» 17 / Isrâ  111:

Kuran Sırası: 17
İniş Sırası: 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 17 / Isrâ  Suresi: 111
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقُلِ (VGL) = ve ḳuli : ve de ki
2. الْحَمْدُ (ELḪMD̃) = l-Hamdu : sorumluluk
3. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'a
4. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī :
5. لَمْ (LM) = lem :
6. يَتَّخِذْ (YTḢZ̃) = yetteḣiƶ : edinmeyen
7. وَلَدًا (VLD̃E) = veleden : çocuk
8. وَلَمْ (VLM) = velem : ve
9. يَكُنْ (YKN) = yekun : olmayan
10. لَهُ (LH) = lehu : onun
11. شَرِيكٌ (ŞRYK) = şerīkun : ortağı
12. فِي (FY) = fī :
13. الْمُلْكِ (ELMLK) = l-mulki : mülkte
14. وَلَمْ (VLM) = velem : ve
15. يَكُنْ (YKN) = yekun : (ihtiyacı) olmayan
16. لَهُ (LH) = lehu : onun
17. وَلِيٌّ (VLY) = veliyyun : yardımcıya
18. مِنَ (MN) = mine :
19. الذُّلِّ (ELZ̃L) = ƶ-ƶulli : acze düşüp de
20. وَكَبِّرْهُ (VKBRH) = ve kebbirhu : ve O'nu yücelt
21. تَكْبِيرًا (TKBYRE) = tekbīran : tam bir yüceltme ile
ve de ki | sorumluluk | Allah'a | | | edinmeyen | çocuk | ve | olmayan | onun | ortağı | | mülkte | ve | (ihtiyacı) olmayan | onun | yardımcıya | | acze düşüp de | ve O'nu yücelt | tam bir yüceltme ile |

[GVL] [ḪMD̃] [] [] [] [EḢZ̃] [VLD̃] [] [KVN] [] [ŞRK] [] [MLK] [] [KVN] [] [VLY] [] [Z̃LL] [KBR] [KBR]
VGL ELḪMD̃ LLH ELZ̃Y LM YTḢZ̃ VLD̃E VLM YKN LH ŞRYK FY ELMLK VLM YKN LH VLY MN ELZ̃L VKBRH TKBYRE

ve ḳuli l-Hamdu lillahi lleƶī lem yetteḣiƶ veleden velem yekun lehu şerīkun l-mulki velem yekun lehu veliyyun mine ƶ-ƶulli ve kebbirhu tekbīran
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا

 » 17 / Isrâ  Suresi: 111
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقل ق و ل | GVL VGL ve ḳuli ve de ki And say,
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ l-Hamdu sorumluluk """All Praise"
لله | LLH lillahi Allah'a (is) for Allah
الذي | ELZ̃Y lleƶī the One Who
لم | LM lem has not taken
يتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ YTḢZ̃ yetteḣiƶ edinmeyen has not taken
ولدا و ل د | VLD̃ VLD̃E veleden çocuk a son
ولم | VLM velem ve and not
يكن ك و ن | KVN YKN yekun olmayan is
له | LH lehu onun for Him
شريك ش ر ك | ŞRK ŞRYK şerīkun ortağı a partner
في | FY in
الملك م ل ك | MLK ELMLK l-mulki mülkte the dominion,
ولم | VLM velem ve and not
يكن ك و ن | KVN YKN yekun (ihtiyacı) olmayan is
له | LH lehu onun for Him
ولي و ل ي | VLY VLY veliyyun yardımcıya any protector
من | MN mine out of
الذل ذ ل ل | Z̃LL ELZ̃L ƶ-ƶulli acze düşüp de weakness.
وكبره ك ب ر | KBR VKBRH ve kebbirhu ve O'nu yücelt And magnify Him
تكبيرا ك ب ر | KBR TKBYRE tekbīran tam bir yüceltme ile "(with all) magnificence."""

