» 16 / Nahl  1:

Kuran Sırası: 16
İniş Sırası: 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

 » 16 / Nahl  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَتَىٰ (ÊT) = etā : geldi
2. أَمْرُ (ÊMR) = emru : emri
3. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
4. فَلَا (FLE) = felā : artık
5. تَسْتَعْجِلُوهُ (TSTACLVH) = testeǎ'cilūhu : onu acele istemeyin
6. سُبْحَانَهُ (SBḪENH) = subHānehu : (Allah) uzaktır
7. وَتَعَالَىٰ (VTAEL) = ve teǎālā : ve yücedir
8. عَمَّا (AME) = ǎmmā : -ndan
9. يُشْرِكُونَ (YŞRKVN) = yuşrikūne : ortak koştukları-
geldi | emri | Allah'ın | artık | onu acele istemeyin | (Allah) uzaktır | ve yücedir | -ndan | ortak koştukları- |

[ETY] [EMR] [] [] [ACL] [SBḪ] [ALV] [] [ŞRK]
ÊT ÊMR ELLH FLE TSTACLVH SBḪENH VTAEL AME YŞRKVN

etā emru llahi felā testeǎ'cilūhu subHānehu ve teǎālā ǎmmā yuşrikūne
أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

 » 16 / Nahl  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أتى ا ت ي | ETY ÊT etā geldi Will come
أمر ا م ر | EMR ÊMR emru emri (the) command of Allah
الله | ELLH llahi Allah'ın (the) command of Allah
فلا | FLE felā artık so (do) not
تستعجلوه ع ج ل | ACL TSTACLVH testeǎ'cilūhu onu acele istemeyin (be) impatient for it.
سبحانه س ب ح | SBḪ SBḪENH subHānehu (Allah) uzaktır Glorified is He
وتعالى ع ل و | ALV VTAEL ve teǎālā ve yücedir and Exalted (is) He
عما | AME ǎmmā -ndan above what
يشركون ش ر ك | ŞRK YŞRKVN yuşrikūne ortak koştukları- they associate.

16:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

geldi | emri | Allah'ın | artık | onu acele istemeyin | (Allah) uzaktır | ve yücedir | -ndan | ortak koştukları- |

[ETY] [EMR] [] [] [ACL] [SBḪ] [ALV] [] [ŞRK]
ÊT ÊMR ELLH FLE TSTACLVH SBḪENH VTAEL AME YŞRKVN

etā emru llahi felā testeǎ'cilūhu subHānehu ve teǎālā ǎmmā yuşrikūne
أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

[ا ت ي] [ا م ر] [] [] [ع ج ل] [س ب ح] [ع ل و] [] [ش ر ك]

