"size" ifadesi tarandı:
# İçinde "size" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|أنتمÊNTMentumsizeyou1x
| أنتم ÊNTM entum siz you 2:85
| أنتم ÊNTM 3:66
| أنتم ÊNTM entum siz you (have become) 3:80
| أنتم ÊNTM entum sizin You are 3:119
| أنتم ÊNTM entum sizin you (are) 3:179
| أنتم ÊNTM entum sizin for your 4:109
| أنتم ÊNTM entum siz de you (are) 5:18
| أنتم ÊNTM entum siz you (are) 5:88
| أنتم ÊNTM entum siz you 5:91
| أنتم ÊNTM entum siz you 5:106
| أنتم ÊNTM entum siz hala you 6:2
| أنتم ÊNTM entum siz yine you 6:64
| أنتم ÊNTM entum ne sizin you 6:91
| أنتم ÊNTM entum siz (can) you 6:134
| أنتم ÊNTM entum siz you (do) 6:148
| أنتم ÊNTM entum siz you 7:49
| أنتم ÊNTM entum sadece sizin you 7:71
| أنتم ÊNTM entum siz you 7:81
| أنتم ÊNTM entum sizin you 7:193
| أنتم ÊNTM entum siz you 8:26
| أنتم ÊNTM entum siz you (were) 8:42
| أنتم ÊNTM entum siz you 10:28
| أنتم ÊNTM entum siz You 10:41
| أنتم ÊNTM entum siz you 10:53
| أنتم ÊNTM entum siz you 10:80
| أنتم ÊNTM entum size you 11:14
| أنتم ÊNTM entum siz you (are) 11:33
| أنتم ÊNTM entum siz you 11:50
| أنتم ÊNTM entum sizin you 12:40
| أنتم ÊNTM entum siz """You" 12:77
| أنتم ÊNTM entum sizler you were 12:89
| أنتم ÊNTM entum siz you 14:8
| أنتم ÊNTM entum siz de you 14:10
| أنتم ÊNTM entum siz you (be) 14:21
| أنتم ÊNTM entum siz you (can) 14:22
| أنتم ÊNTM entum siz you 15:22
| أنتم ÊNTM entum siz you 17:100
| أنتم ÊNTM entum sizin you 21:52
| أنتم ÊNTM entum siz [you] 21:54
| أنتم ÊNTM entumu sizler [you] 21:64
| أنتم ÊNTM entum siz you 21:80
| أنتم ÊNTM entum siz You 21:98
| أنتم ÊNTM entum siz you 21:108
| أنتم ÊNTM entum sizin you 24:64
| أنتم ÊNTM entum siz de you 26:39
| أنتم ÊNTM entum siz you 26:43
| أنتم ÊNTM entum siz You 26:76
| أنتم ÊNTM entum siz you 26:166
| أنتم ÊNTM entum siz you 27:36
| أنتم ÊNTM entum siz you 27:47
| أنتم ÊNTM entum siz you 27:55
| أنتم ÊNTM entum siz you 29:22
| أنتم ÊNTM entum siz You 30:20
| أنتم ÊNTM entum siz You 30:25
| أنتم ÊNTM entum siz you 30:58
| أنتم ÊNTM entum siz (for) you 34:31
| أنتم ÊNTM entumu siz You 35:15
| أنتم ÊNTM entum siz you 36:15
| أنتم ÊNTM entum siz you 36:15
| أنتم ÊNTM entum siz you 36:19
| أنتم ÊNTM entum siz (are) you 36:47
| أنتم ÊNTM entum siz You 36:80
| أنتم ÊNTM entum siz you 37:54
| أنتم ÊNTM entum siz you 37:162
| أنتم ÊNTM entum asıl size You - 38:60
| أنتم ÊNTM entum siz You 38:60
| أنتم ÊNTM entum siz You 38:68
| أنتم ÊNTM entum siz you 40:47
| أنتم ÊNTM entum siz you 42:31
| أنتم ÊNTM entum siz you 43:68
| أنتم ÊNTM entum siz you 43:70
| أنتم ÊNTM entum sizin You are 47:38
| أنتم ÊNTM entum siz (mi?) you 52:15
| أنتم ÊNTM entum sizin you 53:23
| أنتم ÊNTM entum siz you (were) 53:32
| أنتم ÊNTM entum siz that you 56:81
| أنتم ÊNTM entum siz you, 60:11
| أنتم ÊNTM entum siz you (are) 67:9
| أنتم ÊNTM entum siz de you 109:3
| أنتم ÊNTM entum siz de you 109:5
|إليكمÎLYKMileykumsize"to you;"27x
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 2:272
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 3:199
| إليكم ÎLYKM ileykumu sizinle to you 4:90
| إليكم ÎLYKM ileykumu sizinle to you 4:91
| إليكم ÎLYKM ileykumu size to you 4:94
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 4:174
| إليكم ÎLYKM ileykum size towards you 5:11
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 5:68
| إليكم ÎLYKM ileykumu size to you 6:114
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 7:3
| إليكم ÎLYKM ileykum sizin to you 7:158
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you, 8:60
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 9:24
| إليكم ÎLYKM ileykum sizden to you 9:94
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you. 11:57
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 21:10
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 24:34
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 26:27
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you. 29:46
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 36:14
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 36:16
| إليكم ÎLYKM ileykum size upon you 36:60
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 39:55
| إليكم ÎLYKM ileykumu size to you 49:7
| إليكم ÎLYKM ileykumu size to you 49:7
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 50:28
| إليكم ÎLYKM ileykum size against you 60:2
| إليكم ÎLYKM ileykum size "to you?""" 61:5
| إليكم ÎLYKM ileykum size (gönderilen) to you, 61:6
| إليكم ÎLYKM ileykum size "to you;" 65:5
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 65:10
| إليكم ÎLYKM ileykum size to you 73:15
|إياكمÎYEKMiyyākumsize"""Were these you"1x
| إياكم ÎYEKM iyyākum siz you 34:24
| إياكم ÎYEKM iyyākum size """Were these you" 34:40
|بكمBKMbikumsizefor you11x
ب ك م|BKM بكم BKM bukmun dilsizdirler dumb, 2:18
| بكم BKM bikumu sizin için for you 2:50
| بكم BKM bikumu sizi you 2:148
ب ك م|BKM بكم BKM bukmun dilsizdirler dumb, 2:171
| بكم BKM bikumu sizin için for you 2:185
| بكم BKM bikumu sizin için for you 2:185
| بكم BKM bikum kendinize for you, 2:282
| بكم BKM bikum size karşı to you 4:29
| بكم BKM bikum sizinle- with you 4:102
| بكم BKM bikum sizi for you. 4:141
| بكم BKM bikum sizi you 6:153
| بكم BKM bikum size for you 9:52
| بكم BKM bikumu size for you 9:98
| بكم BKM bikum sizi (savacak) over you 11:80
| بكم BKM bikum sizin "you are surrounded.""" 12:66
| بكم BKM bikum sizi de you 12:100
| بكم BKM bikum sizi with you, 16:15
| بكم BKM bikum size you have 16:53
| بكم BKM bikum sizi of you. 17:54
| بكم BKM bikum size to you 17:66
| بكم BKM bikum sizi you, 17:68