17:111 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve de ki | sorumluluk | Allah'a | | | edinmeyen | çocuk | ve | olmayan | onun | ortağı | | mülkte | ve | (ihtiyacı) olmayan | onun | yardımcıya | | acze düşüp de | ve O'nu yücelt | tam bir yüceltme ile |

[GVL] [ḪMD̃] [] [] [] [EḢZ̃] [VLD̃] [] [KVN] [] [ŞRK] [] [MLK] [] [KVN] [] [VLY] [] [Z̃LL] [KBR] [KBR]
VGL ELḪMD̃ LLH ELZ̃Y LM YTḢZ̃ VLD̃E VLM YKN LH ŞRYK FY ELMLK VLM YKN LH VLY MN ELZ̃L VKBRH TKBYRE

ve ḳuli l-Hamdu lillahi lleƶī lem yetteḣiƶ veleden velem yekun lehu şerīkun l-mulki velem yekun lehu veliyyun mine ƶ-ƶulli ve kebbirhu tekbīran
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا

[ق و ل] [ح م د] [] [] [] [ا خ ذ ] [و ل د] [] [ك و ن] [] [ش ر ك] [] [م ل ك] [] [ك و ن] [] [و ل ي] [] [ذ ل ل] [ك ب ر] [ك ب ر]

