» 10 / Yûnus  68:

Kuran Sırası: 10
İniş Sırası: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 » 10 / Yûnus  Suresi: 68
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالُوا (GELVE) = ḳālū : dediler
2. اتَّخَذَ (ETḢZ̃) = tteḣaƶe : edindi
3. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
4. وَلَدًا (VLD̃E) = veleden : çocuk
5. سُبْحَانَهُ (SBḪENH) = subHānehu : O bundan münezzehtir
6. هُوَ (HV) = huve : O
7. الْغَنِيُّ (ELĞNY) = l-ğaniyyu : hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır
8. لَهُ (LH) = lehu : O'nundur
9. مَا (ME) = mā : ne varsa
10. فِي (FY) = fī :
11. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
12. وَمَا (VME) = ve mā : ve ne varsa
13. فِي (FY) = fī :
14. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
15. إِنْ (ÎN) = in : yoktur
16. عِنْدَكُمْ (AND̃KM) = ǐndekum : sizin
17. مِنْ (MN) = min : hiçbir
18. سُلْطَانٍ (SLŦEN) = sulTānin : deliliniz
19. بِهَٰذَا (BHZ̃E) = bihāƶā : bu konuda
20. أَتَقُولُونَ (ÊTGVLVN) = eteḳūlūne : söylüyor musunuz?
21. عَلَى (AL) = ǎlā : hakkında
22. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
23. مَا (ME) = mā : şeyi
24. لَا (LE) = lā :
25. تَعْلَمُونَ (TALMVN) = teǎ'lemūne : bilmediğiniz
dediler | edindi | Allah | çocuk | O bundan münezzehtir | O | hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır | O'nundur | ne varsa | | göklerde | ve ne varsa | | yerde | yoktur | sizin | hiçbir | deliliniz | bu konuda | söylüyor musunuz? | hakkında | Allah | şeyi | | bilmediğiniz |

[GVL] [EḢZ̃] [] [VLD̃] [SBḪ] [] [ĞNY] [] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [AND̃] [] [SLŦ] [] [GVL] [] [] [] [] [ALM]
GELVE ETḢZ̃ ELLH VLD̃E SBḪENH HV ELĞNY LH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ ÎN AND̃KM MN SLŦEN BHZ̃E ÊTGVLVN AL ELLH ME LE TALMVN

ḳālū tteḣaƶe llahu veleden subHānehu huve l-ğaniyyu lehu s-semāvāti ve mā l-erDi in ǐndekum min sulTānin bihāƶā eteḳūlūne ǎlā llahi teǎ'lemūne
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون

 » 10 / Yûnus  Suresi: 68
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler They say,
اتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃ tteḣaƶe edindi """Allah has taken"
الله | ELLH llahu Allah """Allah has taken"
ولدا و ل د | VLD̃ VLD̃E veleden çocuk "a son."""
سبحانه س ب ح | SBḪ SBḪENH subHānehu O bundan münezzehtir Glory be to Him!
هو | HV huve O He
الغني غ ن ي | ĞNY ELĞNY l-ğaniyyu hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır (is) the Self-sufficient.
له | LH lehu O'nundur To Him (belongs)
ما | ME ne varsa whatever
في | FY (is) in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
وما | VME ve mā ve ne varsa and whatever
في | FY (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
إن | ÎN in yoktur Not
عندكم ع ن د | AND̃ AND̃KM ǐndekum sizin you have
من | MN min hiçbir any
سلطان س ل ط | SLŦ SLŦEN sulTānin deliliniz authority
بهذا | BHZ̃E bihāƶā bu konuda for this.
أتقولون ق و ل | GVL ÊTGVLVN eteḳūlūne söylüyor musunuz? Do you say
على | AL ǎlā hakkında about
الله | ELLH llahi Allah Allah
ما | ME şeyi what
لا | LE not
تعلمون ع ل م | ALM TALMVN teǎ'lemūne bilmediğiniz you know?

10:68 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dediler | edindi | Allah | çocuk | O bundan münezzehtir | O | hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır | O'nundur | ne varsa | | göklerde | ve ne varsa | | yerde | yoktur | sizin | hiçbir | deliliniz | bu konuda | söylüyor musunuz? | hakkında | Allah | şeyi | | bilmediğiniz |

[GVL] [EḢZ̃] [] [VLD̃] [SBḪ] [] [ĞNY] [] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [AND̃] [] [SLŦ] [] [GVL] [] [] [] [] [ALM]
GELVE ETḢZ̃ ELLH VLD̃E SBḪENH HV ELĞNY LH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ ÎN AND̃KM MN SLŦEN BHZ̃E ÊTGVLVN AL ELLH ME LE TALMVN