| بكم BKM bikum hepinizi you 17:104
| بكم BKM bikum sizi about you 18:19
| بكم BKM bikum size for you 25:77
| بكم BKM bikum sizi with you, 31:10
| بكم BKM bikum üzerinize of you. 32:11
| بكم BKM bikum size for you 33:17
| بكم BKM bikum size for you 33:17
| بكم BKM bikum sizin yüzünüzden from you. 36:18
| بكم BKM bikum size for you. 38:60
| بكم BKM bikum size with you. 46:9
| بكم BKM bikum size for you 48:11
| بكم BKM bikum size for you 48:11
| بكم BKM bikum sizi (is) most knowing about you 53:32
| بكم BKM bikum size karşı to you 57:9
| بكم BKM bikum sizi you, 60:4
| بكم BKM bikumu sizi you 67:16
|عليكمALYKMǎleykumusize"(be) upon you."""81x
| عليكم ALYKM ǎleykum sizleri upon you 2:40
| عليكم ALYKM ǎleykum sizi upon you 2:47
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin towards you. 2:54
| عليكم ALYKM ǎleykumu üstünüze [over] you 2:57
| عليكم ALYKM ǎleykumu size to you 2:57
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:64
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 2:76
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 2:85
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 2:105
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:122
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you 2:143
| عليكم ALYKM ǎleykum aleyhinizde against you 2:150
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:150
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 2:151
| عليكم ALYKM ǎleykumu size to you 2:173
| عليكم ALYKM ǎleykumu size for you 2:178
| عليكم ALYKM ǎleykum size for you 2:180
| عليكم ALYKM ǎleykumu sizin üzerinize de for you 2:183
| عليكم ALYKM ǎleykum sizden towards you 2:187
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:194
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you. 2:194
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için on you 2:198
| عليكم ALYKM ǎleykumu size upon you 2:216
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 2:231
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 2:231
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize on you, 2:233
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:234
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:235
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:236
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için upon you 2:240
| عليكم ALYKM ǎleykumu size upon you 2:246
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize over you 2:247
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize on you 2:282
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you. 3:50
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 3:101
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan on you 3:103
| عليكم ALYKM ǎleykumu size karşı at you 3:119
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 3:154
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinizde over you 4:1
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 4:23
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize on you. 4:23
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you. 4:24
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize on you 4:24
| عليكم ALYKM ǎleykum günahlarınızı from you. 4:26
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin from you, 4:27
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you 4:83
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üstünüze over you, 4:90
| عليكم ALYKM ǎleykum size "upon you;" 4:94
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 4:101
| عليكم ALYKM ǎleykum olsanız [upon] you 4:102
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 4:102
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 4:127
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 4:140
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you 4:141
| عليكم ALYKM ǎleykum aleyhinizde olacak against you 4:144
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you, 5:1
| عليكم ALYKM ǎleykumu size on you 5:3
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 5:3
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için for you, 5:4
| عليكم ALYKM ǎleykum size for you 5:6
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 5:6
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 5:7
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 5:11
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 5:20
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you 5:96
| عليكم ALYKM ǎleykum siz (bakın) Upon you 5:105
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize to you, 5:115
| عليكم ALYKM ǎleykum size (be) upon you. 6:54
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you 6:61
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize upon you 6:65
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you 6:66
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 6:81
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize over you 6:104
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 6:119
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 6:130
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you. 6:151
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 7:26
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 7:35
| عليكم ALYKM ǎleykum size "(be) upon you.""" 7:46
| عليكم ALYKM ǎleykum artık size upon you 7:49
| عليكم ALYKM ǎleykum size for you 7:59
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 7:71
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için for you 7:193
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 8:11
