"hum" ifadesi tarandı:
# İçinde "hum" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|همHMhum"""They"180x
| هم HM hum onlar they 2:4
| هم HM humu onlardır they 2:5
| هم HM hum onlar they 2:8
| هم HM humu onlar themselves 2:12
| هم HM humu onlar themselves 2:13
| هم HM humu onlardır they 2:27
| هم HM hum onlar they 2:38
| هم HM hum onlar they 2:39
| هم HM hum onlara they 2:48
| هم HM hum onlara they 2:62
| هم HM hum onlar they 2:78
| هم HM hum onlar they 2:81
| هم HM hum onlar they 2:82
| هم HM hum onlara they 2:86
| هم HM hum ama onlar they (could) 2:102
| هم HM hum onlara they 2:112
| هم HM humu onlar they 2:121
| هم HM hum onlara they 2:123
| هم HM hum onlar they 2:137
| هم HM humu onlardır [they] 2:157
| هم HM hum onlara they 2:162
| هم HM hum onlar they 2:167
| هم HM humu onlardır [they] 2:177
| هم HM hum ve onlar they 2:217
| هم HM humu onlar they 2:229
| هم HM humu ta kendileridir they 2:254
| هم HM hum onlar they 2:257
| هم HM hum ve onlar they 2:262
| هم HM hum ve onlar they 2:274
| هم HM hum onlar they 2:275
| هم HM hum ve onlar they 2:277
| هم HM hum onlar they (are) 3:10
| هم HM humu onlar they 3:82
| هم HM hum ve onlara they 3:88
| هم HM humu onlar they 3:90
| هم HM humu onlar they 3:94
| هم HM humu onlar they 3:104
| هم HM hum onlar they 3:107
| هم HM hum onlar they 3:116
| هم HM hum O(insa)nlar They 3:163
| هم HM hum onlar They - 3:167
| هم HM hum onların they 3:170
| هم HM humu onlar they 4:151
ه م م|HMM هم HM hemme yeltenmişti determined 5:11
| هم HM hum onlar they 5:37
| هم HM humu onlar [they] 5:44
| هم HM humu onlar [they] 5:45
| هم HM humu onlar [they] (are) 5:47
| هم HM humu onlardır they 5:56
| هم HM hum onlara they 5:69
| هم HM hum onlar they 5:80
| هم HM hum onlar they 6:44
| هم HM hum onlar they 6:46
| هم HM hum onlar they 6:48
| هم HM hum onların they 6:113
| هم HM hum onlar they (do) 6:116
| هم HM hum onlar (while) they 7:4
| هم HM humu onlar [they] 7:8
| هم HM hum onlar they 7:35
| هم HM hum onlar they 7:36
| هم HM hum onlar they 7:42
| هم HM humu onlar them 7:92
| هم HM hum onlar (which) they 7:135
| هم HM hum onlar they 7:135
| هم HM hum onların they 7:139
| هم HM hum onlar [they] 7:154
| هم HM hum onlar [they] 7:156
| هم HM humu onlar [they] 7:157
| هم HM humu onlardır [they] 7:178
| هم HM hum onlar they 7:179
| هم HM humu onlardır they 7:179
| هم HM hum onlar they 7:201
| هم HM humu onlardır they are 8:4
| هم HM humu onlardır they 8:37
| هم HM humu onlardır they (are) 8:74
| هم HM humu onlardır [they] 9:10
| هم HM hum onlar they 9:17
| هم HM humu onlardır they 9:20
| هم HM humu onlardır [they] 9:23
| هم HM hum onlar they 9:56
| هم HM hum onlar they 9:58
| هم HM humu işte onlardır they (are) 9:67
| هم HM humu onlardır they 9:69
| هم HM humu onlardır they 9:88
| هم HM hum onlar they 9:126
| هم HM hum onlar they 10:7
| هم HM hum onlar They 10:23
| هم HM hum onlar they 10:26
| هم HM hum onlar they 10:27
| هم HM hum onlar they 10:62
| هم HM hum onlar they 10:66
| هم HM hum onlar [they] 11:19
| هم HM humu onlar [they] 11:22
| هم HM hum onlar they 11:23
| هم HM hum kendisi [they] 11:27
| هم HM hum onlar [they] 12:37
| هم HM hum onlar they 13:5
| هم HM hum onlar they 15:48
| هم HM hum onlar they 16:16
| هم HM hum onlar they 16:46
| هم HM hum onlar they 16:72
| هم HM hum onların they 16:84
| هم HM hum onlara they 16:85
| هم HM hum onlar [they] 16:100
| هم HM humu onlardır they 16:105
| هم HM humu onlardır they are 16:108
| هم HM humu onlar [they] 16:109
| هم HM hum onlar [they] 16:128
| هم HM hum onlar they 17:47
| هم HM hum onlar [they] 19:70
| هم HM hum onlar they 19:74
| هم HM hum onlar """They" 20:84
| هم HM hum onlar they 21:12
| هم HM hum onları they 21:21
| هم HM hum onlar [they] 21:36
| هم HM hum onlara they 21:39
| هم HM hum kendilerine they 21:40
| هم HM hum onlar they 21:42
| هم HM hum onlara they 21:43
| هم HM hum onlar they 22:2
| هم HM hum onların they 22:67
| هم HM hum onlar [they] 23:2
| هم HM hum onlar [they] 23:3
| هم HM hum onlar [they] 23:4
| هم HM hum onlar [they] 23:5
| هم HM humu onlar [they] 23:7
| هم HM hum onlar [they] 23:8
| هم HM hum onlar [they] 23:9
| هم HM humu onlardır [they] 23:10
| هم HM hum onlar They 23:11
