:87
| على AL ǎlā üzerine on 9:91
| على AL ǎlā üzerine on 9:91
| على AL ǎlā üzerine on 9:91
| على AL ǎlā aleyhine (is) on 9:91
| على AL ǎlā on 9:92
| على AL ǎlā (is) on 9:93
| على AL ǎlā üzerini [on] 9:93
| على AL ǎlā to 9:97
| على AL ǎlā in 9:101
| على AL ǎlā üzere on 9:108
| على AL ǎlā üzerine on 9:109
| على AL ǎlā on 9:109
| على AL ǎlā to 9:117
| على AL ǎlā on 10:3
| على AL ǎlā karşı against 10:17
| على AL ǎlā aleyhinize olan (is) against 10:23
| على AL ǎlā hakkındaki upon 10:33
| على AL ǎlā üzerine over 10:46
| على AL ǎlā karşı about 10:59
| على AL ǎlā karşı against 10:60
| على AL ǎlā karşı to 10:60
| على AL ǎlā hakkında about 10:68
| على AL ǎlā hakkında against 10:69
| على AL ǎlā aittir on 10:72
| على AL ǎlā üzerini [on] 10:74
| على AL ǎlā for 10:83
| على AL ǎlā """Upon" 10:85
| على AL ǎlā [on] 10:88
| على AL ǎlā üzerini [on] 10:88
| على AL ǎlā üzerlerine on 10:100
| على AL ǎlā üzerine (is) on 11:4
| على AL ǎlā ait olmayan on 11:6
| على AL ǎlā üzerinde on 11:7
| على AL ǎlā üzerine (is) on 11:12
| على AL ǎlā üzere on 11:17
| على AL ǎlā karşı against 11:18
| على AL ǎlā üzerine before 11:18
| على AL ǎlā karşı against 11:18
| على AL ǎlā üzerinedir (is) on 11:18
| على AL ǎlā üzere on 11:28
| على AL ǎlā aittir from 11:29
| على AL ǎlā üzerine on 11:44
| على AL ǎlā aittir from 11:51
| على AL ǎlā upon 11:56
| على AL ǎlā üzeredir (is) on 11:56
| على AL ǎlā (is) on 11:57
| على AL ǎlā üzere on 11:63
| على AL ǎlā üzere on 11:88
| على AL ǎlā (according) to 11:93
| على AL ǎlā (according) to 11:121
| على AL ǎlā to 12:5
| على AL ǎlā üzerine on 12:6
| على AL ǎlā hakkında with 12:11
| على AL ǎlā üzeri upon 12:18
| على AL ǎlā kaşı against 12:18
| على AL ǎlā over 12:21
| على AL ǎlā üstüne over 12:55
| على AL ǎlā (için) with 12:64
| على AL ǎlā üzerine over 12:66
| على AL ǎlā huzuruna upon 12:69
| على AL ǎlā üzerindeki over 12:84
| على AL ǎlā üzerine over 12:93
| على AL ǎlā üzerine over 12:96
| على AL ǎlā yanına upon 12:99
| على AL ǎlā üstüne upon 12:100
| على AL ǎlā with 12:108
| على AL ǎlā üzerine on 13:2
| على AL ǎlā üzerine over 13:4
| على AL ǎlā karşı for 13:6
| على AL ǎlā üzerinde of 13:33
| على AL ǎlā karşılık than 14:3
| على AL ǎlā on 14:11
| على AL ǎlā upon 14:12
| على AL ǎlā on 14:12
| على AL ǎlā on 14:18
| على AL ǎlā karşı on 14:20
| على AL ǎlā from 14:38
| على AL ǎlā in 14:39
| على AL ǎlā üzerinde on 15:47
| على AL ǎlā (rağmen) """Do you give me glad tidings" 15:54
| على AL ǎlā on 15:90
| على AL ǎlā üzerine upon 16:2
| على AL ǎlā üzerinedir (are) upon 16:27
| على AL ǎlā düşen on 16:35
| على AL ǎlā [for] 16:37
| على AL ǎlā üzerinde with 16:47
| على AL ǎlā in 16:59
| على AL ǎlā üzerine over 16:71
| على AL ǎlā to 16:71