| عليكم ALYKM ǎleykum size karşı against you 9:4
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you 9:8
| عليكم ALYKM ǎleykumu başınıza for you 9:25
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you, 9:128
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you, 10:16
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize over you 10:61
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you 10:71
| عليكم ALYKM ǎleykum kendi aranızda for you 10:71
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize over you 10:108
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin hakkınızda for you 11:3
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin hakkınızda for you 11:26
| عليكم ALYKM ǎleykum size from you, 11:28
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 11:52
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinizedir (be) upon you, 11:73
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin hakkınızda for you 11:84
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize over you 11:86
| عليكم ALYKM ǎleykum sizce on you 11:92
| عليكم ALYKM ǎleykum sizden upon you 12:80
| عليكم ALYKM ǎleykumu size upon you 12:92
| عليكم ALYKM ǎleykum size (be) upon you 13:24
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinizdeki upon you, 14:6
| عليكم ALYKM ǎleykum size karşı over you 14:22
| عليكم ALYKM ǎleykumu size (be) upon you. 16:32
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 16:81
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize over you 16:91
| عليكم ALYKM ǎleykumu size to you 16:115
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize against you 17:5
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize against you 17:68
| عليكم ALYKM ǎleykum üstünüze upon you 17:69
| عليكم ALYKM ǎleykum sizi about you, 18:20
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 18:83
| عليكم ALYKM ǎleykumu üzerinize to you 20:80
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 20:81
| عليكم ALYKM ǎleykumu size to you 20:86
| عليكم ALYKM ǎleykum üstünüze upon you 20:86
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you. 22:30
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 22:78
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you 22:78
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you, 23:24
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you, 23:66
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you, 23:105
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 24:10
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 24:14
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 24:20
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 24:21
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 24:29
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you 24:58
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize- among you, 24:58
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize on you 24:61
| عليكم ALYKM ǎleykum size for you 26:135
| عليكم ALYKM ǎleykum size olsun "on you;" 28:55
| عليكم ALYKM ǎleykumu üzerinize for you 28:71
| عليكم ALYKM ǎleykumu üzerinize for you 28:72
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 31:20
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 33:5
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 33:9
| عليكم ALYKM ǎleykum size karşı towards you. 33:19
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 33:43
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you. 35:3
| عليكم ALYKM ǎleykum sizi zorlayacak over you 37:30
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 39:71
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you, 39:73
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize for you 40:30
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için for you 40:32
| عليكم ALYKM ǎleykum aleyhinize against you 41:22
| عليكم ALYKM ǎleykumu size on you 43:68
| عليكم ALYKM ǎleykum aleyhinize about you 45:29
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 45:31
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin for you 46:21
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 49:17
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için for you. 52:16
| عليكم ALYKM ǎleykum sizi you, 58:13
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için upon you 60:10
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 65:11
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerine against you 67:17
| عليكم ALYKM ǎleykum yanınıza upon you 68:24
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 71:11
| عليكم ALYKM ǎleykum aleyhinize upon you, 73:15
| عليكم ALYKM ǎleykum sizi to you, 73:20
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinizde vardır over you 82:10
|عنكمANKMǎnkumsizeyou3x
| عنكم ANKM ǎnkum sizi you 2:52
| عنكم ANKM ǎnkum sizi [on] you. 2:187
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you 2:271
| عنكم ANKM ǎnkum sizi you. 3:152
| عنكم ANKM ǎnkum sizden "for you;" 4:28
| عنكم ANKM ǎnkum sizin from you 4:31
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you. 5:11
| عنكم ANKM ǎnkum sizin from you 5:12
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you 6:94
| عنكم ANKM ǎnkum size [to] you 7:48
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you 8:11
| عنكم ANKM ǎnkum size you 8:19
| عنكم ANKM ǎnkum sizin from you 8:29
| عنكم ANKM ǎnkum sizden for you, 8:66
| عنكم ANKM ǎnkum size you 9:25
| عنكم ANKM ǎnkum sizden you 12:67
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you, 16:54
