» 26 / Su’arâ  14:

Kuran Sırası: 26
İniş Sırası: 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 14
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَهُمْ (VLHM) = ve lehum : ve Onların
2. عَلَيَّ (ALY) = ǎleyye : bana yükledikleri
3. ذَنْبٌ (Z̃NB) = ƶenbun : bir suç
4. فَأَخَافُ (FÊḢEF) = feeḣāfu : korkuyorum
5. أَنْ (ÊN) = en : diye
6. يَقْتُلُونِ (YGTLVN) = yeḳtulūni : beni öldürecekler
ve Onların | bana yükledikleri | bir suç | korkuyorum | diye | beni öldürecekler |

[LHM] [] [Z̃NB] [ḢVF] [] [GTL]
VLHM ALY Z̃NB FÊḢEF ÊN YGTLVN

ve lehum ǎleyye ƶenbun feeḣāfu en yeḳtulūni
ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 14
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولهم ل ه م | LHM VLHM ve lehum ve Onların And they have
علي | ALY ǎleyye bana yükledikleri against me
ذنب ذ ن ب | Z̃NB Z̃NB ƶenbun bir suç a crime,
فأخاف خ و ف | ḢVF FÊḢEF feeḣāfu korkuyorum so I fear
أن | ÊN en diye that
يقتلون ق ت ل | GTL YGTLVN yeḳtulūni beni öldürecekler "they will kill me."""

26:14 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve Onların | bana yükledikleri | bir suç | korkuyorum | diye | beni öldürecekler |

[LHM] [] [Z̃NB] [ḢVF] [] [GTL]
VLHM ALY Z̃NB FÊḢEF ÊN YGTLVN

ve lehum ǎleyye ƶenbun feeḣāfu en yeḳtulūni
ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون

[ل ه م] [] [ذ ن ب] [خ و ف] [] [ق ت ل]