| على AL ǎlā on 16:75
| على AL ǎlā on 16:76
| على AL ǎlā üzerine on 16:76
| على AL ǎlā üzere (giden) (is) on 16:76
| على AL ǎlā üzerine on 16:77
| على AL ǎlā üzerine over 16:89
| على AL ǎlā üzerinde on 16:99
| على AL ǎlā üzerinde (is) over 16:100
| على AL ǎlā over 16:107
| على AL ǎlā üzerini over 16:108
| على AL ǎlā karşı about 16:116
| على AL ǎlā karşı about 16:116
| على AL ǎlā üzerinde for 16:124
| على AL ǎlā üzerine over 17:21
| على AL ǎlā üzerine over 17:46
| على AL ǎlā on 17:46
| على AL ǎlā üzerine to 17:55
| على AL ǎlā üzerine over 17:70
| على AL ǎlā on 17:83
| على AL ǎlā üzerine on 17:84
| على AL ǎlā üzere to 17:88
| على AL ǎlā üyerine on 17:97
| على AL ǎlā [on] 17:99
| على AL ǎlā to 17:106
| على AL ǎlā at 17:106
| على AL ǎlā to 18:1
| على AL ǎlā over 18:6
| على AL ǎlā üzerindeki (is) on 18:7
| على AL ǎlā (ağırlık) over 18:11
| على AL ǎlā üstüne [on] 18:14
| على AL ǎlā karşı against 18:15
| على AL ǎlā in 18:21
| على AL ǎlā üzerine on 18:31
| على AL ǎlā üzerine over 18:42
| على AL ǎlā üzerine on 18:42
| على AL ǎlā üzerine over 18:45
| على AL ǎlā before 18:48
| على AL ǎlā üzerine over 18:57
| على AL ǎlā üzerini on 18:64
| على AL ǎlā üzere on 18:66
| على AL ǎlā for 18:68
| على AL ǎlā üzerine on 18:90
| على AL ǎlā için [on] 18:94
| على AL ǎlā karşısına to 19:11
| على AL ǎlā karşı against 19:69
| على AL ǎlā üzerine upon 19:71
| على AL ǎlā üzerine upon 19:83
| على AL ǎlā üzerine over 20:5
| على AL ǎlā (yanında) at 20:10
| على AL ǎlā için for 20:18
| على AL ǎlā önünde under 20:39
| على AL ǎlā [to] 20:40
| على AL ǎlā at 20:40
| على AL ǎlā üzerinedir on 20:47
| على AL ǎlā üzerine (olacağı) (will be) on 20:48
| على AL ǎlā karşı against 20:61
| على AL ǎlā over 20:72
| على AL ǎlā üzerindeler upon 20:84
| على AL ǎlā to 20:120
| على AL ǎlā over 20:130
| على AL ǎlā üstüne against 21:18
| على AL ǎlā üzerine to 21:56
| على AL ǎlā önüne before 21:61
| على AL ǎlā üzerine on 21:65
| على AL ǎlā for 21:69
| على AL ǎlā upon 21:95
| على AL ǎlā equally 21:109
| على AL ǎlā karşı against 21:112
| على AL ǎlā üzerine (is) over 22:6
| على AL ǎlā on 22:11
| على AL ǎlā üstü on 22:11
| على AL ǎlā üzerine over 22:17
| على AL ǎlā üzerine over 22:28
| على AL ǎlā üzerine over 22:34
| على AL ǎlā (başlarına) over 22:35
| على AL ǎlā üzere for 22:37
| على AL ǎlā for 22:39
| على AL ǎlā üstüne on 22:45
| على AL ǎlā üstüne on 22:65
| على AL ǎlā için (is) for 22:70
| على AL ǎlā üzerine on 22:78
| على AL ǎlā from 23:6
| على AL ǎlā over 23:9
| على AL ǎlā on 23:18
| على AL ǎlā üzerine [on] 23:28
| على AL ǎlā hakkında about 23:38
| على AL ǎlā üzere (to) on 23:66
| على AL ǎlā üzerine [on] 23:91
| على AL ǎlā on 23:95
| على AL ǎlā üzerine to 24:3