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you 17:56
| عنكم ANKM ǎnkumu sizden from you 33:33
| عنكم ANKM ǎnkum sizden of you. 39:7
| عنكم ANKM ǎnkumu sizi from you 43:5
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you - 48:20
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you 48:24
| عنكم ANKM ǎnkum sizden from you 66:8
ك و ن|KVNكنتمKNTMkuntumsizeyou were3x
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:23
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:23
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:31
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you [were] 2:33
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you were 2:72
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum idiyseniz you were 2:91
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:93
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:94
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:111
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz were you 2:133
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olursanız you are 2:144
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olursanız you (all) are 2:150
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 2:172
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you 2:184
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuzu used to 2:187
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz idiniz you were 2:198
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum -idiniz/oldunuz you are 2:248
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum idiyseniz you are 2:278
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you 2:280
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olur da you are 2:283
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you 3:31
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 3:49
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum sizin you were 3:55
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you have been 3:79
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you have been 3:79
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 3:93
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz idiniz you were 3:103
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum etmenize you used to 3:106
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz oldunuz You are 3:110
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you were 3:118
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 3:139
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you used to 3:143
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olsaydınız you were 3:154
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 3:168
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 3:175
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum idiyseniz you are 3:183
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 4:43
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 4:59
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum bulunsanız you are 4:78
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz de you were 4:94
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum idiniz "were you?""" 4:97
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum -olduğunuzda you are 4:102
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 5:6
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 5:6
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 5:15
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 5:23
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you were 5:48
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 5:57
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 5:105
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 5:112
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 6:22
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum ettiğinizden you used to 6:30
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz (söyleyin) you are 6:40
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 6:60
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 6:81
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olmanızdan you used to 6:93
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you used to 6:94
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you are 6:118
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 6:143
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum oldunuz were you 6:144
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you were 6:164
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarınız you used to 7:37
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarınıza you used to 7:39
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you used to 7:43
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum size you were 7:48
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 7:85
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz idiniz you were 7:86
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 7:194
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz (gerçekten) iseniz you are 8:1
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olmanızdan you used to 8:35
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 8:41
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 9:13
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 9:35
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 9:41
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum oldunuz [you] are 9:53
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz (that) you were 9:65
