» 35 / Fâtir  1:

Kuran Sırası: 35
İniş Sırası: 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 » 35 / Fâtir  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الْحَمْدُ (ELḪMD̃) = El-Hamdu : hamd olsun
2. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'a
3. فَاطِرِ (FEŦR) = fāTiri : yoktan var eden
4. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : gökleri
5. وَالْأَرْضِ (VELÊRŽ) = vel'erDi : ve yeri
6. جَاعِلِ (CEAL) = cāǐli : yapan
7. الْمَلَائِكَةِ (ELMLEÙKT) = l-melāiketi : melekleri
8. رُسُلًا (RSLE) = rusulen : elçiler
9. أُولِي (ÊVLY) = ūlī : sahibi
10. أَجْنِحَةٍ (ÊCNḪT) = ecniHatin : kanatlar
11. مَثْنَىٰ (MS̃N) = meṧnā : ikişer
12. وَثُلَاثَ (VS̃LES̃) = veṧulāṧe : ve üçer
13. وَرُبَاعَ (VRBEA) = verubāǎ : ve dörder
14. يَزِيدُ (YZYD̃) = yezīdu : artırır
15. فِي (FY) = fī :
16. الْخَلْقِ (ELḢLG) = l-ḣalḳi : yaratmada
17. مَا (ME) = mā : ne kadar
18. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilerse
19. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
20. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
21. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
22. كُلِّ (KL) = kulli : her
23. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeyi
24. قَدِيرٌ (GD̃YR) = ḳadīrun : yapabilendir
hamd olsun | Allah'a | yoktan var eden | gökleri | ve yeri | yapan | melekleri | elçiler | sahibi | kanatlar | ikişer | ve üçer | ve dörder | artırır | | yaratmada | ne kadar | dilerse | şüphesiz | Allah | | her | şeyi | yapabilendir |

[ḪMD̃] [] [FŦR] [SMV] [ERŽ] [CAL] [MLK] [RSL] [EVL] [CNḪ] [S̃NY] [S̃LS̃] [RBA] [ZYD̃] [] [ḢLG] [] [ŞYE] [] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
ELḪMD̃ LLH FEŦR ELSMEVET VELÊRŽ CEAL ELMLEÙKT RSLE ÊVLY ÊCNḪT MS̃N VS̃LES̃ VRBEA YZYD̃ FY ELḢLG ME YŞEÙ ÎN ELLH AL KL ŞYÙ GD̃YR

El-Hamdu lillahi fāTiri s-semāvāti vel'erDi cāǐli l-melāiketi rusulen ūlī ecniHatin meṧnā veṧulāṧe verubāǎ yezīdu l-ḣalḳi yeşā'u inne llahe ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير

 » 35 / Fâtir  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ El-Hamdu hamd olsun All praises
لله | LLH lillahi Allah'a (be) to Allah,
فاطر ف ط ر | FŦR FEŦR fāTiri yoktan var eden Originator
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti gökleri (of) the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yeri and the earth,
جاعل ج ع ل | CAL CEAL cāǐli yapan (Who) makes
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketi melekleri the Angels
رسلا ر س ل | RSL RSLE rusulen elçiler messengers
أولي ا و ل | EVL ÊVLY ūlī sahibi having wings
أجنحة ج ن ح | CNḪ ÊCNḪT ecniHatin kanatlar having wings
مثنى ث ن ي | S̃NY MS̃N meṧnā ikişer two
وثلاث ث ل ث | S̃LS̃ VS̃LES̃ veṧulāṧe ve üçer or three
ورباع ر ب ع | RBA VRBEA verubāǎ ve dörder or four.
يزيد ز ي د | ZYD̃ YZYD̃ yezīdu artırır He increases
في | FY in
الخلق خ ل ق | ḢLG ELḢLG l-ḣalḳi yaratmada the creation
ما | ME ne kadar what
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilerse He wills.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
على | AL ǎlā (is) on
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun yapabilendir All-Powerful.

35:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

hamd olsun | Allah'a | yoktan var eden | gökleri | ve yeri | yapan | melekleri | elçiler | sahibi | kanatlar | ikişer | ve üçer | ve dörder | artırır | | yaratmada | ne kadar | dilerse | şüphesiz | Allah | | her | şeyi | yapabilendir |

[ḪMD̃] [] [FŦR] [SMV] [ERŽ] [CAL] [MLK] [RSL] [EVL] [CNḪ] [S̃NY] [S̃LS̃] [RBA] [ZYD̃] [] [ḢLG] [] [ŞYE] [] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
ELḪMD̃ LLH FEŦR ELSMEVET VELÊRŽ CEAL ELMLEÙKT RSLE ÊVLY ÊCNḪT MS̃N VS̃LES̃ VRBEA YZYD̃ FY ELḢLG ME YŞEÙ ÎN ELLH AL KL ŞYÙ GD̃YR

El-Hamdu lillahi fāTiri s-semāvāti vel'erDi cāǐli l-melāiketi rusulen ūlī ecniHatin meṧnā veṧulāṧe verubāǎ yezīdu l-ḣalḳi yeşā'u inne llahe ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير

[ح م د] [] [ف ط ر] [س م و] [ا ر ض] [ج ع ل] [م ل ك] [ر س ل] [ا و ل] [ج ن ح] [ث ن ي] [ث ل ث] [ر ب ع] [ز ي د] [] [خ ل ق] [] [ش ي ا] [] [] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ق د ر]

