» 28 / Kasas  33:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 33
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi
2. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbim
3. إِنِّي (ÎNY) = innī : bşüphesiz en
4. قَتَلْتُ (GTLT) = ḳateltu : öldürmüştüm
5. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : onlardan
6. نَفْسًا (NFSE) = nefsen : bir kişi
7. فَأَخَافُ (FÊḢEF) = fe eḣāfu : korkuyorum
8. أَنْ (ÊN) = en : diye
9. يَقْتُلُونِ (YGTLVN) = yeḳtulūni : beni öldürecekler
dedi | Rabbim | bşüphesiz en | öldürmüştüm | onlardan | bir kişi | korkuyorum | diye | beni öldürecekler |

[GVL] [RBB] [] [GTL] [] [NFS] [ḢVF] [] [GTL]
GEL RB ÎNY GTLT MNHM NFSE FÊḢEF ÊN YGTLVN

ḳāle rabbi innī ḳateltu minhum nefsen fe eḣāfu en yeḳtulūni
قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون

 » 28 / Kasas  Suresi: 33
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
إني | ÎNY innī bşüphesiz en Indeed,
قتلت ق ت ل | GTL GTLT ḳateltu öldürmüştüm I killed
منهم | MNHM minhum onlardan of them
نفسا ن ف س | NFS NFSE nefsen bir kişi a man,
فأخاف خ و ف | ḢVF FÊḢEF fe eḣāfu korkuyorum and I fear
أن | ÊN en diye that
يقتلون ق ت ل | GTL YGTLVN yeḳtulūni beni öldürecekler they will kill me.

28:33 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dedi | Rabbim | bşüphesiz en | öldürmüştüm | onlardan | bir kişi | korkuyorum | diye | beni öldürecekler |

[GVL] [RBB] [] [GTL] [] [NFS] [ḢVF] [] [GTL]
GEL RB ÎNY GTLT MNHM NFSE FÊḢEF ÊN YGTLVN

ḳāle rabbi innī ḳateltu minhum nefsen fe eḣāfu en yeḳtulūni
قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون

[ق و ل] [ر ب ب] [] [ق ت ل] [] [ن ف س] [خ و ف] [] [ق ت ل]