 » 16 / Nahl  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أتى ا ت ي | ETY ÊT etā geldi Will come
,Te,,
,400,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
أمر ا م ر | EMR ÊMR emru emri (the) command of Allah
,Mim,Re,
,40,200,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'ın (the) command of Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
فلا | FLE felā artık so (do) not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الفاء استئنافية
حرف نهي
تستعجلوه ع ج ل | ACL TSTACLVH testeǎ'cilūhu onu acele istemeyin (be) impatient for it.
Te,Sin,Te,Ayn,Cim,Lam,Vav,He,
400,60,400,70,3,30,6,5,
V – 2nd person masculine plural (form X) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
سبحانه س ب ح | SBḪ SBḪENH subHānehu (Allah) uzaktır Glorified is He
Sin,Be,Ha,Elif,Nun,He,
60,2,8,1,50,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وتعالى ع ل و | ALV VTAEL ve teǎālā ve yücedir and Exalted (is) He
Vav,Te,Ayn,Elif,Lam,,
6,400,70,1,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
عما | AME ǎmmā -ndan above what
Ayn,Mim,Elif,
70,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
يشركون ش ر ك | ŞRK YŞRKVN yuşrikūne ortak koştukları- they associate.
Ye,Şın,Re,Kef,Vav,Nun,
10,300,200,20,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَتَىٰ: geldi | أَمْرُ: emri | اللَّهِ: Allah'ın | فَلَا: artık | تَسْتَعْجِلُوهُ: onu acele istemeyin | سُبْحَانَهُ: (Allah) uzaktır | وَتَعَالَىٰ: ve yücedir | عَمَّا: -ndan | يُشْرِكُونَ: ortak koştukları- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أتى ÊT geldi | أمر ÊMR emri | الله ELLH Allah'ın | فلا FLE artık | تستعجلوه TSTACLWH onu acele istemeyin | سبحانه SBḪENH (Allah) uzaktır | وتعالى WTAEL ve yücedir | عما AME -ndan | يشركون YŞRKWN ortak koştukları- |
Kırık Meal (Okunuş) : |etā: geldi | emru: emri | llahi: Allah'ın | felā: artık | testeǎ'cilūhu: onu acele istemeyin | subHānehu: (Allah) uzaktır | ve teǎālā: ve yücedir | ǎmmā: -ndan | yuşrikūne: ortak koştukları- |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊT: geldi | ÊMR: emri | ELLH: Allah'ın | FLE: artık | TSTACLVH: onu acele istemeyin | SBḪENH: (Allah) uzaktır | VTAEL: ve yücedir | AME: -ndan | YŞRKVN: ortak koştukları- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ın emri gelip çatmada, sakın hemencecik gelmesini istemeyin. O, müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir ve yücedir.
Adem Uğur : Allah'ın emri gelmiştir. Artık onu istemekte acele etmeyin. Allah, onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir.
Ahmed Hulusi : Allâh hükmü gelmiştir; (görmeniz için) aceleye gerek yok! O, onların şirk koştuklarından Subhan'dır, Âli'dir.
Ahmet Tekin : Allah’ın planı, Peygamberine yardımı, kâfirlere tehdidi gerçekleşiyor. Sakın bunları acele istemeyin. Allah onların, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında kendisine ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
Ahmet Varol : Allah'ın emri geldi, artık onu acele istemeyin. Allah onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir.
Ali Bulaç : Allah'ın emri geldi, artık onda acele etmeyin. O (Allah), şirk koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
Ali Fikri Yavuz : Allah’ın emri geldi (müminlerin zaferi, müşriklerin de felâket vakti gelmek üzeredir), sakın onu acele edip istemeyiniz. Allah, o müşriklerin koştukları ortaklardan münezzehtir, çok yücedir.
Bekir Sadak : Allah'in buyrugu gelecektir; acele gelmesini istemeyin, Allah, ortak kostuklari seylerden munezzehtir, yucedir.
Celal Yıldırım : Allah'ın emri geldi (gelmek üzeredir). Artık onu acele istemeyin. Allah onların ortak koştuklarından pâk ve münezzehtir.
Diyanet İşleri : Allah’ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın buyruğu gelecektir; acele gelmesini istemeyin, Allah, ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
Diyanet Vakfi : Allah'ın emri gelmiştir. Artık onu istemekte acele etmeyin. Allah, onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir.
Edip Yüksel : ALLAH'ın emri gelmiş bulunuyor, öyleyse acele etme. Onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'ın emri geldi, sakın onu acele edip istemeyiniz. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan münezzeh ve yücedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'ın emri geldi, sakın onun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin. O, kendisine ortak koştukları şeylerden münezzeh, yüksek, çok yüksektir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allahın emri geldi, sakın onu isti'cal etmeyin, o sübhan onların şirklerinden münezzeh, yüksek çok yüksek
Fizilal-il Kuran : Allah'ın hükmü yakında gerçekleşecektir; buna göre onun bir an önce gerçekleşmesini boşu boşuna isteyip durmayınız. Allah, onların kendisine yakıştırdıkları ortaklardan uzaktır, yücedir.
Gültekin Onan : Tanrı'nın buyruğu geldi, artık onda acele etmeyin. O (Tanrı), şirk koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
Hakkı Yılmaz : Allah'ın emri kesinlikle gelecek. Artık onu acele edip istemeyiniz. Allah, onların ortak koştukları şeylerden arınıktır ve yücedir.
Hasan Basri Çantay : Allahın emri geldi. Artık onu vakfından evvel istemeyin. O, onların (müşriklerin) eş tutmakda oldukları şeylerden münezzehdir, yücedir.
Hayrat Neşriyat : Allah’ın emri (kıyâmet) geldi; sakın onu acele istemeyin! (Allah, o müşriklerin)ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzeh ve çok yücedir.
İbni Kesir : Allah'ın emri geldi. Artık onu acele istemeyin. O; ortak koşmakta oldukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
İskender Evrenosoğlu : Allah'ın emri geldi. Artık onda (onun muhtevasının gerçekleşmesinde) acele etmeyin. O'nu tenzih edin. Ve O, şirk koşulan şeylerden Yüce'dir.
Muhammed Esed : Allah'ın buyruğu (mutlaka) yerine gelecektir: öyleyse artık onun tez gelmesini istemeyin! O, sınırsız kudret ve kemaliyle, insanların tanrısal nitelikler yakıştırarak kendisine ortak koştukları her şeyden, herkesten üstündür, yücedir!
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah Teâlâ'nın emri geldi, artık onu acele istemeyiniz. (Hak Teâlâ) Onların şerik koştukları şeylerden münezzehtir ve çok yücedir.
Ömer Öngüt : Allah'ın emri geldi, acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, çok yücedir.
Şaban Piriş : Allah’ın emri geldi. Onu acele istemeyin. Allah, onların koştukları ortaklardan uzak ve çok yücedir.
Suat Yıldırım : Allah’ın emri ha geldi ha gelecek! Artık onun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin. Allah müşriklerin koştuğu ortaklardan münezzehtir, yücedir.
Süleyman Ateş : Allâh'ın emri geldi, artık onu acele istemeyin. Allâh, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.
Tefhim-ul Kuran : Allah'ın emri geldi, artık onda acele etmeyin. O (Allah), şirk koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
Ümit Şimşek : Allah'ın emri gelmiştir; artık onun çabuklaştırılmasını istemeyin. O, müşriklerin kendisine ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ın emri geldi. Onunla yüzyüze gelmekte acele etmeyin. Tüm varlığın tespih ettiğidir o Allah. Arınmıştır onların şirk koştuklarından.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}