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum varsa you used (to) 9:94
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 9:105
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you are 10:22
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 10:23
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz değildiniz you used (to) 10:28
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 10:38
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 10:48
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you were 10:51
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarınızdan you used (to) 10:52
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you have 10:84
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you are 10:84
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 10:104
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 11:13
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 11:86
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 12:10
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you can 12:43
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 12:74
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you would be 15:71
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum ettiğiniz you used (to) 16:27
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum sizin you used (to) 16:28
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarınıza you used (to) 16:32
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you 16:43
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 16:56
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 16:92
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 16:93
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you were (to) 16:95
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum ediyorsanız [you] 16:114
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum idiyseniz you 21:7
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 21:38
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you are 21:54
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you are 21:68
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum size you were 21:103
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 22:5
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 22:69
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 23:84
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 23:88
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum bilseydiniz [you] 23:114
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 24:2
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 24:17
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you (should) be 26:24
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you were 26:28
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you have been 26:75
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you used 26:92
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 27:64
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 27:71
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 27:84
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 27:90
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 28:49
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarını you used (to) 28:62
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum oduklarını you used (to) 28:74
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used 29:8
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 29:16
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum idiyseniz you used 29:55
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum idiniz were 30:56
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarnız you used (to) 31:15
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum oluklarınızdan you used (to) 32:14
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 32:20
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 32:28
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 34:29
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz kendiniz you were 34:32
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used 34:42
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 36:48
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarınızın you used (to) 36:54
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum size you were 36:63
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you used to 36:64
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 37:21
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum [you] used (to) 37:28
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz idiniz you were 37:30
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 37:39
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 37:157
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 39:7
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 39:24
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 40:73
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum sizin you used to 40:75
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olmanızdan you used to 40:75
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum siz you were 41:22
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you were 41:30
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you, 41:37
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum oldunuz you are 43:5
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarınıza you used to 43:72
