» 76 / Insan  8:

Kuran Sırası: 76
İniş Sırası: 98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 » 76 / Insan  Suresi: 8
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَيُطْعِمُونَ (VYŦAMVN) = ve yuT'ǐmūne : ve yedirirler
2. الطَّعَامَ (ELŦAEM) = T-Taǎāme : yemeği
3. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
4. حُبِّهِ (ḪBH) = Hubbihi : sevdikleri
5. مِسْكِينًا (MSKYNE) = miskīnen : yoksula
6. وَيَتِيمًا (VYTYME) = ve yetīmen : ve yetime
7. وَأَسِيرًا (VÊSYRE) = ve esīran : ve esire
ve yedirirler | yemeği | | sevdikleri | yoksula | ve yetime | ve esire |

[ŦAM] [ŦAM] [] [ḪBB] [SKN] [YTM] [ESR]
VYŦAMVN ELŦAEM AL ḪBH MSKYNE VYTYME VÊSYRE

ve yuT'ǐmūne T-Taǎāme ǎlā Hubbihi miskīnen ve yetīmen ve esīran
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا

 » 76 / Insan  Suresi: 8
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويطعمون ط ع م | ŦAM VYŦAMVN ve yuT'ǐmūne ve yedirirler And they feed
الطعام ط ع م | ŦAM ELŦAEM T-Taǎāme yemeği the food
على | AL ǎlā in spite of
حبه ح ب ب | ḪBB ḪBH Hubbihi sevdikleri love (for) it,
مسكينا س ك ن | SKN MSKYNE miskīnen yoksula (to the) needy,
ويتيما ي ت م | YTM VYTYME ve yetīmen ve yetime and (the) orphan
وأسيرا ا س ر | ESR VÊSYRE ve esīran ve esire and (the) captive,

76:8 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve yedirirler | yemeği | | sevdikleri | yoksula | ve yetime | ve esire |

[ŦAM] [ŦAM] [] [ḪBB] [SKN] [YTM] [ESR]
VYŦAMVN ELŦAEM AL ḪBH MSKYNE VYTYME VÊSYRE

ve yuT'ǐmūne T-Taǎāme ǎlā Hubbihi miskīnen ve yetīmen ve esīran
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا

[ط ع م] [ط ع م] [] [ح ب ب] [س ك ن] [ي ت م] [ا س ر]