| على AL ǎlā üzerine [on] 24:27
| على AL ǎlā üstüne over 24:31
| على AL ǎlā of 24:31
| على AL ǎlā to 24:33
| على AL ǎlā üstüne upon 24:35
| على AL ǎlā üzerinde (sürünerek) on 24:45
| على AL ǎlā üstünde on 24:45
| على AL ǎlā üstünde on 24:45
| على AL ǎlā zerine on 24:45
| على AL ǎlā düşen (is) on 24:54
| على AL ǎlā among 24:58
| على AL ǎlā üzerine on 24:61
| على AL ǎlā üzerine on 24:61
| على AL ǎlā üzerine on 24:61
| على AL ǎlā üzerinize on 24:61
| على AL ǎlā [on] 24:61
| على AL ǎlā için for 24:62
| على AL ǎlā üzerine upon 25:1
| على AL ǎlā üzerine on 25:16
| على AL ǎlā için for 25:26
| على AL ǎlā [on] 25:27
| على AL ǎlā üzerine on 25:34
| على AL ǎlā upon 25:40
| على AL ǎlā karşı against 25:55
| على AL ǎlā in 25:58
| على AL ǎlā üzerine over 25:59
| على AL ǎlā on 25:63
| على AL ǎlā ait olandan from 26:109
| على AL ǎlā aittir upon 26:113
| على AL ǎlā aittir from 26:127
| على AL ǎlā aittir from 26:145
| على AL ǎlā aittir from 26:164
| على AL ǎlā aittir from 26:180
| على AL ǎlā Upon 26:194
| على AL ǎlā üzerine to 26:198
| على AL ǎlā üzerine in 26:217
| على AL ǎlā üzerine upon 26:221
| على AL ǎlā üzerine upon 26:222
| على AL ǎlā üzerine over 27:15
| على AL ǎlā üzerine to 27:18
| على AL ǎlā üzerine upon 27:59
| على AL ǎlā karşı for 27:73
| على AL ǎlā to 27:76
| على AL ǎlā in 27:79
| على AL ǎlā üzerindesin (are) on 27:79
| على AL ǎlā üzerine upon 28:5
| على AL ǎlā üzerine [over] 28:10
| على AL ǎlā üzerine to 28:12
| على AL ǎlā at 28:15
| على AL ǎlā karşı against 28:15
| على AL ǎlā with 28:25
| على AL ǎlā karşılığında on 28:27
| على AL ǎlā karşı over 28:28
| على AL ǎlā üzerinde 28:38
| على AL ǎlā sayesinde on (account) 28:78
| على AL ǎlā karşısına to 28:79
| على AL ǎlā düşen (is) on 29:18
| على AL ǎlā göre for 29:19
| على AL ǎlā üzerine on 29:20
| على AL ǎlā karşı against 29:30
| على AL ǎlā üstüne on 29:34
| على AL ǎlā üzerine against 29:68
| على AL ǎlā üzerine (is) on 30:50
| على AL ǎlā üzerini [on] 30:59
| على AL ǎlā üzerindedirler (are) on 31:5
| على AL ǎlā üstüne upon 31:14
| على AL ǎlā için on 31:15
| على AL ǎlā başına over 31:17
| على AL ǎlā üzerine on 32:4
| على AL ǎlā in 33:3
| على AL ǎlā karşı towards 33:19
| على AL ǎlā göre for 33:19
| على AL ǎlā üzerine on 33:27
| على AL ǎlā göre for 33:30
| على AL ǎlā üzerine on 33:37
| على AL ǎlā üzerine upon 33:38
| على AL ǎlā in 33:48
| على AL ǎlā üzerine over 33:52
| على AL ǎlā üzerine over 33:55
| على AL ǎlā upon 33:56
| على AL ǎlā to 33:72
| على AL ǎlā to 33:73
| على AL ǎlā to 34:7
| على AL ǎlā karşı about 34:8
| على AL ǎlā [on] 34:14
| على AL ǎlā over 34:21
| على AL ǎlā aittir from 34:47
| على AL ǎlā üzerine (is) over 34:47
| على AL ǎlā (zararıma) against 34:50