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 44:7
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 44:36
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 44:50
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 45:25
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 45:28
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 45:29
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 46:4
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you were 46:20
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you were 46:20
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olmanızdan you used to 46:34
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 49:17
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you were 51:14
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 52:14
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarınıza you used to 52:16
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduklarınıza you used to 52:19
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 56:86
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 56:87
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olsanız you are. 57:4
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 57:8
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 60:1
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you 61:11
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 62:6
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 62:8
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum oldunuz siz you 62:9
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 66:7
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 67:25
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz şey you used to 67:27
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum you would 68:22
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olsaydınız you 71:4
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 77:29
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuza you used to 77:43
ك و ن|KVN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 83:17
|لكمLKMlekumsize(is the matter) with you138x
| لكم LKM lekumu sizin için for you 2:22
| لكم LKM lekum sizin için for you. 2:22
| لكم LKM lekum sizin için for you 2:29
| لكم LKM lekum size to you, 2:33
| لكم LKM lekum sizin için for you 2:54
| لكم LKM lekum sizin for you 2:58
| لكم LKM lekum sizin için vardır for you 2:61
| لكم LKM lekum size [for] you 2:75
| لكم LKM lekumu size ait for you 2:94
| لكم LKM lekum size (is) for you 2:107
| لكم LKM lekumu sizin için for you 2:132
| لكم LKM lekum sizin (is) to you 2:168
| لكم LKM lekum sizin için for you, 2:184
| لكم LKM lekum size for you 2:187
| لكم LKM lekum sizin for you 2:187
| لكم LKM lekum sizin için for you. 2:187
| لكم LKM lekumu sizce to you 2:187
| لكم LKM lekum size (is) for you 2:208
| لكم LKM lekum sizin to you. 2:216
| لكم LKM lekum sizin için "for you;" 2:216
| لكم LKM lekum sizin için for you. 2:216
| لكم LKM lekumu size to you 2:219
| لكم LKM lekum sizin için for you, 2:223
| لكم LKM lekum size for you 2:229
| لكم LKM lekum sizin için for you 2:232
| لكم LKM lekum size for you 2:242
| لكم LKM lekum size for you 2:247
| لكم LKM lekum size for you 2:248
| لكم LKM lekumu size for you 2:266
| لكم LKM lekum sizin için for you 2:267
| لكم LKM lekum sizin için for you. 2:271
| لكم LKM lekum sizin için for you. 2:280
| لكم LKM lekum sizin için vardır for you 3:13
| لكم LKM lekum sizin for you 3:31
| لكم LKM lekum sizin için for you 3:49
| لكم LKM lekum sizin için for you, 3:49
| لكم LKM lekum size for you 3:50
| لكم LKM lekum sizin [for] you 3:66
| لكم LKM lekum sizin for you 3:66
| لكم LKM lekum size for you 3:103
| لكم LKM lekumu size for you 3:118
| لكم LKM lekum size for you 3:126
| لكم LKM lekum sizi [for] you, 3:160
| لكم LKM lekum size karşı against you, 3:173
| لكم LKM lekum size to you 4:3
| لكم LKM lekum size to you 4:4
| لكم LKM lekum sizin için for you 4:5
| لكم LKM lekum size to you 4:11
| لكم LKM lekum sizin de for you 4:12
| لكم LKM lekum sizin for you 4:12
| لكم LKM lekum size for you 4:19
| لكم LKM lekum size to you 4:24
| لكم LKM lekum sizin için for you. 4:25
| لكم LKM lekum size to you 4:26
| لكم LKM lekum size for you 4:75
| لكم LKM lekum size (is the matter) with you 4:88
| لكم LKM lekum size for you 4:90
| لكم LKM lekum size for you 4:91
| لكم LKM lekum sizin to you 4:92
| لكم LKM lekum sizin for you 4:101
| لكم LKM lekum size for you 4:141
| لكم LKM lekum kendi for you. 4:170
| لكم LKM lekum kendi for you. 4:171
| لكم LKM lekum size to you 4:176
| لكم LKM lekum sizin için for you 5:1
| لكم LKM lekum sizin için for you 5:3
| لكم LKM lekumu sizin için for you 5:3
| لكم LKM lekumu size for you 5:4
| لكم LKM lekumu size for you 5:5
| لكم LKM lekum size for you, 5:5
| لكم LKM lekum size to you 5:15
| لكم LKM lekum size to you 5:19
| لكم LKM lekum size for you 5:21
| لكم LKM lekum size to (cause) you 5:76
| لكم LKM lekum size for you, 5:87
| لكم LKM lekum size to you 5:89
| لكم LKM lekum size for you 5:96
| لكم LKM lekum size for you 5:96
| لكم LKM lekum size to you, 5:101
| لكم LKM lekum size to you. 5:101
| لكم LKM lekum size for you? 6:6
| لكم LKM lekum size to you 6:50
| لكم LKM lekum size to you 6:50
| لكم LKM lekumu sizin için for you 6:97
| لكم LKM lekum size for you 6:119
| لكم LKM lekum size to you 6:119
| لكم LKM lekum sizin için (is) to you 6:142
| لكم LKM lekum size for you 7:10
| لكم LKM lekum sizin for you 7:39
| لكم LKM lekum sizin for you 7:59
| لكم LKM lekum size [to] you, 7:62
| لكم LKM lekum sizin for you 7:65