ḳālū tteḣaƶe llahu veleden subHānehu huve l-ğaniyyu lehu s-semāvāti ve mā l-erDi in ǐndekum min sulTānin bihāƶā eteḳūlūne ǎlā llahi teǎ'lemūne
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون

[ق و ل] [ا خ ذ ] [] [و ل د] [س ب ح] [] [غ ن ي] [] [] [] [س م و] [] [] [ا ر ض] [] [ع ن د] [] [س ل ط] [] [ق و ل] [] [] [] [] [ع ل م]

 » 10 / Yûnus  Suresi: 68
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler They say,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
اتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃ tteḣaƶe edindi """Allah has taken"
Elif,Te,Hı,Zel,
1,400,600,700,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah """Allah has taken"
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ولدا و ل د | VLD̃ VLD̃E veleden çocuk "a son."""
Vav,Lam,Dal,Elif,
6,30,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
سبحانه س ب ح | SBḪ SBḪENH subHānehu O bundan münezzehtir Glory be to Him!
Sin,Be,Ha,Elif,Nun,He,
60,2,8,1,50,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الغني غ ن ي | ĞNY ELĞNY l-ğaniyyu hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır (is) the Self-sufficient.
Elif,Lam,Ğayn,Nun,Ye,
1,30,1000,50,10,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
له | LH lehu O'nundur To Him (belongs)
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
ما | ME ne varsa whatever
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve ne varsa and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
إن | ÎN in yoktur Not
,Nun,
,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
عندكم ع ن د | AND̃ AND̃KM ǐndekum sizin you have
Ayn,Nun,Dal,Kef,Mim,
70,50,4,20,40,
LOC – accusative location adverb
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
ظرف مكان منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
سلطان س ل ط | SLŦ SLŦEN sulTānin deliliniz authority
Sin,Lam,Tı,Elif,Nun,
60,30,9,1,50,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
بهذا | BHZ̃E bihāƶā bu konuda for this.
Be,He,Zel,Elif,
2,5,700,1,
P – prefixed preposition bi
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
جار ومجرور
أتقولون ق و ل | GVL ÊTGVLVN eteḳūlūne söylüyor musunuz? Do you say
,Te,Gaf,Vav,Lam,Vav,Nun,
,400,100,6,30,6,50,
INTG – prefixed interrogative alif
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الهمزة همزة استفهام
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
على | AL ǎlā hakkında about
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ما | ME şeyi what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
تعلمون ع ل م | ALM TALMVN teǎ'lemūne bilmediğiniz you know?
Te,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
400,70,30,40,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالُوا: dediler | اتَّخَذَ: edindi | اللَّهُ: Allah | وَلَدًا: çocuk | سُبْحَانَهُ: O bundan münezzehtir | هُوَ: O | الْغَنِيُّ: hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır | لَهُ: O'nundur | مَا: ne varsa | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَمَا: ve ne varsa | فِي: | الْأَرْضِ: yerde | إِنْ: yoktur | عِنْدَكُمْ: sizin | مِنْ: hiçbir | سُلْطَانٍ: deliliniz | بِهَٰذَا: bu konuda | أَتَقُولُونَ: söylüyor musunuz? | عَلَى: hakkında | اللَّهِ: Allah | مَا: şeyi | لَا: | تَعْلَمُونَ: bilmediğiniz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قالوا GELWE dediler | اتخذ ETḢZ̃ edindi | الله ELLH Allah | ولدا WLD̃E çocuk | سبحانه SBḪENH O bundan münezzehtir | هو HW O | الغني ELĞNY hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır | له LH O'nundur | ما ME ne varsa | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | وما WME ve ne varsa | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | إن ÎN yoktur | عندكم AND̃KM sizin | من MN hiçbir | سلطان SLŦEN deliliniz | بهذا BHZ̃E bu konuda | أتقولون ÊTGWLWN söylüyor musunuz? | على AL hakkında | الله ELLH Allah | ما ME şeyi | لا LE | تعلمون TALMWN bilmediğiniz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳālū: dediler | tteḣaƶe: edindi | llahu: Allah | veleden: çocuk | subHānehu: O bundan münezzehtir | huve: O | l-ğaniyyu: hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır | lehu: O'nundur | : ne varsa | : | s-semāvāti: göklerde | ve mā: ve ne varsa | : | l-erDi: yerde | in: yoktur | ǐndekum: sizin | min: hiçbir | sulTānin: deliliniz | bihāƶā: bu konuda | eteḳūlūne: söylüyor musunuz? | ǎlā: hakkında | llahi: Allah | : şeyi | : | teǎ'lemūne: bilmediğiniz |
