» 16 / Nahl  68:

Kuran Sırası: 16
İniş Sırası: 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

 » 16 / Nahl  Suresi: 68
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَأَوْحَىٰ (VÊVḪ) = ve evHā : şöyle vahyetti
2. رَبُّكَ (RBK) = rabbuke : Rabbin
3. إِلَى (ÎL) = ilā :
4. النَّحْلِ (ELNḪL) = n-neHli : bal arısına
5. أَنِ (ÊN) = eni :
6. اتَّخِذِي (ETḢZ̃Y) = tteḣiƶī : edin
7. مِنَ (MN) = mine :
8. الْجِبَالِ (ELCBEL) = l-cibāli : dağlardan
9. بُيُوتًا (BYVTE) = buyūten : evler
10. وَمِنَ (VMN) = ve mine : ve
11. الشَّجَرِ (ELŞCR) = ş-şeceri : ağaçlardan
12. وَمِمَّا (VMME) = ve mimmā : ve
13. يَعْرِشُونَ (YARŞVN) = yeǎ'rişūne : kurdukları çardaklardan
şöyle vahyetti | Rabbin | | bal arısına | | edin | | dağlardan | evler | ve | ağaçlardan | ve | kurdukları çardaklardan |

[VḪY] [RBB] [] [NḪL] [] [EḢZ̃] [] [CBL] [BYT] [] [ŞCR] [] [ARŞ]
VÊVḪ RBK ÎL ELNḪL ÊN ETḢZ̃Y MN ELCBEL BYVTE VMN ELŞCR VMME YARŞVN

ve evHā rabbuke ilā n-neHli eni tteḣiƶī mine l-cibāli buyūten ve mine ş-şeceri ve mimmā yeǎ'rişūne
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون

 » 16 / Nahl  Suresi: 68
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأوحى و ح ي | VḪY VÊVḪ ve evHā şöyle vahyetti And inspired
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbuke Rabbin your Lord
إلى | ÎL ilā to
النحل ن ح ل | NḪL ELNḪL n-neHli bal arısına the bee,
أن | ÊN eni [that]
اتخذي ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃Y tteḣiƶī edin """Take"
من | MN mine among
الجبال ج ب ل | CBL ELCBEL l-cibāli dağlardan the mountains,
بيوتا ب ي ت | BYT BYVTE buyūten evler houses
ومن | VMN ve mine ve and among
الشجر ش ج ر | ŞCR ELŞCR ş-şeceri ağaçlardan the trees,
ومما | VMME ve mimmā ve and in what
يعرشون ع ر ش | ARŞ YARŞVN yeǎ'rişūne kurdukları çardaklardan they construct.

16:68 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şöyle vahyetti | Rabbin | | bal arısına | | edin | | dağlardan | evler | ve | ağaçlardan | ve | kurdukları çardaklardan |

[VḪY] [RBB] [] [NḪL] [] [EḢZ̃] [] [CBL] [BYT] [] [ŞCR] [] [ARŞ]
VÊVḪ RBK ÎL ELNḪL ÊN ETḢZ̃Y MN ELCBEL BYVTE VMN ELŞCR VMME YARŞVN

ve evHā rabbuke ilā n-neHli eni tteḣiƶī mine l-cibāli buyūten ve mine ş-şeceri ve mimmā yeǎ'rişūne
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون

[و ح ي] [ر ب ب] [] [ن ح ل] [] [ا خ ذ ] [] [ج ب ل] [ب ي ت] [] [ش ج ر] [] [ع ر ش]