| لكم LKM lekum sizin için to you 7:68
| لكم LKM lekum sizin for you 7:73
| لكم LKM lekum size (it is) for you 7:73
| لكم LKM lekum size [to] you 7:79
| لكم LKM lekum sizin for you 7:85
| لكم LKM lekum sizin için for you 7:85
| لكم LKM lekum size [to] you. 7:93
| لكم LKM lekum size to you. 7:123
| لكم LKM lekum sizin for you 7:161
| لكم LKM lekum size to you, 7:194
| لكم LKM lekum sizin olduğunu for you - 8:7
| لكم LKM lekum sizin for you. 8:7
| لكم LKM lekum size [to] you, 8:9
| لكم LKM lekum sizin için for you, 8:19
| لكم LKM lekum size you 8:29
| لكم LKM lekum sizi you. 8:29
| لكم LKM lekumu sizi [to] you 8:48
| لكم LKM lekum sizin "for you.""" 8:48
| لكم LKM lekum sizi you. 8:70
| لكم LKM lekum size for you 8:72
| لكم LKM lekum sizin için for you. 9:3
| لكم LKM lekum size to you 9:7
| لكم LKM lekum size (is the matter) with you 9:38
| لكم LKM lekumu size to you 9:38
| لكم LKM lekum sizin için for you, 9:41
| لكم LKM lekum sizin için for you, 9:61
| لكم LKM lekum size (gelip) to you 9:62
| لكم LKM lekum size you. 9:94
| لكم LKM lekum siz to you 9:95
| لكم LKM lekum size to you 9:96
| لكم LKM lekum sizin for you 9:116
| لكم LKM lekum size (is) for you, 10:35
| لكم LKM lekum size for you 10:59
| لكم LKM lekum size [to] you, 10:59
| لكم LKM lekumu sizin için for you 10:67
| لكم LKM lekum size to you 11:2
| لكم LKM lekum size to you 11:14
| لكم LKM lekum sizin için to you 11:25
| لكم LKM lekum sizin in you 11:27
| لكم LKM lekum size to you 11:31
| لكم LKM lekum size [to] you, 11:34
| لكم LKM lekum sizin için (is) for you 11:50
| لكم LKM lekum sizin you have 11:61
| لكم LKM lekum sizin için (is) for you 11:64
| لكم LKM lekum sizin için for you. 11:78
| لكم LKM lekum size (is) for you 11:84
| لكم LKM lekum sizin için for you, 11:86
| لكم LKM lekum sizin için (is) for you 11:113
| لكم LKM lekum yalnız size for you 12:9
| لكم LKM lekum sizi has enticed you 12:18
| لكم LKM lekum sizin of yours, 12:59
| لكم LKM lekum size for you 12:60
| لكم LKM lekum size you 12:83
| لكم LKM lekum sizi you, 12:92
| لكم LKM lekum size to you, 12:96
| لكم LKM lekum sizin için for you 12:98
| لكم LKM lekum sizin for you 14:10
| لكم LKM lekum size your 14:21
| لكم LKM lekum size for you, 14:32
| لكم LKM lekumu sizin for you 14:32
| لكم LKM lekumu sizin for you 14:32
| لكم LKM lekumu sizin for you 14:33
| لكم LKM lekumu sizin for you 14:33
| لكم LKM lekum sizin için for you 14:44
| لكم LKM lekum size to you 14:45
| لكم LKM lekumu size for you 14:45
| لكم LKM lekum sizin için for you 15:20
| لكم LKM lekum sizin için vardır for you, 16:5
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:10
| لكم LKM lekum size for you 16:11
| لكم LKM lekumu sizin for you 16:12
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:13
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:66
| لكم LKM lekum size for you 16:72
| لكم LKM lekum size for you 16:72
| لكم LKM lekumu size for you 16:78
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:80
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:80
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:81
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:81
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:81
| لكم LKM lekum size to you 16:92
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:95
| لكم LKM lekumu size to you 17:6
| لكم LKM lekumu size for you 17:66
| لكم LKM lekum kendinize for you 17:68
| لكم LKM lekum kendinize for you 17:69
| لكم LKM lekum size for you 18:16
| لكم LKM lekum size for you 18:16
| لكم LKM lekum size for you 18:48
| لكم LKM lekum sizin (are) to you 18:50
| لكم LKM lekumu size for you 20:53
| لكم LKM lekum sizin için for you 20:53
| لكم LKM lekum size to you. 20:71
| لكم LKM lekum size to you 21:67
| لكم LKM lekum sizin için for you 21:80
| لكم LKM lekum sizi for you, 21:111
| لكم LKM lekum size to you. 22:5
| لكم LKM lekumu sizin için to you 22:30
| لكم LKM lekum sizin için vardır For you 22:33
| لكم LKM lekum size/sizin için for you 22:36
| لكم LKM lekum size/sizin için for you 22:36
| لكم LKM lekum size to you 22:36
| لكم LKM lekum size to you 22:37
| لكم LKM lekum sizin için to you 22:49
| لكم LKM lekum sizin to you 22:65
| لكم LKM lekum size for you 23:19
| لكم LKM lekum sizin için for you, 23:19
| لكم LKM lekum sizin için vardır for you 23:21
| لكم LKM lekum sizin için for you 23:23
| لكم LKM lekum sizin için for you 23:32
| لكم LKM lekumu sizin için for you 23:78
| لكم LKM lekum sizin için "for you;" 24:11
| لكم LKM lekum sizin için for you. 24:11
| لكم LKM lekum sizin for you 24:15
| لكم LKM lekumu size to you 24:18
| لكم LKM lekum sizi you? 24:22
| لكم LKM lekum sizin için for you 24:27
| لكم LKM lekum size to you. 24:28
| لكم LKM lekumu size to you 24:28
| لكم LKM lekum sizin için for you. 24:28
| لكم LKM lekum sizin for you. 24:29
| لكم LKM lekum size/sizin için for you. 24:58
| لكم LKM lekumu size for you 24:58
| لكم LKM lekum size for you 24:59
| لكم LKM lekumu size for you 24:61
| لكم LKM lekumu sizin için for you 25:47
| لكم LKM lekum size to you. 26:49
| لكم LKM lekum sizin için to you 26:107
| لكم LKM lekum sizin için to you 26:125
| لكم LKM lekum sizin için to you 26:143
| لكم LKM lekum sizin için to you 26:162
| لكم LKM lekum sizin için for you 26:166
| لكم LKM lekum sizin için to you 26:178
| لكم LKM lekum size for you 27:60
| لكم LKM lekum sizin için for you 27:60
| لكم LKM lekum sizin you, 27:72
| لكم LKM lekum sizin için for you 28:12
| لكم LKM lekum sizin için for you 28:38
| لكم LKM lekumu sizin için for you 28:73
| لكم LKM lekum sizin için for you 29:16