 » 17 / Isrâ  Suresi: 111
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقل ق و ل | GVL VGL ve ḳuli ve de ki And say,
Vav,Gaf,Lam,
6,100,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ l-Hamdu sorumluluk """All Praise"
Elif,Lam,Ha,Mim,Dal,
1,30,8,40,4,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
لله | LLH lillahi Allah'a (is) for Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
الذي | ELZ̃Y lleƶī the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
لم | LM lem has not taken
Lam,Mim,
30,40,
NEG – negative particle
حرف نفي
يتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ YTḢZ̃ yetteḣiƶ edinmeyen has not taken
Ye,Te,Hı,Zel,
10,400,600,700,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
ولدا و ل د | VLD̃ VLD̃E veleden çocuk a son
Vav,Lam,Dal,Elif,
6,30,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ولم | VLM velem ve and not
Vav,Lam,Mim,
6,30,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يكن ك و ن | KVN YKN yekun olmayan is
Ye,Kef,Nun,
10,20,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
له | LH lehu onun for Him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
شريك ش ر ك | ŞRK ŞRYK şerīkun ortağı a partner
Şın,Re,Ye,Kef,
300,200,10,20,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الملك م ل ك | MLK ELMLK l-mulki mülkte the dominion,
Elif,Lam,Mim,Lam,Kef,
1,30,40,30,20,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ولم | VLM velem ve and not
Vav,Lam,Mim,
6,30,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يكن ك و ن | KVN YKN yekun (ihtiyacı) olmayan is
Ye,Kef,Nun,
10,20,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
له | LH lehu onun for Him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
ولي و ل ي | VLY VLY veliyyun yardımcıya any protector
Vav,Lam,Ye,
6,30,10,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
من | MN mine out of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الذل ذ ل ل | Z̃LL ELZ̃L ƶ-ƶulli acze düşüp de weakness.
Elif,Lam,Zel,Lam,
1,30,700,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
وكبره ك ب ر | KBR VKBRH ve kebbirhu ve O'nu yücelt And magnify Him
Vav,Kef,Be,Re,He,
6,20,2,200,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular (form II) imperative verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
تكبيرا ك ب ر | KBR TKBYRE tekbīran tam bir yüceltme ile "(with all) magnificence."""
Te,Kef,Be,Ye,Re,Elif,
400,20,2,10,200,1,
N – accusative masculine indefinite (form II) verbal noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقُلِ: ve de ki | الْحَمْدُ: sorumluluk | لِلَّهِ: Allah'a | الَّذِي: | لَمْ: | يَتَّخِذْ: edinmeyen | وَلَدًا: çocuk | وَلَمْ: ve | يَكُنْ: olmayan | لَهُ: onun | شَرِيكٌ: ortağı | فِي: | الْمُلْكِ: mülkte | وَلَمْ: ve | يَكُنْ: (ihtiyacı) olmayan | لَهُ: onun | وَلِيٌّ: yardımcıya | مِنَ: | الذُّلِّ: acze düşüp de | وَكَبِّرْهُ: ve O'nu yücelt | تَكْبِيرًا: tam bir yüceltme ile |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقل WGL ve de ki | الحمد ELḪMD̃ sorumluluk | لله LLH Allah'a | الذي ELZ̃Y | لم LM | يتخذ YTḢZ̃ edinmeyen | ولدا WLD̃E çocuk | ولم WLM ve | يكن YKN olmayan | له LH onun | شريك ŞRYK ortağı | في FY | الملك ELMLK mülkte | ولم WLM ve | يكن YKN (ihtiyacı) olmayan | له LH onun | ولي WLY yardımcıya | من MN | الذل ELZ̃L acze düşüp de | وكبره WKBRH ve O'nu yücelt | تكبيرا TKBYRE tam bir yüceltme ile |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳuli: ve de ki | l-Hamdu: sorumluluk | lillahi: Allah'a | lleƶī: | lem: | yetteḣiƶ: edinmeyen | veleden: çocuk | velem: ve | yekun: olmayan | lehu: onun | şerīkun: ortağı | : | l-mulki: mülkte | velem: ve | yekun: (ihtiyacı) olmayan | lehu: onun | veliyyun: yardımcıya | mine: | ƶ-ƶulli: acze düşüp de | ve kebbirhu: ve O'nu yücelt | tekbīran: tam bir yüceltme ile |
Kırık Meal (Transcript) : |VGL: ve de ki | ELḪMD̃: sorumluluk | LLH: Allah'a | ELZ̃Y: | LM: | YTḢZ̃: edinmeyen | VLD̃E: çocuk | VLM: ve | YKN: olmayan | LH: onun | ŞRYK: ortağı | FY: | ELMLK: mülkte | VLM: ve | YKN: (ihtiyacı) olmayan | LH: onun | VLY: yardımcıya | MN: | ELZ̃L: acze düşüp de | VKBRH: ve O'nu yücelt | TKBYRE: tam bir yüceltme ile |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve de ki: Hamd Allah'a ki oğul edinmemiştir kendisine ve saltanatta, tasarrufta ortağı yoktur ve âciz olmadığından yardımcıya da ihtiyâcı yoktur ve pek büyük bil, onu, büyüklüğünü de bildir.
Adem Uğur : Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamdederim de ve tekbir getirerek O'nun şanını yücelt!
Ahmed Hulusi : "Hamd, çocuk edinmemiş, mülkte ortağı olmayan ve yetersizlik dolayısıyla velîye de muhtaçlığı söz konusu olmayan Allâh'a aittir" de; O'nu (muhteşem azametini) tekbir et (hisset) (Allahu Ekber)!
Ahmet Tekin : 'Oğul edinmeyen, mülkte ve hükümranlıkta ortağı olmayan, kendisini acz ve zillete düşmekten koruyacak dosta, koruyucuya, yardımcıya, otoriteye ihtiyacı olmayan Allah’a hamdolsun.' de. Tekbir getirerek onun şanını yücelt.
Ahmet Varol : 'Çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, düşkünlük sebebiyle dosta (ihtiyacı) bulunmayan Allah'a hamdolsun' de ve O'nu yücelttikçe yücelt.
Ali Bulaç : Ve de ki: "Övgü (hamd), çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Allah'adır." Ve O'nu tekbir edebildikçe tekbir et.