| على AL ǎlā (is) on 35:1
| على AL ǎlā göre for 35:11
| على AL ǎlā üzerine (is) on 35:17
| على AL ǎlā üzerindeler (are) on 35:40
| على AL ǎlā üzerinde (yeryüzünde) on 35:45
| على AL ǎlā üzerinde On 36:4
| على AL ǎlā üzerine upon 36:7
| على AL ǎlā üzerine upon 36:28
| على AL ǎlā for 36:30
| على AL ǎlā üzerine on 36:56
| على AL ǎlā üzerini [on] 36:65
| على AL ǎlā üzerini [over] 36:66
| على AL ǎlā in 36:67
| على AL ǎlā karşı against 36:70
| على AL ǎlā to 36:81
| على AL ǎlā to 37:27
| على AL ǎlā üzerinde On 37:44
| على AL ǎlā to 37:50
| على AL ǎlā üzerinde on 37:70
| على AL ǎlā upon 37:79
| على AL ǎlā üzerine on 37:109
| على AL ǎlā upon 37:114
| على AL ǎlā upon 37:120
| على AL ǎlā upon 37:130
| على AL ǎlā karşı over 37:153
| على AL ǎlā üzerine upon 37:181
| على AL ǎlā over 38:6
| على AL ǎlā over 38:17
| على AL ǎlā yanına upon 38:22
| على AL ǎlā hakkına to 38:22
| على AL ǎlā üzerine [on] 38:24
| على AL ǎlā üstüne on 38:34
| على AL ǎlā üzerine over 39:5
| على AL ǎlā üzerine over 39:5
| على AL ǎlā üzerinde (is) upon 39:22
| على AL ǎlā hakkında against 39:32
| على AL ǎlā göre (according) to 39:39
| على AL ǎlā sayesinde for 39:49
| على AL ǎlā karşı against 39:53
| على AL ǎlā dolayı over 39:56
| على AL ǎlā karşı about 39:60
| على AL ǎlā üzerine (is) over 39:62
| على AL ǎlā üzerine against 39:71
| على AL ǎlā hakkındaki against 40:6
| على AL ǎlā üzerine upon 40:15
| على AL ǎlā from 40:16
| على AL ǎlā üzerini over 40:35
| على AL ǎlā karşı to 40:61
| على AL ǎlā over 41:17
| على AL ǎlā üzerine (is) on 41:39
| على AL ǎlā upon 41:51
| على AL ǎlā üzerine (is) over 41:53
| على AL ǎlā üzerine (is) on 42:9
| على AL ǎlā on 42:13
| على AL ǎlā karşı about 42:24
| على AL ǎlā üzerine [over] 42:24
| على AL ǎlā (is) over 42:29
| على AL ǎlā on 42:33
| على AL ǎlā aittir (is) on 42:40
| على AL ǎlā aleyhine against 42:42
| على AL ǎlā üzerine on 43:13
| على AL ǎlā üzerinde upon 43:22
| على AL ǎlā üzerinde on 43:22
| على AL ǎlā üzerinde on 43:23
| على AL ǎlā [on] 43:23
| على AL ǎlā to 43:31
| على AL ǎlā üzerindesin (are) on 43:43
| على AL ǎlā karşı against 44:19
| على AL ǎlā göre by 44:32
| على AL ǎlā üzerine over 44:32
| على AL ǎlā üzerine over 45:16
| على AL ǎlā üzerine on 45:18
| على AL ǎlā -ye göre knowingly, 45:23
| على AL ǎlā üzerini upon 45:23
| على AL ǎlā üstüne over 45:23
| على AL ǎlā to 46:10
| على AL ǎlā to 46:20
| على AL ǎlā to give life 46:33
| على AL ǎlā üzerine (is) on 46:33
| على AL ǎlā karşı to 46:34
| على AL ǎlā to 47:2
| على AL ǎlā üzerinde on 47:14
| على AL ǎlā üzerini upon 47:16
| على AL ǎlā üzerinde upon 47:24
| على AL ǎlā üzerine on 47:25
| على AL ǎlā aleyhine against 48:10
| على AL ǎlā upon 48:17