 » 35 / Fâtir  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ El-Hamdu hamd olsun All praises
Elif,Lam,Ha,Mim,Dal,
1,30,8,40,4,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
لله | LLH lillahi Allah'a (be) to Allah,
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
فاطر ف ط ر | FŦR FEŦR fāTiri yoktan var eden Originator
Fe,Elif,Tı,Re,
80,1,9,200,
N – genitive masculine active participle
اسم مجرور
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti gökleri (of) the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yeri and the earth,
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
جاعل ج ع ل | CAL CEAL cāǐli yapan (Who) makes
Cim,Elif,Ayn,Lam,
3,1,70,30,
N – genitive masculine active participle
اسم مجرور
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketi melekleri the Angels
Elif,Lam,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
1,30,40,30,1,,20,400,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
رسلا ر س ل | RSL RSLE rusulen elçiler messengers
Re,Sin,Lam,Elif,
200,60,30,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
أولي ا و ل | EVL ÊVLY ūlī sahibi having wings
,Vav,Lam,Ye,
,6,30,10,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
أجنحة ج ن ح | CNḪ ÊCNḪT ecniHatin kanatlar having wings
,Cim,Nun,Ha,Te merbuta,
,3,50,8,400,
"N – genitive masculine plural indefinite noun → Wing"
اسم مجرور
مثنى ث ن ي | S̃NY MS̃N meṧnā ikişer two
Mim,Se,Nun,,
40,500,50,,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
وثلاث ث ل ث | S̃LS̃ VS̃LES̃ veṧulāṧe ve üçer or three
Vav,Se,Lam,Elif,Se,
6,500,30,1,500,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
ورباع ر ب ع | RBA VRBEA verubāǎ ve dörder or four.
Vav,Re,Be,Elif,Ayn,
6,200,2,1,70,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
يزيد ز ي د | ZYD̃ YZYD̃ yezīdu artırır He increases
Ye,Ze,Ye,Dal,
10,7,10,4,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الخلق خ ل ق | ḢLG ELḢLG l-ḣalḳi yaratmada the creation
Elif,Lam,Hı,Lam,Gaf,
1,30,600,30,100,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ما | ME ne kadar what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilerse He wills.
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
على | AL ǎlā (is) on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun yapabilendir All-Powerful.
Gaf,Dal,Ye,Re,
100,4,10,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الْحَمْدُ: hamd olsun | لِلَّهِ: Allah'a | فَاطِرِ: yoktan var eden | السَّمَاوَاتِ: gökleri | وَالْأَرْضِ: ve yeri | جَاعِلِ: yapan | الْمَلَائِكَةِ: melekleri | رُسُلًا: elçiler | أُولِي: sahibi | أَجْنِحَةٍ: kanatlar | مَثْنَىٰ: ikişer | وَثُلَاثَ: ve üçer | وَرُبَاعَ: ve dörder | يَزِيدُ: artırır | فِي: | الْخَلْقِ: yaratmada | مَا: ne kadar | يَشَاءُ: dilerse | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | عَلَىٰ: | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şeyi | قَدِيرٌ: yapabilendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الحمد ELḪMD̃ hamd olsun | لله LLH Allah'a | فاطر FEŦR yoktan var eden | السماوات ELSMEWET gökleri | والأرض WELÊRŽ ve yeri | جاعل CEAL yapan | الملائكة ELMLEÙKT melekleri | رسلا RSLE elçiler | أولي ÊWLY sahibi | أجنحة ÊCNḪT kanatlar | مثنى MS̃N ikişer | وثلاث WS̃LES̃ ve üçer | ورباع WRBEA ve dörder | يزيد YZYD̃ artırır | في FY | الخلق ELḢLG yaratmada | ما ME ne kadar | يشاء YŞEÙ dilerse | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | على AL | كل KL her | شيء ŞYÙ şeyi | قدير GD̃YR yapabilendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |El-Hamdu: hamd olsun | lillahi: Allah'a | fāTiri: yoktan var eden | s-semāvāti: gökleri | vel'erDi: ve yeri | cāǐli: yapan | l-melāiketi: melekleri | rusulen: elçiler | ūlī: sahibi | ecniHatin: kanatlar | meṧnā: ikişer | veṧulāṧe: ve üçer | verubāǎ: ve dörder | yezīdu: artırır | : | l-ḣalḳi: yaratmada | : ne kadar | yeşā'u: dilerse | inne: şüphesiz | llahe: Allah | ǎlā: | kulli: her | şey'in: şeyi | ḳadīrun: yapabilendir |
Kırık Meal (Transcript) : |ELḪMD̃: hamd olsun | LLH: Allah'a | FEŦR: yoktan var eden | ELSMEVET: gökleri | VELÊRŽ: ve yeri | CEAL: yapan | ELMLEÙKT: melekleri | RSLE: elçiler | ÊVLY: sahibi | ÊCNḪT: kanatlar | MS̃N: ikişer | VS̃LES̃: ve üçer | VRBEA: ve dörder | YZYD̃: artırır | FY: | ELḢLG: yaratmada | ME: ne kadar | YŞEÙ: dilerse | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | AL: | KL: her | ŞYÙ: şeyi | GD̃YR: yapabilendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Hamd Allah'a ki gökleri ve yeryüzünü yaratandır ve melekleri, ikişer, üçer, dörder kanatlı halkedendir; yaratışta neyi dilerse çoğaltır da; şüphe yok ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
Adem Uğur : Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.
Ahmed Hulusi : Hamd; semâların ve arzın Fâtır'ı (yaratış amacına göre belli bir programla icat eden), melekleri (şuurlu işlev kuvveleri türler) ikişer, üçer, dörder yönlü (işlevli) Rasûller olarak açığa çıkaran Allâh'a aittir! Yaratılışta dilediğini ziyade eder. . . Muhakkak ki Allâh her şeye Kaadir'dir.
Ahmet Tekin : Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler olarak görevlendiren Allah’a hamdolsun. O, yaratılışta ve yarattıklarında sünneti, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun mükemmeliyeti gerçekleştirir. Allah’ın her şeye gücü kudreti yeter.
Ahmet Varol : Hamd gökleri ve yeri yoktan vareden, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'adır. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir.