Ali Fikri Yavuz : Şöyle de : “- Evlâd edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmıyan ve zelil kimselerden yardımcısı olmayan Allah’a hamd olsun...” O’nu noksanlıklardan yücelt de yücelt...
Bekir Sadak : De ki: «Hamd, cocuk edinmemis olan, hukumranliginda ortagi bulunmayan, duskun olmayip yardimciya da ihtiyac gostermeyen Allah'a mahsustur.» O'nu geregi gibi buyukle. *
Celal Yıldırım : De ki: Hamd O Allah'a ki çocuk edinmemiştir; mülkünde de hiçbir ortağı yoktur; kendini horluk ve acizlikten (kurtarmak hususunda) yardımcıya ve dosta ihtiyacı da olmadı. O'nun büyüklüğünü an da an.
Diyanet İşleri : “Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve âcizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah’a mahsustur” de ve O’nu tekbir ile yücelt.
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Hamd, çocuk edinmemiş olan, hükümranlığında ortağı bulunmayan, düşkün olmayıp yardımcıya da ihtiyaç göstermeyen Allah'a mahsustur.' O'nu gereği gibi büyükle.
Diyanet Vakfi : «Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd olsun» de ve tekbir getirerek O'nun şanını yücelt!
Edip Yüksel : Ve de ki: 'Övgü, ALLAH'adır. O çocuk edinmemiştir, yönetimde ortağı ve zayıflıktan ötürü de bir yardımcısı yoktur.' O'nu alabildiğine Yücelt.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve şöyle de: Hamd o Allah'a ki, hiçbir çocuk edinmedi, mülkte ortağı yoktur, aciz olmayıp bir yardımcıya da ihtiyacı yoktur. Tekbir getirerek O'nu noksanlıklardan yücelt de yücelt.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve şöyle de: «Hamd o Allah'a ki, hiçbir çocuk edinmedi; O'na mülkte bir ortak da olmadı; O'na aczi yüzünden bir yardımcı da olmadı.» O'nu tekbir ile büyükle de büyükle!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve şöyle de; hamd o Allah ki hiç bir veled edinmedi, ona milkte bir şerik de olmadı, ona zülden bir veliy de olmadı, onu tekbir ile büyükle de büyükle
Fizilal-il Kuran : De ki; «Hamd, çocuk edinmemiş olan, egemenlikte ortağı bulunmayan ve güçsüzlüğünü telafi edecek bir destekçiye gerek duymayan Allah'a mahsustur.» O'nun büyüklüğünü gereğince dile getir.
Gültekin Onan : Ve de ki: "Övgü (hamd), çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Tanrı'yadır." Ve O'nu tekbir edebildikçe tekbir et.
Hakkı Yılmaz : "Ve de ki: “Tüm övgüler, hiçbir çocuk edinmeyen, sahiplikte ve yönetimde kendisinin herhangi bir ortağı bulunmayan, düşkünlükten dolayı yardımcısı olmayan Allah'a özgüdür; başkası övülemez.” Ve Allah'ı ululadıkça ulula! "
Hasan Basri Çantay : (Şöyle) de: «Evlâd edinmeyen, mülk (ün) de hiç bir ortağı olmayan, züll (-ü aciz) den nâşî yardımcıya da (ihtiyâcı) bulunmayan Allaha hamd olsun». Onu büyük bil, büyüklükle an.
Hayrat Neşriyat : Ve de ki: 'Hamd O Allah’a mahsustur ki, çocuk edinmemiştir; hem mülkte kendisine hiçbir ortak olmamıştır; âcizlikten (münezzeh olduğundan) dolayı O’nun için hiçbir yardımcı da olmamıştır. Artık O’nu tekbir getirerek yücelt!'
İbni Kesir : Ve de ki: Hamd, O Allah'a mahsustur ki; bir çocuk edinmemiş ve O'nun mülkünde bir ortak bulunmamıştır. Düşkünlükten dolayı O'nun bir yardımcısı olmamıştır. Ve O'nu tekbir et.
İskender Evrenosoğlu : Ve de ki: “Hamd, çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur ve O'nun mülkte ortağı olmamıştır (yoktur). Ve (O, zillete düşmez) O'nun, Kendisini zilletten (kurtaracak) bir dosta (ihtiyacı) yoktur.” O'nu tekbir ile (üstün kılarak) yücelt (büyüklüğünü ifade et).
Muhammed Esed : Ve de ki: "Bütün övgüler, döl edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, güçsüzlükten, düşkünlükten ötürü herhangi bir yardıma, yardımcıya gereksinme duymayan Allah'a yakışır". İşte, O'nu (hep böyle) yücelterek an.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve de ki: «Hamd o Allah Teâlâ'ya mahsustur ki, bir veled ittihaz edinmedi ve O'nun için mülkte bir ortak da yoktur O'nun için mezelletten nâşi bir hamiye (ihtiyaç) da yoktur ve O'na kemal-i tazîm ile tazîmde bulun.
Ömer Öngüt : De ki: “Çocuk edinmeyen, mülkünde hiç ortağı bulunmayan, âcizlikten ötürü bir yardımcıya bir ihtiyaç göstermeyen Allah'a hamdolsun!” O halde tekbir getirerek O'nu yücelt.
Şaban Piriş : De ki: -Hamd, çocuk edinmeyen, hakimiyetinde ortağı olmayan, düşkün olmayıp, bir yardımcıya da ihtiyacı bulunmayan Allah’a mahsustur.” Öyleyse O’nun büyüklüğünü “Allahu Ekber” diyerek dile getir.
Suat Yıldırım : Her türlü hamd O Allah’a mahsustur ki, asla evlad edinmemiştir. "Hakimiyetinde hiç bir ortağı yoktur. Acze düşüp de bir desteğe muhtaç olmamıştır." de ve tekbir getirerek O’nun büyüklüğünü ilan et!
Süleyman Ateş : "Çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, acze düşüp de yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a hamdolsun!" de ve O'nu gereği gibi tekbir et (saygı ve tekbir ile an).
Tefhim-ul Kuran : Ve deki: «Övgü (hamd), çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Allah'adır.» Ve O'nu tekbir edebildikçe tekbir et.
Ümit Şimşek : 'Evlât edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, bir yardımcıya da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd olsun' de ve tekbir getirerek Onun büyüklüğünü ilân et.
Yaşar Nuri Öztürk : Şöyle de: "Hamt, o Allah'a özgüdür ki, çocuk edinmemiştir; mülk ve yönetiminde ortağı yoktur; âcizlik yüzünden dost edinmemiştir." Ve tekbir edip yücelt O'nu!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}