 » 28 / Kasas  Suresi: 33
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
Re,Be,
200,2,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إني | ÎNY innī bşüphesiz en Indeed,
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
قتلت ق ت ل | GTL GTLT ḳateltu öldürmüştüm I killed
Gaf,Te,Lam,Te,
100,400,30,400,
V – 1st person singular perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
منهم | MNHM minhum onlardan of them
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
نفسا ن ف س | NFS NFSE nefsen bir kişi a man,
Nun,Fe,Sin,Elif,
50,80,60,1,
N – accusative feminine singular indefinite noun
اسم منصوب
فأخاف خ و ف | ḢVF FÊḢEF fe eḣāfu korkuyorum and I fear
Fe,,Hı,Elif,Fe,
80,,600,1,80,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 1st person singular imperfect verb
الفاء عاطفة
فعل مضارع
أن | ÊN en diye that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يقتلون ق ت ل | GTL YGTLVN yeḳtulūni beni öldürecekler they will kill me.
Ye,Gaf,Te,Lam,Vav,Nun,
10,100,400,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 1st person singular object pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والياء المحذوفة ضمير متصل في محل نصب مفعول به
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: dedi | رَبِّ: Rabbim | إِنِّي: bşüphesiz en | قَتَلْتُ: öldürmüştüm | مِنْهُمْ: onlardan | نَفْسًا: bir kişi | فَأَخَافُ: korkuyorum | أَنْ: diye | يَقْتُلُونِ: beni öldürecekler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL dedi | رب RB Rabbim | إني ÎNY bşüphesiz en | قتلت GTLT öldürmüştüm | منهم MNHM onlardan | نفسا NFSE bir kişi | فأخاف FÊḢEF korkuyorum | أن ÊN diye | يقتلون YGTLWN beni öldürecekler |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: dedi | rabbi: Rabbim | innī: bşüphesiz en | ḳateltu: öldürmüştüm | minhum: onlardan | nefsen: bir kişi | fe eḣāfu: korkuyorum | en: diye | yeḳtulūni: beni öldürecekler |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: dedi | RB: Rabbim | ÎNY: bşüphesiz en | GTLT: öldürmüştüm | MNHM: onlardan | NFSE: bir kişi | FÊḢEF: korkuyorum | ÊN: diye | YGTLVN: beni öldürecekler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Mûsâ, Rabbim dedi, ben onlardan birisini öldürdüm, korkarım, beni öldürürler.
Adem Uğur : Musa dedi ki: Rabbim! Ben onlardan birini öldürmüştüm, beni öldürmelerinden korkuyorum.
Ahmed Hulusi : (Musa) dedi ki: "Rabbim, doğrusu ben onlardan bir kişiyi öldürdüm; bu yüzden beni öldürmelerinden korkarım. "
Ahmet Tekin : Mûsâ: 'Rabbim, ben onlardan birini öldürdüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum.' dedi.
Ahmet Varol : Dedi ki: 'Rabbim! Doğrusu ben onlardan bir can öldürdüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum.
Ali Bulaç : Dedi ki: "Rabbim, gerçekten onlardan bir kişi öldürdüm, beni öldürmelerinden korkuyorum."
Ali Fikri Yavuz : Mûsa dedi ki: “- Rabbim, ben onlardan bir adam öldürdüm, korkarım hemen beni öldürürler.
Bekir Sadak : (33-34) Musa: «Rabbim! Dogrusu ben onlardan bir cana kiydim. Beni oldurmelerinden korkarim. Kardesim Harun'un dili benimkinden daha duzgundur. Onu, beni destekleyen bir yardimci olarak benimle gonder, cunku beni yalanlamalarindan korkarim» dedi..
Celal Yıldırım : Musâ : «Ey Rabbim !» dedi, «doğrusu ben onlardan birini öldürdüm ; bu yüzden beni öldüreceklerinden korkuyorum.
Diyanet İşleri : Mûsâ, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum.”
Diyanet İşleri (eski) : (33-34) Musa: 'Rabbim! Doğrusu ben onlardan bir cana kıydım. Beni öldürmelerinden korkarım. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu, beni destekleyen bir yardımcı olarak benimle gönder, çünkü beni yalanlamalarından korkarım' dedi.
Diyanet Vakfi : Musa dedi ki: Rabbim! Ben onlardan birini öldürmüştüm, beni öldürmelerinden korkuyorum.
Edip Yüksel : Dedi ki, 'Rabbim, ben onlardan bir kişiyi öldürmüştüm. Beni öldüreceklerinden korkarım.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Musa dedi ki: «Rabbim! Ben onlardan birini öldürmüştüm, beni öldürmelerinden korkuyorum.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Musa: «Ey Rabbim, ben onlardan bir adam öldürdüm, korkarım beni hemen öldürürler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Dedi: ya rabbi! ben onlardan bir adam öldürdüm korkarım beni hemen öldürürler
Fizilal-il Kuran : Musa; «Rabb'im! Ben onlardan bir cana kıydım, beni öldürmelerinden korkuyorum.» dedi.
Gültekin Onan : Dedi ki: "Rabbim, gerçekten onlardan bir kişi öldürdüm, beni öldürmelerinden korkuyorum."
Hakkı Yılmaz : (33,34) "Mûsâ dedi ki: “Rabbim! Şüphesiz ben onlardan bir kişi öldürdüm, şimdi onların beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Hârûn'u da benimle gönder; o, dil bakımından benden daha iyi, güzel ve etkilidir. O nedenle o'nu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Şüphesiz ben, beni yalanlamalarından korkuyorum.” "
Hasan Basri Çantay : (Musa) dedi: «Rabbim, hakıykat ben onlardan bir cana (kıydım), öldürdüm. Onun için beni katledeceklerinden korkarım».
Hayrat Neşriyat : (Mûsâ) dedi ki: 'Rabbim! Doğrusu ben, onlardan bir adam öldürmüştüm; bu yüzden beni öldürmelerinden korkarım!'
İbni Kesir : Dedi ki: Rabbım; doğrusu ben, onlardan bir cana kıydım, beni öldürmelerinden korkarım.
İskender Evrenosoğlu : (Musa A.S): "Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum." dedi.
Muhammed Esed : (Musa:) "Ey Rabbim!" dedi, "Ben onlardan birini öldürdüm ve bu yüzden onların da beni öldürmelerinden korkuyorum..."
Ömer Nasuhi Bilmen : Dedi ki: «Yarabbi! Muhakkak ben, onlardan bir şahsı öldürdüm, artık korkarım ki, beni öldürürler.»
Ömer Öngüt : Musa dedi ki: “Rabbim! Ben onlardan bir kişi öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkarım. ”
Şaban Piriş : -Rabbim, dedi. Ben onlardan bir kişiyi öldürdüm. Bunun için beni öldürmelerinden korkuyorum.
Suat Yıldırım : "Ya Rabbî! dedi, Ben yanlışlıkla onlardan bir adam öldürdüm, bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum."
Süleyman Ateş : "Rabbim, dedi, ben onlardan bir kişi öldürmüştüm, beni öldüreceklerinden korkuyorum."
Tefhim-ul Kuran : Dedi ki: «Rabbim, gerçekten ben onlardan bir kişi öldürdüm, beni öldürmelerinden korkuyorum.»
Ümit Şimşek : Musa 'Yâ Rabbi,' dedi. 'Ben onlardan birisini öldürdüm; onların da beni öldürmesinden korkuyorum.
Yaşar Nuri Öztürk : Mûsa dedi: "Rabbim, ben onlardan birini katlettim, bu yüzden beni öldürürler diye korkuyorum."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}