Ali Bulaç : Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Allah'ındır; O, yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz : Gökleri ve yeri yaratıp melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan, (peygamberlere gönderen) Allah’a hamd olsun. Allahyarattığı şeylerde dilediği kadar (vasıflar) ziyade eder. Muhakkak ki Allah, her şeye kadirdir.
Bekir Sadak : Hamd, gokleri ve yeri yaratan, melekleri ikiser, ucer, dorder kanatli elciler kilan Allah'a mahsustur. Yaratmada diledigini artirir. Dogrusu Allah, her seye Kadir olandir.
Celal Yıldırım : Hamd o Allah'a ki, gökleri ve yeri yoktan var kılıp yaratmış ; ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler yapmıştır. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz ki Allah'ın kudreti her şeye yeter.
Diyanet İşleri : Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
Diyanet İşleri (eski) : Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. Yaratmada dilediğini artırır. Doğrusu Allah, her şeye Kadir olandır.
Diyanet Vakfi : Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.
Edip Yüksel : Gökleri ve yeri yaratan; melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan ALLAH'a övgüler olsun. Yaratmada dilediğini arttırır. ALLAH her şeye gücü yetendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O, yaratmada dilediği kadar artırır. Gerçekten Allah her şeye kâdirdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hamd, o gökleri ve yeri yaratan ve melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O, yaratmada dilediği kadar artırır. Gerçekten Allah, herşeye gücü yetendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hamd Allaha, o Gökleri, Yeri yaratan ve Melâikeyi kılan fâtıra; kanadlı kanadlı elçiler, ikişer, üçer, dörder, halkte dilediği kadar ziyade eder, hakıkat Allah her şey'e kadirdir
Fizilal-il Kuran : Gökleri ve yeryüzünü yoktan var eden; iki, üç ve dört kanatlı melekleri elçi olarak görevlendiren Allah'a ham dolsun. O yaratma işleminde dilediği eklemeleri yapar. Hiç kuşkusuz O'nun gücü her şeye yeter.
Gültekin Onan : Hamd, gökleri ve yeri yaratan (fatır), ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Tanrı'nındır; O, yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Tanrı, her şeye güç yetirendir.
Hakkı Yılmaz : "Tüm övgüler, gökleri ve yeri yoktan yaratan, haberci âyetleri ikişer, üçer, dörder … anlamlı/ doğal güçleri ikişer, üçer, dörder … şiddet biriminde elçiler yapan Allah'a özgüdür; başkası övülemez. O, oluşturmada dilediği şeyleri artırır. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir. "
Hasan Basri Çantay : Gökleri, yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı (olmak üzere) elçiler yapan Allaha hamd olsun. O, yaratışda ne dilerse (onu) artırır. Şübhe yok ki Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.
Hayrat Neşriyat : Hamd, göklerin ve yerin Fâtır’ı (yaratıcısı), melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. (O, mahlûkatı) yaratmada (maddeten veya ma'nen, kime)ne dilerse arttırır. Şübhesiz ki Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir.
İbni Kesir : Hamd; göklerin ve yerin yaratanı, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustue. Yaratmada dilediği kadar fazlalaştırır. Muhakkak ki Allah; her şeye kadirdir.
İskender Evrenosoğlu : Hamd; gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resûller (elçiler) kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah, herşeye kaadirdir.
Muhammed Esed : Her türlü övgü, göklerin ve yerin yaratıcısı olan ve melekleri iki, üç veya dört kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, dilediğini (kesintisiz şekilde) kendi hilkat alemine katıp onu genişletir. Kuşkusuz Allah, her şeye kadirdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer ve üçer ve dörder kanat sahibi elçiler kılan Allah'a mahsustur. Yaratmada dilediğini arttırır. Şüphe yok ki, Allah herşey üzerine hakkıyla kadirdir.
Ömer Öngüt : Hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı olmak üzere elçiler yapan Allah'a mahsustur. Yaratmada dilediği kadar fazlalaştırır. Şüphesiz ki Allah her şeye kâdirdir.
Şaban Piriş : Hamd, göklerin ve yerin yaratıcısı ve melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. Dilediğini yaratmayı artırır. Çünkü Allah’ın her şeye gücü yeter.
Suat Yıldırım : Hamd, gökleri ve yeri yaratan ve melaikeyi iki, üç, dört... kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. O, yaratıklarından, istediğine, dilediği kadar fazla özellikler verir, Çünkü O her şeye kadirdir.
Süleyman Ateş : Gökleri ve yeri yoktan var eden; melekleri, ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamd olsun. O, yaratmada (dilediği kadar) artırır: (Kimine daha fazla kanat verir, kiminin bünyesini daha sağlam, daha büyük, kimini daha güzel yapar). Şüphesiz Allâh, her şeyi yapabilendir.
Tefhim-ul Kuran : Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Allah'ındır; O, yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.
Ümit Şimşek : Hamd bütünüyle o Allah'a aittir ki, gökleri ve yeri yoktan yaratmış, melekleri de ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapmıştır. O, yarattığı şeyi dilediği gibi arttırır. Zira Allah'ın herşeye gücü yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : Hamt, Fâtır olan Allah'adır; gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan O'dur. Yaratışta/yaratılmışlarda dilediğini artırır O. Hiç kuşkusuz, Allah her şeye gücü yetendir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}