 » 16 / Nahl  Suresi: 68
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأوحى و ح ي | VḪY VÊVḪ ve evHā şöyle vahyetti And inspired
Vav,,Vav,Ha,,
6,,6,8,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbuke Rabbin your Lord
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
النحل ن ح ل | NḪL ELNḪL n-neHli bal arısına the bee,
Elif,Lam,Nun,Ha,Lam,
1,30,50,8,30,
"N – genitive masculine noun → Bee"
اسم مجرور
أن | ÊN eni [that]
,Nun,
,50,
INT – particle of interpretation
حرف تفسير
اتخذي ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃Y tteḣiƶī edin """Take"
Elif,Te,Hı,Zel,Ye,
1,400,600,700,10,
V – 2nd person feminine singular (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والياء ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN mine among
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الجبال ج ب ل | CBL ELCBEL l-cibāli dağlardan the mountains,
Elif,Lam,Cim,Be,Elif,Lam,
1,30,3,2,1,30,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
بيوتا ب ي ت | BYT BYVTE buyūten evler houses
Be,Ye,Vav,Te,Elif,
2,10,6,400,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
ومن | VMN ve mine ve and among
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الشجر ش ج ر | ŞCR ELŞCR ş-şeceri ağaçlardan the trees,
Elif,Lam,Şın,Cim,Re,
1,30,300,3,200,
"N – genitive masculine noun → Tree"
اسم مجرور
ومما | VMME ve mimmā ve and in what
Vav,Mim,Mim,Elif,
6,40,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
حرف جر
اسم موصول
يعرشون ع ر ش | ARŞ YARŞVN yeǎ'rişūne kurdukları çardaklardan they construct.
Ye,Ayn,Re,Şın,Vav,Nun,
10,70,200,300,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَأَوْحَىٰ: şöyle vahyetti | رَبُّكَ: Rabbin | إِلَى: | النَّحْلِ: bal arısına | أَنِ: | اتَّخِذِي: edin | مِنَ: | الْجِبَالِ: dağlardan | بُيُوتًا: evler | وَمِنَ: ve | الشَّجَرِ: ağaçlardan | وَمِمَّا: ve | يَعْرِشُونَ: kurdukları çardaklardan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وأوحى WÊWḪ şöyle vahyetti | ربك RBK Rabbin | إلى ÎL | النحل ELNḪL bal arısına | أن ÊN | اتخذي ETḢZ̃Y edin | من MN | الجبال ELCBEL dağlardan | بيوتا BYWTE evler | ومن WMN ve | الشجر ELŞCR ağaçlardan | ومما WMME ve | يعرشون YARŞWN kurdukları çardaklardan |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve evHā: şöyle vahyetti | rabbuke: Rabbin | ilā: | n-neHli: bal arısına | eni: | tteḣiƶī: edin | mine: | l-cibāli: dağlardan | buyūten: evler | ve mine: ve | ş-şeceri: ağaçlardan | ve mimmā: ve | yeǎ'rişūne: kurdukları çardaklardan |
Kırık Meal (Transcript) : |VÊVḪ: şöyle vahyetti | RBK: Rabbin | ÎL: | ELNḪL: bal arısına | ÊN: | ETḢZ̃Y: edin | MN: | ELCBEL: dağlardan | BYVTE: evler | VMN: ve | ELŞCR: ağaçlardan | VMME: ve | YARŞVN: kurdukları çardaklardan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Rabbin, bal arısına, dağlarda, ağaçlarda ve çardak kurulan yerlerde kovan yapın diye vahyetti.
Adem Uğur : Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin.
Ahmed Hulusi : Rabbin bal arısına vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve yaptıkları kovanlardan evler edin!" (Düşünen beyinlere, arının {ve diğer mahlûkatın} nasıl vahiy aldığı, bunun nasıl ve ne anlama geldiği konusu, çok şeyler açar. A. H. )
Ahmet Tekin : Rabbin bal arısına: 'Dağlardan, ağaçlardan ve insanların hazırladıkları arılıklardan uygun yerleri kendine yuva haline getir' diye ilham etti.
Ahmet Varol : Rabbin arıya şöyle ilham etti: 'Kendine dağlardan, ağaçlardan ve (insanların) kurdukları kovanlardan evler edin.
Ali Bulaç : Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin.
Ali Fikri Yavuz : Senin Rabbin, bal arasına da şöyle vahy etti: “- Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin.
Bekir Sadak : (68-69) Rabbin bal arisina: «Daglarda, agaclarda ve hazirlanmis kovanlarda yuva edin; sonra her cesit urunden ye; sonra da Rabbinin islemen icin gosterdigi yollardan yuru» diye ogretti. Karinlarindan insanlara sifa olan cesitli renklerde bal cikar. Dusunen bir millet icin bunda ibret vardir.