Kırık Meal (Transcript) : |GELVE: dediler | ETḢZ̃: edindi | ELLH: Allah | VLD̃E: çocuk | SBḪENH: O bundan münezzehtir | HV: O | ELĞNY: hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır | LH: O'nundur | ME: ne varsa | FY: | ELSMEVET: göklerde | VME: ve ne varsa | FY: | ELÊRŽ: yerde | ÎN: yoktur | AND̃KM: sizin | MN: hiçbir | SLŦEN: deliliniz | BHZ̃E: bu konuda | ÊTGVLVN: söylüyor musunuz? | AL: hakkında | ELLH: Allah | ME: şeyi | LE: | TALMVN: bilmediğiniz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah, kendisine evlât edinmiştir dediler, münezzehtir o, müstağnîdir. Onundur ne varsa göklerde ve yeryüzünde: Şu iddiânıza dâir bir deliliniz var mı? Allah hakkında bilmediğiniz birşeyi mi söylüyorsunuz?
Adem Uğur : (Müşrikler:) "Allah çocuk edindi" dediler. Hâşâ! O bundan münezzehtir. O'nun (çocuğa) ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Bu hususta yanınızda herhangi bir delil yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
Ahmed Hulusi : "Allâh oğul edindi" dediler. Subhan'dır O! (Zira) "HÛ" El Ğaniyy'dir (yarattıklarıyla kayıtlanmaktan ve sınırlanmaktan berîdir). . . Semâlarda ve arzda ne varsa, O'nun içindir ("El Esmâ"daki mânâların açığa çıkması için). . . İndînizde bununla (iftiranızla) ilgili bir kanıt yoktur! Allâh hakkında, ilminiz olmayan bir şeyi konuşuyorsunuz!
Ahmet Tekin : Müşrikler: 'Allah oğul edindi' dediler. O, bundan münezzehtir. O, çocuğa ihtiyacı olmayacak kadar zengindir. Göklerdeki varlıkların ve imkânların, yerdeki varlıkların ve imkânların tamamı O’nundur, O’nun tasarrufundadır. Bu hususta, elinizde bir hüküm, bir ferman da yok. Allah adına bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
Ahmet Varol : 'Allah çocuk edindi' dediler. O, bundan münezzehtir. O'nun hiç bir şeye ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Sizin bu konuda hiçbir deliliniz yok. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?
Ali Bulaç : "Allah çocuk edindi" dediler. O, (bundan) yücedir; O, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Kendinizde buna ilişkin bir delil de yoktur. Allah'a karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
Ali Fikri Yavuz : Kâfirler: “- Allah çocuk edindi”, dediler. Hâşa, Allah bundan münezzehtir. O, bir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Ey kâfiler, (Allah’ın çocuk edindiğine dair) elinizde hiç bir delil yoktur. Siz, Allah’a karşı, ilimle isbat edemiyeceğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?
Bekir Sadak : «Allah cocuk edindi» dediler; hasa; O mustagnidir; goklerde ve yerde olanlara sahiptir. Elinizde, onun cocuk edindigine dair bir delil yoktur, bilmediginiz seyi Allah'a karsi nasil soyluyorsunuz?
Celal Yıldırım : Allah çocuk edindi, dediler. Allah çocuk edinmekten pâk ve yücedir. O mutlak ganiydir (hiçbir şeye muhtaç değildir). Göklerdeki de, yerdeki de O'nundur. Bu iddianıza karşılık yanınızda hiçbir ilmî delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
Diyanet İşleri : “Allah, bir çocuk edindi” dediler. O, bundan uzaktır. O, her bakımdan sınırsız zengindir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Bu konuda elinizde hiçbir delil de yoktur. Allah’a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
Diyanet İşleri (eski) : 'Allah çocuk edindi' dediler; haşa; O müstağnidir; göklerde ve yerde olanlara sahiptir. Elinizde, onun çocuk edindiğine dair bir delil yoktur, bilmediğiniz şeyi Allah'a karşı nasıl söylüyorsunuz?
Diyanet Vakfi : (Müşrikler:) «Allah çocuk edindi» dediler. Hâşâ! O bundan münezzehtir. O’nun (çocuğa) ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Bu hususta yanınızda herhangi bir delil yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
Edip Yüksel : 'ALLAH çocuk edindi!,' dediler. O bundan çok yücedir. O, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Sizin bu konuda hiç bir kanıtınız yoktur. ALLAH hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Dediler ki: «Allah, kendine çocuk edindi». O, böyle şeylerden münezzehtir. O, müstağnidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bu hususta elinizde hiç bir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi neden söylüyorsunuz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Dediler ki: «Allah çocuk edindi!» Haşa! O, münezzehtir! O, müstağnidir! Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur! Elinizde o iddiayı destekleyen hiçbir delil yoktur! Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
Elmalılı Hamdi Yazır : Dediler ki: «Allah, veled edindi.» hâşâ o sübhân, ganiy o, Göklerdeki ve Yerdeki hep onun elinizde ona dair hiç bir burhan yoktur, Allaha karşı ılm ile isbat edemiyeceğiz şey mi isnad ediyorsunuz?