 » 76 / Insan  Suresi: 8
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويطعمون ط ع م | ŦAM VYŦAMVN ve yuT'ǐmūne ve yedirirler And they feed
Vav,Ye,Tı,Ayn,Mim,Vav,Nun,
6,10,9,70,40,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الطعام ط ع م | ŦAM ELŦAEM T-Taǎāme yemeği the food
Elif,Lam,Tı,Ayn,Elif,Mim,
1,30,9,70,1,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
على | AL ǎlā in spite of
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
حبه ح ب ب | ḪBB ḪBH Hubbihi sevdikleri love (for) it,
Ha,Be,He,
8,2,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
مسكينا س ك ن | SKN MSKYNE miskīnen yoksula (to the) needy,
Mim,Sin,Kef,Ye,Nun,Elif,
40,60,20,10,50,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
ويتيما ي ت م | YTM VYTYME ve yetīmen ve yetime and (the) orphan
Vav,Ye,Te,Ye,Mim,Elif,
6,10,400,10,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine singular indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
وأسيرا ا س ر | ESR VÊSYRE ve esīran ve esire and (the) captive,
Vav,,Sin,Ye,Re,Elif,
6,,60,10,200,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَيُطْعِمُونَ: ve yedirirler | الطَّعَامَ: yemeği | عَلَىٰ: | حُبِّهِ: sevdikleri | مِسْكِينًا: yoksula | وَيَتِيمًا: ve yetime | وَأَسِيرًا: ve esire |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ويطعمون WYŦAMWN ve yedirirler | الطعام ELŦAEM yemeği | على AL | حبه ḪBH sevdikleri | مسكينا MSKYNE yoksula | ويتيما WYTYME ve yetime | وأسيرا WÊSYRE ve esire |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve yuT'ǐmūne: ve yedirirler | T-Taǎāme: yemeği | ǎlā: | Hubbihi: sevdikleri | miskīnen: yoksula | ve yetīmen: ve yetime | ve esīran: ve esire |
Kırık Meal (Transcript) : |VYŦAMVN: ve yedirirler | ELŦAEM: yemeği | AL: | ḪBH: sevdikleri | MSKYNE: yoksula | VYTYME: ve yetime | VÊSYRE: ve esire |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve ona ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini yoksula ve yetime ve tutsağa verirler, onları doyururlar.
Adem Uğur : Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.
Ahmed Hulusi : O'nun sevgisi ile yoksulu, yetimi ve ellerine mahkûm olanları doyururlar.
Ahmet Tekin : Çevresi, çaresi olmayan yoksula, yetime, dula ve esire, sevdikleri, yemek ihtiyacında oldukları yiyecekleri can ü gönülden isteyerek yedirirler.
Ahmet Varol : Kendilerinin ona sevgi duymalarına rağmen [1] yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.
Ali Bulaç : Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler.
Ali Fikri Yavuz : Yoksula, yetime, esire seve seve yemek yedirirler.
Bekir Sadak : Onlar icleri cektigi halde, yiyecegi yoksulla, oksuze ve esire yedirirler.
Celal Yıldırım : (8-9) Allah sevgisi için (veya mala olan sevgilerine rağmen) fakire, yoksula, yetime ve esîre yedirirler. Sizi ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz.
Diyanet İşleri : Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.
Diyanet İşleri (eski) : Onlar içleri çektiği halde, yiyeceği yoksula, öksüze ve esire yedirirler.
Diyanet Vakfi : Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.
Edip Yüksel : Yoksula, öksüze ve tutsağa sevdikleri yiyecekleri yedirirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Düşküne, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yoksula, yetime, esire seve seve yemek yedirir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Miskîne, yetîme, esire seve seve yemek yedirirler
Fizilal-il Kuran : Onlar içleri çektiği halde yemeklerini yoksullara, yetimlere ve tutsaklara yedirirler.
Gültekin Onan : Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler.
Hakkı Yılmaz : (5-22) "Şüphesiz, “iyi adamlar”, kâfur katılmış bir tastan içerler, fışkırtıldıkça fışkırtılacak bir pınardan ki ondan, verdikleri sözleri yerine getiren, kötülüğü yayılan bir günden korkan ve “Biz sizi, ancak Allah rızası için doyuruyoruz ve sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz; evet, biz asık suratlı ve çatık kaşlı bir günde Rabbimizden korkarız” diyerek Allah sevgisi için/sevmesine rağmen yiyeceği, yoksula ve öksüze ve tutsağa veren Allah'ın kulları içerler. Allah da, bu yüzden onları, o günün kötülüğünden korur; onlara aydınlık ve sevinç rastlayacak, sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve ipekleri verecek; orada tahtlara kurulmuş olarak kalacaklar; orada bir güneş de, dondurucu bir soğuk da görmeyecekler ve bahçenin gölgeleri onların üzerlerine sarkacak ve alçaltıldıkça alçaltılacak. Ve aralarında gümüş bir kap ve billûr kâseler dolaştırılacak, -kendilerinin ayarladığı billûrları gümüştendir-. Ve orada onlar, karışımı zencefil olan bir tastan sulanırlar, orada Selsebil denilen bir pınardan... Ve aralarında büyümez, yaşlanmaz çocuklar dolaşır; onları gördüğünde, saçılmış birer inci sanacaksın! Orayı gördüğünde, mutluluk ve büyük bir mülk ve yönetim göreceksin; üzerlerinde ince, yeşil ipekli, parlak atlastan giysiler olacak; gümüş bileziklerle süslenmiş olacaklar; Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecek. Şüphesiz ki bu, sizin için karşılıktır. Çalışmalarınız da karşılık ödenecek niteliktedir. "
Hasan Basri Çantay : (Yemeğe olan) sevgi (lerine ve iştihâlarına) rağmen yoksulu, yetimi, esîri doyururlar (dı).
Hayrat Neşriyat : Ona (o mala) olan arzularına (ve kendi ihtiyaçlarına) rağmen, yoksula, yetime ve esire yemek yedirirler(di).
İbni Kesir : Onlar; yoksula, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler.
İskender Evrenosoğlu : Ve sevdiği taamı (yemeği), miskinlere (fakir ve yoksullara), yetimlere ve esir olanlara yedirirler.
Muhammed Esed : Ve kendi istekleri ne kadar çok olursa olsun, muhtaçlara, yetimlere ve esirlere yedirirler,
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve taam yedirirler, onu sevdikleri halde yoksullara ve yetimlere ve esir olanlara.
Ömer Öngüt : Kendi canları çektiği halde; yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.
Şaban Piriş : Sevmelerine rağmen yemeği düşküne, yetime ve esire yedirirler.
Suat Yıldırım : Kendileri de ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini, sırf Allah’ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler.
Süleyman Ateş : Yoksula, yetime ve esire sevdikleri yemeği yedirirler:
Tefhim-ul Kuran : Kendileri, ona karşı duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler.
Ümit Şimşek : Canlarının çektiği yemeği yoksula, yetime ve esire seve seve yedirirler.
Yaşar Nuri Öztürk : Yoksula, yetime ve esire, yemeği severek yedirirler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}