"SKN" ifadesi tarandı:
# "S-" öntakısı olmadan "KN" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "SKN" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "SKN" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
س ك ن|SKNأسكنتÊSKNTeskentuyerleştirdim[I] have settled1x
س ك ن|SKN أسكنت ÊSKNT eskentu yerleştirdim [I] have settled 14:37
س ك ن|SKNأسكنوهنÊSKNVHNeskinūhunneonları oturtunLodge them1x
س ك ن|SKN أسكنوهن ÊSKNVHN eskinūhunne onları oturtun Lodge them 65:6
س ك ن|SKNاسكنESKNskundurunDwell2x
س ك ن|SKN اسكن ESKN skun oturun Dwell 2:35
س ك ن|SKN اسكن ESKN skun durun Dwell, 7:19
س ك ن|SKNاسكنواESKNVEskunūoturun"""Dwell"2x
س ك ن|SKN اسكنوا ESKNVE skunū oturun """Live" 7:161
س ك ن|SKN اسكنوا ESKNVE skunū oturun """Dwell" 17:104
س ك ن|SKNالسكينةELSKYNTs-sekīnetehuzurthe tranquility2x
س ك ن|SKN السكينة ELSKYNT s-sekīnete huzur [the] tranquility 48:4
س ك ن|SKN السكينة ELSKYNT s-sekīnete huzur ve güven the tranquility 48:18
س ك ن|SKNالمسكنةELMSKNTl-meskenetumiskinlik (damgası)the poverty.1x
س ك ن|SKN المسكنة ELMSKNT l-meskenetu miskinlik (damgası) the poverty. 3:112
س ك ن|SKNالمسكينELMSKYNl-miskīniyoksula(of) the poor.4x
س ك ن|SKN المسكين ELMSKYN l-miskīni yoksulu (of) the poor. 69:34
س ك ن|SKN المسكين ELMSKYN l-miskīne yoksula the poor, 74:44
س ك ن|SKN المسكين ELMSKYN l-miskīni yoksula the poor. 89:18
س ك ن|SKN المسكين ELMSKYN l-miskīni yoksulu the poor. 107:3
س ك ن|SKNتسكنTSKNtuskenoralarda oturulmadıhave been inhabited1x
س ك ن|SKN تسكن TSKN tusken oralarda oturulmadı have been inhabited 28:58
س ك ن|SKNتسكنونTSKNVNteskunūnedinleneceğiniz(for) you (to) rest1x
س ك ن|SKN تسكنون TSKNVN teskunūne dinleneceğiniz (for) you (to) rest 28:72
س ك ن|SKNساكناSEKNEsākinendurgunstationary.1x
س ك ن|SKN ساكنا SEKNE sākinen durgun stationary. 25:45
س ك ن|SKNسكنSKNsekenebarınan(are a) reassurance2x
س ك ن|SKN سكن SKN sekene barınan dwells 6:13
س ك ن|SKN سكن SKN sekenun sakinleştirir (are a) reassurance 9:103
س ك ن|SKNسكناSKNEsekenendinlenme zamanı(for) rest2x
س ك ن|SKN سكنا SKNE sekenen dinlenme zamanı (for) rest 6:96
س ك ن|SKN سكنا SKNE sekenen oturma yeri a resting place, 16:80
س ك ن|SKNسكنتمSKNTMsekentumoturduğunuzyou dwell,1x
س ك ن|SKN سكنتم SKNTM sekentum oturduğunuz you dwell, 65:6
س ك ن|SKNسكيناSKYNEsikkīnenbirer bıçaka knife1x
س ك ن|SKN سكينا SKYNE sikkīnen birer bıçak a knife 12:31
س ك ن|SKNسكينةSKYNTsekīnetunbir huzur bulunan(is) tranquility1x
س ك ن|SKN سكينة SKYNT sekīnetun bir huzur bulunan (is) tranquility 2:248
س ك ن|SKNسكينتهSKYNTHsekīnetehuhuzur ve güveniniHis tranquility3x
س ك ن|SKN سكينته SKYNTH sekīnetehu sekinetini His tranquility 9:26
س ك ن|SKN سكينته SKYNTH sekīnetehu sekinesini His tranquility 9:40
س ك ن|SKN سكينته SKYNTH sekīnetehu huzur ve güvenini His tranquility 48:26
س ك ن|SKNفأسكناهFÊSKNEHfeeskennāhuve onu durdurdukthen We cause it to settle1x
س ك ن|SKN فأسكناه FÊSKNEH feeskennāhu ve onu durdurduk then We cause it to settle 23:18
س ك ن|SKNلتسكنواLTSKNVEliteskunūdinlenmeniz içinthat you may find tranquility4x
س ك ن|SKN لتسكنوا LTSKNVE liteskunū dinlenmeniz için that you may rest 10:67