Fizilal-il Kuran : Müşrikler 'Allah evlât edindi' dediler. Haşa! O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Bu konuda elinizde hiçbir kanıt yoktur. Nasıl oluyor da Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi söyleyebiliyorsunuz!
Gültekin Onan : "Tanrı çocuk edindi" dediler. O, (bundan) yücedir; O, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Kendinizde buna ilişkin bir delil de yoktur. Tanrı'ya karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
Hakkı Yılmaz : Dediler ki: “Allah, çocuk edindi.” O, bundan arınıktır. O, zengindir/ hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde olan şeyler O'nundur. Buna dair yanınızda hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
Hasan Basri Çantay : Dediler ki: «Allah kendine evlâd edindi». Haaşâ, Allah bundan münezzehdir, O, müstağnidir. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa (hepsi) Onundur. Nezdinizde buna (o iddianıza) âid hiç bir delîl de yokdur. Siz Allaha karşı bilmeyeceğiniz (ilim ile isbat edemeyeceğiniz) bir şey'i mi söylüyorsunuz?
Hayrat Neşriyat : 'Allah çocuk edindi' dediler. (Hâşâ!) O bundan münezzehtir! O, Ganî (hiçbir şeye muhtaç olmayan)dır. Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar O’nundur. Yanınızda buna(bu asılsız iddiânıza dâir) hiçbir delil yoktur! Allah’a karşı bilemeyeceğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?
İbni Kesir : Allah, çocuk edindi, dediler. Haşa, Allah bundan münezzehtir. O, müstağnidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bu hususta hiç bir deliliniz yok. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?
İskender Evrenosoğlu : “Allah çocuk edindi” dediler. O, ondan münezzehtir. O, Ganî'dir. Semalarda ve yeryüzünde olan şeyler O'nundur. Yanınızda buna dair bir delil olsa (yoktur). Allah'a bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?
Muhammed Esed : (Bütün bu açıklamalardan sonra (yine de)), "Allah kendine bir oğul edindi!" diyorlar. O yüceler yücesi, kendisine yakışmayacak niteliklerden kesinlikle uzaktır! Her bakımdan mutlak olarak kendine yeterlidir: göklerde ve yerde var olan her şey O'na aittir! Sizinse elinizde bu (tür iddialarınızı) destekleyecek hiçbir deliliniz yoktur! Hal böyleyken, bilemeyeceğiniz şeyi mi Allah'a yakıştırıyorsunuz?
Ömer Nasuhi Bilmen : Dediler ki: «Allah Teâlâ (kendisine) veled ittihaz etti.» Hâşâ, O bundan münezzehtir, O müstağnidir. Göklerde olanlar da ve yerde olanlar da O'nundur. Sizin yanınızda buna dair hiçbir hüccet yoktur. Allah Teâlâ'ya karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi söyler misiniz?
Ömer Öngüt : “Allah çocuk edindi. ” dediler. Haşâ! O bundan münezzehtir. O müstağnidir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Elinizde O'nun çocuk edindiğine dair hiçbir delil yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
Şaban Piriş : “Allah bir çocuk edindi.” dediler. Hâşâ, O, bundan uzaktır. Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur. Bu hususta bir deliliniz de yoktur. O halde Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
Suat Yıldırım : Müşrikler "Allah evlat edindi" dediler. Haşâ! O bundan münezzehtir. O her şeyden olduğu gibi evladı olmaktan da müstağnidir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O’nundur. Buna dair, ey müşrikler, hiçbir deliliniz yoktur. Ne o, Allah hakkında kesin bilgi sahibi olmadan konuşuyor, rastgele şeyleri mi O’na isnad ediyorsunuz?
Süleyman Ateş : "Allâh, çocuk edindi," dediler. Hâşâ, Allâh bundan uzaktır, O zengindir (hiçbir şeye muhtaç değildir). Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bu hususta hiçbir deliliniz yok. Allâh hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?
Tefhim-ul Kuran : «Allah, çocuk edindi» dediler. O, (bundan) yücedir; O, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Kendinizde buna ilişkin ispatlayıcı bir delil de yoktur. Allah'a karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
Ümit Şimşek : 'Allah evlât edindi' dediler; oysa O bundan yücedir. O, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Ganîdir. Göklerde ne var, yerde ne varsa Ona aittir. Sizin ise bu sözünüze dair hiçbir deliliniz olmadığı halde, Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?
Yaşar Nuri Öztürk : "Allah çocuk edindi!" dediler. Hâşâ! Allah bundan arınmıştır! O Ganî'dir, hiçbir şeye muhtaç olmaz! Göklerdekiler de yerdekiler de O'nundur. Elinizde, söylediğinize ilişkin hiçbir kanıt yok. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}