| لكم LKM lekum size for you 29:17
| لكم LKM lekum sizin için for you 29:22
| لكم LKM lekum sizin için for you 29:25
| لكم LKM lekum size to you 29:38
| لكم LKM lekum sizin için for you 30:21
| لكم LKM lekum size to you 30:28
| لكم LKM lekum sizin için var- for you 30:28
| لكم LKM lekum size to you 31:20
| لكم LKM lekum sizin for you 32:4
| لكم LKM lekumu sizin için for you 32:9
| لكم LKM lekum size for you, 33:13
| لكم LKM lekum sizin için for you 33:21
| لكم LKM lekum size for you 33:49
| لكم LKM lekum size to you 33:53
| لكم LKM lekum sizin for you 33:53
| لكم LKM lekum sizin for you 33:71
| لكم LKM lekum sizin for you 33:71
| لكم LKM lekum sizin için vardır """For you" 34:30
| لكم LKM lekum sizin için for you 34:46
| لكم LKM lekum sizindir for you. 34:47
| لكم LKM lekum size (is) to you 35:6
| لكم LKM lekum size to you. 35:14
| لكم LKM lekum sizin (is) for you 36:60
| لكم LKM lekum size for you 36:80
| لكم LKM lekum size ne oldu ki? (is) for you? 37:25
| لكم LKM lekum neyiniz var? for you 37:92
| لكم LKM lekum size (ne) oldu? What is with you? 37:154
| لكم LKM lekum sizin (is) for you 37:156
| لكم LKM lekum sizin için for you 39:6
| لكم LKM lekum sizin için in you. 39:7
| لكم LKM lekum sizin için for you 40:13
| لكم LKM lekumu sizindir For you 40:29
| لكم LKM lekum sizin için for you 40:33
| لكم LKM lekum size to you, 40:44
| لكم LKM lekum size for you 40:47
| لكم LKM lekum sizden to you. 40:60
| لكم LKM lekumu size for you 40:61
| لكم LKM lekumu size for you 40:64
| لكم LKM lekumu size for you 40:79
| لكم LKM lekum size for you 42:11
| لكم LKM lekum size for you 42:13
| لكم LKM lekum sizin for you 42:31
| لكم LKM lekum sizin için (is) for you 42:47
| لكم LKM lekum sizin için for you 42:47
| لكم LKM lekumu sizin için for you 43:10
| لكم LKM lekum size for you 43:10
| لكم LKM lekum size for you 43:12
| لكم LKM lekum sizin için (is) for you 43:62
| لكم LKM lekum size to you 43:63
| لكم LKM lekum sizin için vardır For you 43:73
| لكم LKM lekum sizin için to you 44:18
| لكم LKM lekumu size to you 45:12
| لكم LKM lekum size to you 45:13
| لكم LKM lekum sizin için for you 45:34
| لكم LKM lekum sizi for you 46:31
| لكم LKM lekum sizin için for you 48:11
| لكم LKM lekum size for you 48:20
| لكم LKM lekum size to you 51:50
| لكم LKM lekum size to you 51:51
| لكم LKM lekum sizin için (var mı?) for you 54:43
| لكم LKM lekum sizin için to you, 55:31
| لكم LKM lekum oluyor size (is) for you 57:8
| لكم LKM lekum oluyor size (is) for you 57:10
| لكم LKM lekumu size to you 57:17
| لكم LKM lekum sizin için for you 57:28
| لكم LKM lekum sizi you. 57:28
| لكم LKM lekum size to you 58:11
| لكم LKM lekum size for you. 58:11
| لكم LKM lekum sizin için for you 58:12
| لكم LKM lekum size to you. 58:18
| لكم LKM lekum size to you 60:2
| لكم LKM lekum sizin için for you 60:4
| لكم LKM lekum sizin için for you 60:6
| لكم LKM lekum sizin için for you 61:11
| لكم LKM lekum sizin for you 61:12
| لكم LKM lekum sizin için for you, 62:9
| لكم LKM lekum sizin için for you 63:5
| لكم LKM lekum size to you, 64:14
| لكم LKM lekum sizin için for you 64:17
| لكم LKM lekum sizi you. 64:17
| لكم LKM lekum sizin için for you, 65:6
| لكم LKM lekum size for you 66:2
| لكم LKM lekumu size for you 67:15
| لكم LKM lekum sizin for you 67:20
| لكم LKM lekumu size for you 67:23
| لكم LKM lekum size you, 68:28
| لكم LKM lekum neyiniz var? (is) for you? 68:36
| لكم LKM lekum sizin var mı? (is) for you 68:37
| لكم LKM lekum sizin için var for you 68:38
| لكم LKM lekum sizin -mı var? for you 68:39
| لكم LKM lekum sizindir for you 68:39
| لكم LKM lekum size for you 69:12
| لكم LKM lekum sizin için to you 71:2
| لكم LKM lekum sizin için for you 71:4
| لكم LKM lekum size for you 71:12
| لكم LKM lekum size for you 71:12
| لكم LKM lekum oluyor size (is) for you, 71:13
| لكم LKM lekumu sizin için for you 71:19
| لكم LKM lekum size (vermeye) for you 72:21
| لكم LKM lekum sizin for you 76:22
| لكم LKM lekum sizin for you 77:39
| لكم LKM lekum sizin için for you 79:33
| لكم LKM lekum sizin için for you 80:32
| لكم LKM lekum sizindir For you 109:6
|لكماLKMElekumāsize(in) you two5x
| لكما LKME lekumā size to both of you 7:21
| لكما LKME lekumā size to both of you, 7:22
| لكما LKME lekumā sizin için to both of you 7:22
| لكما LKME lekumā ikiniz için and you two (may) have 10:78
| لكما LKME lekumā size (in) you two 10:78
| لكما LKME lekumā size for both of you 28:35
| لكما LKME lekumā size to both of you! 46:17
|ولكمVLKMvelekumusizeAnd for you1x
| ولكم VLKM velekum sizin için vardır and for you 2:36
| ولكم VLKM velekum size aittir and for you 2:134
| ولكم VLKM velekum sizindir and for you 2:139
| ولكم VLKM velekum ve sizindir and for you 2:141
| ولكم VLKM velekum ve sizin için vardır And for you 2:179
| ولكم VLKM velekum sizindir And for you 4:12
| ولكم VLKM velekum sizin içindir And for you 7:24
| ولكم VLKM velekum ve sizedir and for you 10:41
| ولكم VLKM velekum ve sizin için vardır And for you 16:6
| ولكم VLKM velekum ve sizin için vardır and for you 16:94
| ولكم VLKM velekumu size And for you 21:18
| ولكم VLKM velekum ve sizin için and for you 23:21
| ولكم VLKM velekum ve sizin vardır and for you 26:155
| ولكم VLKM velekum ve sizindir and for you 28:55
| ولكم VLKM velekum ve sizin için vardır And for you 40:80
| ولكم VLKM velekum ve size vardır And for you 41:31
| ولكم VLKM velekum ve size vardır and for you 41:31
| ولكم VLKM velekum ve size aittir and for you 42:15
| ولكم VLKM velekumu ve sizin (midir?) while for you 52:39


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}