» 67 / Mülk  1:

Kuran Sırası: 67
İniş Sırası: 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 » 67 / Mülk  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. تَبَارَكَ (TBERK) = tebārake : ne mübarektir
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : bulunan
3. بِيَدِهِ (BYD̃H) = biyedihi : elinde
4. الْمُلْكُ (ELMLK) = l-mulku : mülk
5. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O'nun
6. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
7. كُلِّ (KL) = kulli : her
8. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şey
9. قَدِيرٌ (GD̃YR) = ḳadīrun : gücü yeter
ne mübarektir | bulunan | elinde | mülk | ve O'nun | üzerine | her | şey | gücü yeter |

[BRK] [] [YD̃Y] [MLK] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
TBERK ELZ̃Y BYD̃H ELMLK VHV AL KL ŞYÙ GD̃YR

tebārake lleƶī biyedihi l-mulku ve huve ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير

 » 67 / Mülk  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
تبارك ب ر ك | BRK TBERK tebārake ne mübarektir Blessed is
الذي | ELZ̃Y lleƶī bulunan He
بيده ي د ي | YD̃Y BYD̃H biyedihi elinde in Whose Hand
الملك م ل ك | MLK ELMLK l-mulku mülk (is) the Dominion,
وهو | VHV ve huve ve O'nun and He
على | AL ǎlā üzerine (is) over
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun gücü yeter All-Powerful.

67:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ne mübarektir | bulunan | elinde | mülk | ve O'nun | üzerine | her | şey | gücü yeter |

[BRK] [] [YD̃Y] [MLK] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
TBERK ELZ̃Y BYD̃H ELMLK VHV AL KL ŞYÙ GD̃YR

tebārake lleƶī biyedihi l-mulku ve huve ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير

[ب ر ك] [] [ي د ي] [م ل ك] [] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ق د ر]

 » 67 / Mülk  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
تبارك ب ر ك | BRK TBERK tebārake ne mübarektir Blessed is
Te,Be,Elif,Re,Kef,
400,2,1,200,20,
V – 3rd person masculine singular (form VI) perfect verb
فعل ماض
الذي | ELZ̃Y lleƶī bulunan He
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
بيده ي د ي | YD̃Y BYD̃H biyedihi elinde in Whose Hand
Be,Ye,Dal,He,
2,10,4,5,
"P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine singular noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun → Allah"
جار ومجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الملك م ل ك | MLK ELMLK l-mulku mülk (is) the Dominion,
Elif,Lam,Mim,Lam,Kef,
1,30,40,30,20,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
وهو | VHV ve huve ve O'nun and He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun → Allah"
الواو عاطفة
ضمير منفصل
على | AL ǎlā üzerine (is) over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun gücü yeter All-Powerful.
Gaf,Dal,Ye,Re,
100,4,10,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |تَبَارَكَ: ne mübarektir | الَّذِي: bulunan | بِيَدِهِ: elinde | الْمُلْكُ: mülk | وَهُوَ: ve O'nun | عَلَىٰ: üzerine | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şey | قَدِيرٌ: gücü yeter |
Kırık Meal (Harekesiz) : |تبارك TBERK ne mübarektir | الذي ELZ̃Y bulunan | بيده BYD̃H elinde | الملك ELMLK mülk | وهو WHW ve O'nun | على AL üzerine | كل KL her | شيء ŞYÙ şey | قدير GD̃YR gücü yeter |
Kırık Meal (Okunuş) : |tebārake: ne mübarektir | lleƶī: bulunan | biyedihi: elinde | l-mulku: mülk | ve huve: ve O'nun | ǎlā: üzerine | kulli: her | şey'in: şey | ḳadīrun: gücü yeter |
Kırık Meal (Transcript) : |TBERK: ne mübarektir | ELZ̃Y: bulunan | BYD̃H: elinde | ELMLK: mülk | VHV: ve O'nun | AL: üzerine | KL: her | ŞYÙ: şey | GD̃YR: gücü yeter |
Abdulbaki Gölpınarlı : Saltanat, tasarruf ve tedbîr, elinde olan mâbûdun şanı yücedir, münezzehtir ve onun her şeye gücü yeter.
Adem Uğur : Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
Ahmed Hulusi : Mülk (fiiller boyutu) elinde olan (onu her an dilediğince tedbir eden) ne yücedir! O, her şeye Kaadir'dir.
Ahmet Tekin : Mülk ve hükümranlık kudret elinde olan Allah yüceler yücesidir. O’nun her şeye gücü, kudreti yeter.
Ahmet Varol : Hükümranlık (mülk) elinde olan Allah ne yücedir! O her şeye güç yetirendir.
Ali Bulaç : Mülk elinde bulunan (Allah) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz : Bütün mülk ve saltanat, kudret elinde olan Allah, her türlü noksanlıktan tenezzüh edib yücelmiştir. O, her şeye kadîr’dir.
Bekir Sadak : Hukumranlik elinde olan Allah yucedir ve O herseye Kadir'dir.
Celal Yıldırım : Mülk ü saltanatın tasarrufunu elinde tutan (Allah) çok yüce, çok mübarektir. O'nun kudreti her şeye yeter.
Diyanet İşleri : Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Diyanet İşleri (eski) : Hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O herşeye Kadir'dir.
Diyanet Vakfi : Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
Edip Yüksel : Yönetimi elinde bulunduran çok yücedir. O herşeye Kadirdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ne yücedir O ki, mülk O'nun elindedir ve O, herşeye gücü yetendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ne yücedir o ki mülk onun elinde ve o her şey'e kadîrdir
Fizilal-il Kuran : Sınırsız hükümdarlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
Gültekin Onan : Mülk elinde bulunan (Tanrı) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir.
Hakkı Yılmaz : Hükümranlık elinde bulunan Allah, ne cömerttir! Ve O, her şeye güç yetirendir.
Hasan Basri Çantay : (Bütün) mülk (-ü tasarruf, ilâhî kudretinin) elinde bulunan (Allah) ın şanı ne yücedir! O, her şey'e hakkıyle kaadirdir.
Hayrat Neşriyat : (Bütün) mülk (ve hâkimiyet) elinde (tasarrufunda) olan (Allah) ne yücedir! Ve O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.
İbni Kesir : Şanı yücedir, bütün mülk elinde olanın. Ve O; her şeye kadirdir.
İskender Evrenosoğlu : Mülk elinde (kudretinde) olan O (Allah) Mübarek'tir. Ve O, herşeye kaadirdir.
Muhammed Esed : Hükümranlığın sahibi olan Allah kutludur, yücedir; O her dilediğini yapmaya kadirdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Bütün mülk elinde yed-i kudretinde (olan) Allah Teâlâ pek yücedir. Ve o her şey üzerine hakkıyla kâdirdir.
Ömer Öngüt : Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
Şaban Piriş : Hakimiyeti elinde bulunduran ne yücedir. Onun her şeye gücü yeter!
Suat Yıldırım : Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir, hayrı ve bereketi sınırsızdır ve O her şeye kadirdir.
Süleyman Ateş : Mülk (mutlak hükümranlık ve yönetim), elinde bulunan yüce Allâh, kutludur. O'nun herşeye gücü yeter.
Tefhim-ul Kuran : En yüce ve mübarek olan O'dur ki kâinatın saltanatı elindedir. O her şeye kadirdir.
Ümit Şimşek : Şânı ne yücedir Onun ki herşeyin egemenliği elindedir. Onun herşeye gücü yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : Mülk ve yönetim elinde bulunan o Allah ne yücedir! O, her şeye Kadîr'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}