Celal Yıldırım : Rabbin, bal arısına, dağlardan, ağaçtan ve kurdukları çardaktan kendine göz göz yuva edin;
Diyanet İşleri : Rabbin, bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin.”
Diyanet İşleri (eski) : (68-69) Rabbin bal arısına: 'Dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin; sonra her çeşit üründen ye; sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan yürü' diye öğretti. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar. Düşünen bir millet için bunda ibret vardır.
Diyanet Vakfi : (68-69) Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
Edip Yüksel : Ve Rabbin arıya vahyetti: 'Dağlardan, ağaçlardan ve kurdukların (kovanlar) dan evler edin,'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Senin Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rabbin bal arısına da şöyle vahyetti: «Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan göz göz evler edin!
Elmalılı Hamdi Yazır : Rabbın bal arısına da şöyle vahyetti: dağlardan ve ağaçlardan ve kuracakları köşklerden göz göz evler edin
Fizilal-il Kuran : Rabbin bal arısına ilham etti ki; «Dağ oyuklarında, ağaç kovuklarında ve asma yaprakları arasında petek ör.»
Gültekin Onan : Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin.
Hakkı Yılmaz : (68,69) Ve Rabbin bal arısına dağlarda, ağaçlarda ve yapacakları çardaklarda evler/ yuvalar edinmesini, sonra ‘Meyvelerin hepsinden ye de, Rabbinin kolaylaştırdığı yollara gir’ diye vahyetti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir içecek çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki bunda iyiden iyiye düşünen bir toplum için, kesinlikle bir alâmet/gösterge vardır.
Hasan Basri Çantay : (68-69) Rabbin bal arısına: «Dağlardan, ağaçlardan ve (insanların senin için yapacakları) çardaklardan evler (kovanlar) edin, sonra meyve (ve çiçek) lerin her birinden ye de Rabbinin (bal imâlinde öğretdiği ve) kolaylıklar gösterdiği yaylım yollarına git» diye ilham etdi. Onların karınlarından (ağızlarından) renkleri çeşidli şerbet (bal) çıkar ki onda insanlar için şifâ vardır. İşte bunda da tefekkür edecek bir zümre için elbette bir âyet var.
Hayrat Neşriyat : Ve Rabbin nahl’e (bal arısına) vahyetti (ilhâm etti) ki: 'Dağlardan, ağaçlardan ve(insanların) kurmakta oldukları çardaklardan evler edin!'
İbni Kesir : Ve Rabbın bal arısına vahyetti ki: Dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin.
İskender Evrenosoğlu : Ve senin Rabbin, balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve onların (insanların) kurdukları çardaklardan, evler (kovanlar) edinmelerini vahyetti.
Muhammed Esed : Ve bir de, Rabbinin arıya: "Dağlarda, ağaçlarda ve (insanların) hazırladıkları kovanlarda kendine yuva edin" diye vahyetti(ğini)
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Rabbin bal arısına da ilham etmiştir ki, «Dağlardan ve ağaçlardan ve çardaklardan evler ittihaz edin.»
Ömer Öngüt : Rabbin bal arısına: “Dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin!” diye vahyetti.
Şaban Piriş : Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: “Dağlardan, ağaçlardan ve kovanlardan kendine evler yap.
Suat Yıldırım : (68-69) Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev (kovan) edin. Sonra da her türlü meyveden ye de Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut." Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için bunda alacak ibret vardır.
Süleyman Ateş : Rabbin, bal arısına şöyle vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve kurdukları çardaklardan evler edin!"
Tefhim-ul Kuran : Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin.
Ümit Şimşek : Rabbin balarısına vahyetti: 'Dağlardan, ağaçlardan, insanların kurduğu kovanlardan kendine evler edin.
Yaşar Nuri Öztürk : Rabbin, balarısına şöyle vahyetti: "Dağlardan evler edin, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan da..."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}