| هم HM hum onlar [they] 23:57
| هم HM hum onlar [they] 23:58
| هم HM hum onlar [they] 23:59
| هم HM hum onlar they 23:63
| هم HM hum onlar They 23:64
| هم HM hum onlar They 23:77
| هم HM humu onlar they 23:102
| هم HM humu onlar [they] 23:111
| هم HM humu onlar they 24:4
| هم HM humu onlar they 24:13
| هم HM humu onlar [they] 24:50
| هم HM humu onlardır [they] 24:51
| هم HM humu onlardır [they] 24:52
| هم HM humu onlar [they] 24:55
| هم HM hum kendileri (mi) they 25:17
| هم HM hum onlar they 25:44
| هم HM hum onlar they 25:44
| هم HM humu onlar they are 26:40
| هم HM hum onlar they 26:94
| هم HM hum onlar [they] 27:3
| هم HM humu onlar [they] 27:5
| هم HM hum onlar They 27:45
| هم HM hum onlar they 27:60
| هم HM hum onlar they 27:66
| هم HM hum onlar they 27:66
| هم HM hum kendilerinin they 27:76
| هم HM hum onlar they 28:42
| هم HM hum onlar they 28:52
| هم HM hum kendileri they 29:12
| هم HM humu onlardır they 29:52
| هم HM hum onlar they 29:65
| هم HM hum onlar [they] 30:7
| هم HM hum onlar They 30:36
| هم HM humu onlar they 30:38
| هم HM humu onlar [they] 30:39
| هم HM hum onlar They 30:48
| هم HM hum onlardan they 30:57
| هم HM hum onlar [they] 31:4
| هم HM humu onlar [they] 31:5
| هم HM hum onlar they 32:10
| هم HM hum onlar they 32:29
| هم HM hum onlar They 36:29
| هم HM hum onlar They 36:37
| هم HM hum onlar they 36:43
| هم HM hum onlar They 36:51
| هم HM hum onların They 36:53
| هم HM hum kendileri They 36:56
| هم HM hum onlar They 37:19
| هم HM humu onlar they 37:26
| هم HM hum onlar they 37:47
| هم HM humu onları [they] 37:77
| هم HM humu kendileri so they became 37:116
| هم HM hum onlar They 38:8
| هم HM hum onlar "(are) they.""" 38:24
| هم HM hum onlar they 39:3
| هم HM hum onlar are [they] 39:18
| هم HM humu onlardır [they] 39:33
| هم HM hum onlar They 39:45
| هم HM hum onlar they 39:51
| هم HM hum onlar they 39:61
| هم HM humu onlardır they 39:63
| هم HM hum onlar They 39:68
| هم HM hum onlar they 40:16
| هم HM hum onlar [they] 40:21
| هم HM hum işte onlar they 40:43
| هم HM hum onlar they 40:56
| هم HM hum onlar they 41:7
| هم HM hum onlar they 41:24
| هم HM hum onlar they 42:37
| هم HM hum kendilerini they 42:39
| هم HM hum onlar themselves 43:19
| هم HM hum onlar they (do) 43:20
| هم HM hum onlar They 43:47
| هم HM hum onlar They 43:50
| هم HM hum onlar they 43:58
| هم HM humu onlar themselves 43:76
| هم HM hum onlar they 44:9
| هم HM hum onlar they 44:41
| هم HM hum onlar they 45:24
| هم HM hum onlar they 45:35
| هم HM hum onlar they 46:13
| هم HM humu onlar They 48:25
| هم HM humu bunlardır (are) they - 49:7
| هم HM humu onlar they 49:11
| هم HM humu onlardır [they] 49:15
| هم HM hum onlar they 50:15
| هم HM hum onlar they 50:36
| هم HM hum onlar [they] 51:11
| هم HM hum onlar they 51:13
| هم HM hum onlar they 51:18
| هم HM hum onlar they 51:53
| هم HM hum [they] 52:12
| هم HM hum onlar they 52:32
| هم HM humu kendileri (midir?) (are) they 52:35
| هم HM humu kendileri (midir?) (are) they 52:37
| هم HM humu onlardır themselves 52:42
| هم HM hum onlara they 52:46
| هم HM hum onlar they were 53:52
| هم HM humu onlardır they 57:19
| هم HM hum onlar They (are) not 58:14
| هم HM hum onlar they, 58:17
| هم HM humu onlar [they] 58:18
| هم HM humu onlar they 58:19
| هم HM humu onlar they 58:22
| هم HM humu onlardır they 59:8
| هم HM humu onlar [they] 59:9
| هم HM humu onlar [they] 59:19
| هم HM humu onlar they 59:20
| هم HM humu onlardır [they] 60:9
| هم HM hum onlar they 60:10
| هم HM humu onlar They 63:4
| هم HM humu onlar They 63:7
| هم HM humu onlar [they] 63:9
| هم HM humu onlar [they] 64:16
| هم HM hum onlar [they] 70:23
| هم HM hum onlar [they] 70:27
| هم HM hum onlar [they] 70:29
| هم HM humu onlar [they] 70:31
| هم HM hum onlar [they] 70:32
| هم HM hum onlar [they] 70:33
| هم HM hum onlar [they] 70:34
| هم HM hum onlar they 78:3
| هم HM hum onlar They 79:14
| هم HM humu onlar [they] 80:42
| هم HM hum onlar they 82:16
| هم HM hum onlar they 85:6
| هم HM hum onlar they 90:19
| هم HM hum onlar they 98:6
| هم HM hum onlar they 98:7
| هم HM hum onlar [they] 107:5
| هم HM hum onlar [they] 107:6


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}