» 27 / Neml  1:

Kuran Sırası: 27
İniş Sırası: 48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

 » 27 / Neml  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. طس (ŦS) = Ts : Ta sin
2. تِلْكَ (TLK) = tilke : şunlar
3. ايَاتُ ( ËYET) = āyātu : ayetleridir
4. الْقُرْانِ (ELGR ËN) = l-ḳurāni : Kur'an'ın
5. وَكِتَابٍ (VKTEB) = ve kitābin : ve bir Kitabın
6. مُبِينٍ (MBYN) = mubīnin : apaçık
Ta sin | şunlar | ayetleridir | Kur'an'ın | ve bir Kitabın | apaçık |

[] [] [EYY] [GRE] [KTB] [BYN]
ŦS TLK ËYET ELGR ËN VKTEB MBYN

Ts tilke āyātu l-ḳurāni ve kitābin mubīnin
طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين

 » 27 / Neml  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
طس | ŦS Ts Ta sin Ta Seen.
تلك | TLK tilke şunlar These
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātu ayetleridir (are the) Verses
القرآن ق ر ا | GRE ELGR ËN l-ḳurāni Kur'an'ın (of) the Quran
وكتاب ك ت ب | KTB VKTEB ve kitābin ve bir Kitabın and a Book
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnin apaçık clear

27:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Ta sin | şunlar | ayetleridir | Kur'an'ın | ve bir Kitabın | apaçık |

[] [] [EYY] [GRE] [KTB] [BYN]
ŦS TLK ËYET ELGR ËN VKTEB MBYN

Ts tilke āyātu l-ḳurāni ve kitābin mubīnin
طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين

[] [] [ا ي ي] [ق ر ا] [ك ت ب] [ب ي ن]