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 14
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولهم ل ه م | LHM VLHM ve lehum ve Onların And they have
Vav,Lam,He,Mim,
6,30,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
علي | ALY ǎleyye bana yükledikleri against me
Ayn,Lam,Ye,
70,30,10,
P – preposition
PRON – 1st person singular object pronoun
جار ومجرور
ذنب ذ ن ب | Z̃NB Z̃NB ƶenbun bir suç a crime,
Zel,Nun,Be,
700,50,2,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
فأخاف خ و ف | ḢVF FÊḢEF feeḣāfu korkuyorum so I fear
Fe,,Hı,Elif,Fe,
80,,600,1,80,
REM – prefixed resumption particle
V – 1st person singular imperfect verb
الفاء استئنافية
فعل مضارع
أن | ÊN en diye that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يقتلون ق ت ل | GTL YGTLVN yeḳtulūni beni öldürecekler "they will kill me."""
Ye,Gaf,Te,Lam,Vav,Nun,
10,100,400,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 1st person singular object pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والياء المحذوفة ضمير متصل في محل نصب مفعول به
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَهُمْ: ve Onların | عَلَيَّ: bana yükledikleri | ذَنْبٌ: bir suç | فَأَخَافُ: korkuyorum | أَنْ: diye | يَقْتُلُونِ: beni öldürecekler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولهم WLHM ve Onların | علي ALY bana yükledikleri | ذنب Z̃NB bir suç | فأخاف FÊḢEF korkuyorum | أن ÊN diye | يقتلون YGTLWN beni öldürecekler |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lehum: ve Onların | ǎleyye: bana yükledikleri | ƶenbun: bir suç | feeḣāfu: korkuyorum | en: diye | yeḳtulūni: beni öldürecekler |
Kırık Meal (Transcript) : |VLHM: ve Onların | ALY: bana yükledikleri | Z̃NB: bir suç | FÊḢEF: korkuyorum | ÊN: diye | YGTLVN: beni öldürecekler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve bir de onlara karşı suçum var, korkarım, öldürürler beni.
Adem Uğur : Onların bana isnad ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum.
Ahmed Hulusi : "Beni öldürmelerinden korkuyorum; çünkü onların haklı oldukları bir suçum var!"
Ahmet Tekin : 'Hem onların bana isnat ettikleri bir suç var. Beni öldürmelerinden korkuyorum.'
Ahmet Varol : Üstelik onların benim aleyhimde bir suç (davaları) var. Dolayısıyla beni öldürmelerinden korkuyorum.'
Ali Bulaç : "Üstelik, onların bana karşı (davasını savunacakları bir cinayet) suçu(m) var; bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum."
Ali Fikri Yavuz : Bir de (Kıptî’yi öldürdüğümden) onların üzerimde bir kısas davası var, bundan dolayı korkarım ki, hemen beni öldürürler.”
Bekir Sadak : (12-14) Musa: «Rabbim! Dogrusu beni yalanlamalarindan korkuyorum; gogsum daraliyor, dilim acilmiyor. Onun icin Harun'a da elcilik ver. Onlarin bana isnat ettikleri bir suc da vardir. Beni oldurmelerinden korkuyorum» demisti.
Celal Yıldırım : Hem onların benim üzerimde bir (cinayet) günahı vardır; bu yüzden beni öldüreceklerinden endişeliyim» demişti.
Diyanet İşleri : “Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım.”
Diyanet İşleri (eski) : (12-14) Musa: 'Rabbim! Doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum; göğsüm daralıyor, dilim açılmıyor. Onun için Harun'a da elçilik ver. Onların bana isnat ettikleri bir suç da vardır. Beni öldürmelerinden korkuyorum' demişti.
Diyanet Vakfi : Onların bana isnad ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum.
Edip Yüksel : 'Ayrıca, onların yanında suçlu biriyim. Korkarım ki beni öldürsünler.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Hem onların bana isnad ettikleri bir suç var. Ondan dolayı korkarım ki, hemen beni öldürürler.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de onlara karşı suçluyum; ondan dolayı beni öldürürler diye korkarım.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem onlara üzerinde bir günah var, ondan dolayı korkarım ki hemen beni öldürürler
Fizilal-il Kuran : Hem onların bana isnat ettikleri bir suç var, bu gerekçe ile beni öldürürler diye korkuyorum.
Gültekin Onan : "Üstelik, onların bana karşı (davasını savunacakları bir cinayet) suçu(m) var bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum."
Hakkı Yılmaz : Hem onlara ait benim üzerimde bir suç var. Ondan dolayı beni öldürmelerinden korkarım” dedi.
Hasan Basri Çantay : «Hem onların benim aleyhimde bir suç (da'vaları) da var. Bundan dolayı beni öldürmelerinden korkarım».
Hayrat Neşriyat : 'Hem onlar için benim aleyhimde (bana isnâd ettikleri) bir suç da var (onlardan birini hatâ ile öldürmüştüm); bu yüzden beni öldürmelerinden korkarım!'
İbni Kesir : Hem onların bana isnad ettikleri bir suç var. Korkarım ki beni öldürürler
İskender Evrenosoğlu : Ve onlara göre ben, günahkârım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum.
Muhammed Esed : Üstelik, onların benim aleyhime ciddi bir suçlamaları da var ortada; bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum".
Ömer Nasuhi Bilmen : (14-15) «Ve hem onlar için benim üzerimde bir suç da var. Binaenaleyh beni öldüreceklerinden korkarım.» (Cenâb-ı Hak) Buyurdu ki: «Asla! İmdi ikiniz de Bizim âyetlerimizle gidiniz. Şüphe yok Biz işiticiler olduğumuz halde sizinle beraberiz.»
Ömer Öngüt : “Onların bana isnat ettikleri bir suç da var. Beni öldürmelerinden korkarım. ”
Şaban Piriş : Üstelik onlara karşı işlediğim bir de suçum var. Beni öldürmelerinden korkarım.
Suat Yıldırım : "Hem sonra onların benim aleyhimde bir suçlamaları da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden endişe ediyorum."
Süleyman Ateş : "Hem benim üzerimde onlara karşı işlediğim bir günâh da var (onlardan bir adam öldürmüştüm); onların beni öldürmelerinden korkuyorum."
Tefhim-ul Kuran : «Üstelik, onların bana karşı (davasını savunacakları bir cinayet) suçu(m) var; bundan dolayı beni öldürmelerinden de korkmaktayım.»
Ümit Şimşek : 'Hem onların gözünde suçluyum; beni öldürmelerinden korkarım.'
Yaşar Nuri Öztürk : "Hem, benim üzerimde onlar aleyhine işlenmiş bir suç var; bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}