| على AL ǎlā on 48:17
| على AL ǎlā on 48:17
| على AL ǎlā üzerine over 48:21
| على AL ǎlā üzerine upon 48:26
| على AL ǎlā over 48:28
| على AL ǎlā karşı against 48:29
| على AL ǎlā üstüne upon 48:29
| على AL ǎlā üzerine over 49:6
| على AL ǎlā üzerine on 49:9
| على AL ǎlā üzerine over 50:39
| على AL ǎlā üzerinde over 51:13
| على AL ǎlā üzerine on 52:20
| على AL ǎlā to 52:25
| على AL ǎlā hakkında about 53:12
| على AL ǎlā için for 54:12
| على AL ǎlā üzerinde on 54:13
| على AL ǎlā üzerine on 54:48
| على AL ǎlā üzerine on 55:54
| على AL ǎlā üzerine on 55:76
| على AL ǎlā üzerindedirler On 56:15
| على AL ǎlā üzere in 56:46
| على AL ǎlā In 56:61
| على AL ǎlā üzerine (is) over 57:2
| على AL ǎlā üzerine over 57:4
| على AL ǎlā üzerine upon 57:9
| على AL ǎlā for 57:22
| على AL ǎlā üzerine over 57:23
| على AL ǎlā üzerine on 57:27
| على AL ǎlā hiçbir over 57:29
| على AL ǎlā üzerine (is) over 58:6
| على AL ǎlā üzere to 58:14
| على AL ǎlā üzerinde (are) on 58:18
| على AL ǎlā üzerinde on 59:5
| على AL ǎlā to 59:6
| على AL ǎlā üzerine over 59:6
| على AL ǎlā üzerine (is) on 59:6
| على AL ǎlā to 59:7
| على AL ǎlā over 59:9
| على AL ǎlā on 59:21
| على AL ǎlā in 60:9
| على AL ǎlā hususunda [on] 60:12
| على AL ǎlā üstüne upon 61:7
| على AL ǎlā üstün over 61:9
| على AL ǎlā to 61:10
| على AL ǎlā karşı against 61:14
| على AL ǎlā üzeri [upon] 63:3
| على AL ǎlā on 63:7
| على AL ǎlā üzerine (is) on 64:1
| على AL ǎlā göre for 64:7
| على AL ǎlā düşen upon 64:12
| على AL ǎlā upon 65:3
| على AL ǎlā üzerine (is) on 65:12
| على AL ǎlā üzerine (are) over 66:8
| على AL ǎlā üzerine (is) over 67:1
| على AL ǎlā on 67:22
| على AL ǎlā üzerinde on 67:22
| على AL ǎlā üzerini on 68:16
| على AL ǎlā to 68:22
| على AL ǎlā with 68:25
| على AL ǎlā to 68:30
| على AL ǎlā (will be) on 69:17
| على AL ǎlā on 69:34
| على AL ǎlā için upon 69:50
| على AL ǎlā at 70:23
| على AL ǎlā from 70:30
| على AL ǎlā on 70:34
| على AL ǎlā [On] 70:41
| على AL ǎlā on 71:26
| على AL ǎlā hakkında against 72:4
| على AL ǎlā karşı against 72:5
| على AL ǎlā on 72:16
| على AL ǎlā from 72:26
| على AL ǎlā over 73:10
| على AL ǎlā için For 74:10
| على AL ǎlā on 75:4
| على AL ǎlā against 75:14
| على AL ǎlā [over] 75:40
| على AL ǎlā üzerinden upon 76:1
| على AL ǎlā in spite of 76:8
| على AL ǎlā üzerinde on 76:13
| على AL ǎlā hakkında on 81:24
| على AL ǎlā from 83:2
| على AL ǎlā üzeri [over] 83:14
| على AL ǎlā üzerinde On 83:23
| على AL ǎlā üzerinde On 83:35
| على AL ǎlā over 85:7
| على AL ǎlā üzerine on 85:9
| على AL ǎlā to 86:8
| على AL ǎlā to 89:18
| على AL ǎlā üzerinde upon 96:11
| على AL ǎlā on 100:7
| على AL ǎlā to 104:7
| على AL ǎlā to 107:3


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}