 » 27 / Neml  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
طس | ŦS Ts Ta sin Ta Seen.
Tı,Sin,
9,60,
INL – Quranic initials
حروف مقطعة
تلك | TLK tilke şunlar These
Te,Lam,Kef,
400,30,20,
DEM – feminine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātu ayetleridir (are the) Verses
,Ye,Elif,Te,
,10,1,400,
N – nominative feminine plural noun
اسم مرفوع
القرآن ق ر ا | GRE ELGR ËN l-ḳurāni Kur'an'ın (of) the Quran
Elif,Lam,Gaf,Re,,Nun,
1,30,100,200,,50,
"PN – genitive masculine proper noun → Quran"
اسم علم مجرور
وكتاب ك ت ب | KTB VKTEB ve kitābin ve bir Kitabın and a Book
Vav,Kef,Te,Elif,Be,
6,20,400,1,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnin apaçık clear
Mim,Be,Ye,Nun,
40,2,10,50,
N – genitive masculine indefinite (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |طس: Ta sin | تِلْكَ: şunlar | ايَاتُ: ayetleridir | الْقُرْانِ: Kur'an'ın | وَكِتَابٍ: ve bir Kitabın | مُبِينٍ: apaçık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |طس ŦS Ta sin | تلك TLK şunlar | آيات ËYET ayetleridir | القرآن ELGR ËN Kur'an'ın | وكتاب WKTEB ve bir Kitabın | مبين MBYN apaçık |
Kırık Meal (Okunuş) : |Ts: Ta sin | tilke: şunlar | āyātu: ayetleridir | l-ḳurāni: Kur'an'ın | ve kitābin: ve bir Kitabın | mubīnin: apaçık |
Kırık Meal (Transcript) : |ŦS: Ta sin | TLK: şunlar | ËYET: ayetleridir | ELGR ËN: Kur'an'ın | VKTEB: ve bir Kitabın | MBYN: apaçık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Tâ sîn, bunlardır Kur'ân'ın, gerçekle bâtılı açıklayan kitabın âyetleri.
Adem Uğur : Tâ. Sîn. Bunlar Kur'an'ın, (gerçekleri) açıklayan Kitab'ın âyetleridir.
Ahmed Hulusi : Ta, Siin. . . İşte bunlar Kurân'ın (hakikat ve Sünnetullah BİLGİsinin) ve Kitab-ı Mubiyn'in (apaçık ortada olan Evrenin {KİTAP} sistem ve düzeninin) işaretleridir.
Ahmet Tekin : Tâ. Sîn. Bunlar, Allah, insan, kâinat ilişkilerini ve ilâhî düzeni açıklayan Kur ân’ın ve açık seçik mükemmel, kutsal kitabın âyetleridir.
Ahmet Varol : Ta. Sin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık Kitab'ın ayetleridir.
Ali Bulaç : Ta, sin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık olan kitabın ayetleridir.
Ali Fikri Yavuz : Tâ, Sîn. Şu sûre, Kur’an’ın ve helâl ile haramı açıklayan kitabın âyetleridir.
Bekir Sadak : Ta, Sin, Bunlar Kuran'in, Kitabi mubinin ayetleridir.
Celal Yıldırım : Tâ-Sîn. Bu, Kur'ân'ın ve (hakkı, doğruyu) açıklayan kitabın âyetleridir.
Diyanet İşleri : Tâ-Sîn. Bunlar Kur’an’ın, apaçık bir kitabın âyetleridir.
Diyanet İşleri (eski) : Ta, Sin, Bunlar Kuran'ın, Kitab-ı Mübin'in ayetleridir.
Diyanet Vakfi : Tâ. Sîn. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir Kitab'ın âyetleridir.
Edip Yüksel : TT.S. Bu (harfler) Kuran'ın, apaçık bir kitabın mucizeleridir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Tâ, Sîn. Bunlar sana, Kur'ân'ın ve apaçık bir kitabın âyetleridir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ta, Sin. Bunlar sana Kuran'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir,
Elmalılı Hamdi Yazır : Ta, Sin, bunlar sana Kur'anın ve mübîn bir kitabın âyetleri
Fizilal-il Kuran : Ta sin, bunlar Kur'an'ın, açık anlamlı kitabın ayetleridir.
Gültekin Onan : Ta, sin. Bunlar Kuran'ın ve apaçık olan kitabın ayetleridir.
Hakkı Yılmaz : (1-3) "Tâ/9, Sîn/60. Bunlar, salâtı ikame eden [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan-ayakta tutan], zekâtı/vergiyi veren ve âhirete de kesin olarak inanan kişilerin ta kendileri olan mü’minler için doğru yol rehberi ve müjdeci olmak üzere Kur’ân'ın ve apaçık/açıklayıcı bir kitabın âyetleridir. "
Hasan Basri Çantay : Taa, Sîn. Bunlar Kur'ânın, (hak ile baatılı) apaçık gösteren bir kitabın âyetleridir.
Hayrat Neşriyat : Tâ, Sîn. Bunlar Kur’ân’ın ve (hak ile bâtılı) apaçık beyân eden bir Kitâb’ın âyetleridir.
İbni Kesir : Ta, Sin. Bunlar; Kur'an'ın ve apaçık kitabın ayetleridir
İskender Evrenosoğlu : Tâ, Sîn. Bunlar, apaçık bir Kitap olan Kur'ân'ın Âyetleri'dir.
Muhammed Esed : Ta-Sin. Bunlar Kuran'ın, özünde açık olan ve gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan ilahi kitabın mesajlarıdır:
Ömer Nasuhi Bilmen : Tâ, Sin. Bu sana Kur'an'ın ve pek açıkça beyan eden bir kitabın âyetleridir.
Ömer Öngüt : Tâ. Sîn. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık Kitab'ın âyetleridir.
Şaban Piriş : Tâ Sîn. Bunlar, Kur’an’ın va apaçık kitabın ayetleridir.
Suat Yıldırım : Tâ sîn. Şunlar Kur’ân’ın ve gerçekleri açıklayan kitabın âyetleridir.
Süleyman Ateş : Tâ sin. Şunlar Kur'ân'ın ve apaçık bir Kitabın âyetleridir.
Tefhim-ul Kuran : Tâ,sîn. Bunlar, Kur'an'ın ve apaçık olan Kitabın ayetleridir.
Ümit Şimşek : Tâ sîn. Bunlar Kur'ân'ın ve apaçık bir kitabın âyetleridir.
Yaşar Nuri Öztürk : Tâ, Sîn. İşte bunlar Kur'an'ın ve açık seçik beyanda bulunan Kitap'ın ayetleridir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}