س ك ن|SKN لتسكنوا LTSKNVE liteskunū dinlenmeniz için that you may rest 28:73
س ك ن|SKN لتسكنوا LTSKNVE liteskunū sakinleşeceğiniz that you may find tranquility 30:21
س ك ن|SKN لتسكنوا LTSKNVE liteskunū istirahat etmeniz için that you may rest 40:61
س ك ن|SKNلمساكينLMSEKYNlimesākīneyoksullarınof (the) poor people1x
س ك ن|SKN لمساكين LMSEKYN limesākīne yoksulların of (the) poor people 18:79
س ك ن|SKNليسكنLYSKNliyeskune(gönlü) sukün bulsun diyethat he might live1x
س ك ن|SKN ليسكن LYSKN liyeskune (gönlü) sukün bulsun diye that he might live 7:189
س ك ن|SKNليسكنواLYSKNVEliyeskunūistirahat etmeleri içinthat they may rest1x
س ك ن|SKN ليسكنوا LYSKNVE liyeskunū istirahat etmeleri için that they may rest 27:86
س ك ن|SKNمساكنMSEKNmesākiniyerlerindethe dwellings1x
س ك ن|SKN مساكن MSEKN mesākini yerlerinde the dwellings 14:45
س ك ن|SKNمساكنكمMSEKNKMmesākinekumyuvalarınızayour dwellings1x
س ك ن|SKN مساكنكم MSEKNKM mesākinekum yuvalarınıza your dwellings 27:18
س ك ن|SKNمساكنهمMSEKNHMmesākinihimkonutlarından(are) their dwellings5x
س ك ن|SKN مساكنهم MSEKNHM mesākinihim meskenlerinde their dwellings? 20:128
س ك ن|SKN مساكنهم MSEKNHM mesākinuhum onların meskenleri (are) their dwellings 28:58
س ك ن|SKN مساكنهم MSEKNHM mesākinihim oturdukları yerler- their dwellings. 29:38
س ك ن|SKN مساكنهم MSEKNHM mesākinihim yurtlarında their dwellings. 32:26
س ك ن|SKN مساكنهم MSEKNHM mesākinuhum konutlarından their dwellings. 46:25
س ك ن|SKNمساكينMSEKYNmesākīnefakirineedy people2x
س ك ن|SKN مساكين MSEKYN mesākīne fakiri needy people 5:89
س ك ن|SKN مساكين MSEKYN mesākīne yoksullara needy people 5:95
س ك ن|SKNمسكنهمMSKNHMmeskenihimoturduklarıtheir dwelling place1x
س ك ن|SKN مسكنهم MSKNHM meskenihim oturdukları their dwelling place 34:15
س ك ن|SKNمسكونةMSKVNTmeskūnetinoturulmayaninhabited,1x
س ك ن|SKN مسكونة MSKVNT meskūnetin oturulmayan inhabited, 24:29
س ك ن|SKNمسكينMSKYNmiskīninbir yoksulu"any poor person."""2x
س ك ن|SKN مسكين MSKYN miskīnin bir yoksulu a poor. 2:184
س ك ن|SKN مسكين MSKYN miskīnun hiçbir yoksul "any poor person.""" 68:24
س ك ن|SKNمسكيناMSKYNEmiskīnenfakiri(to the) needy,3x
س ك ن|SKN مسكينا MSKYNE miskīnen fakiri needy one(s). 58:4
س ك ن|SKN مسكينا MSKYNE miskīnen yoksula (to the) needy, 76:8
س ك ن|SKN مسكينا MSKYNE miskīnen yoksulu a needy person 90:16
س ك ن|SKNوالمساكينVELMSEKYNvelmesākīnive düşkünlereand the needy9x
س ك ن|SKN والمساكين VELMSEKYN velmesākīni ve yoksullara and the needy, 2:83
س ك ن|SKN والمساكين VELMSEKYN velmesākīne ve miskine and the needy, 2:177
س ك ن|SKN والمساكين VELMSEKYN velmesākīni ve yoksullar and the needy, 2:215
س ك ن|SKN والمساكين VELMSEKYN velmesākīnu ve yoksullar and the poor, 4:8
س ك ن|SKN والمساكين VELMSEKYN velmesākīni ve yoksullara and the needy 4:36
س ك ن|SKN والمساكين VELMSEKYN velmesākīni ve yoksullara and the needy 8:41
س ك ن|SKN والمساكين VELMSEKYN velmesākīni ve düşkünlere and the needy 9:60
س ك ن|SKN والمساكين VELMSEKYN velmesākīne ve yoksullara and the needy 24:22
س ك ن|SKN والمساكين VELMSEKYN velmesākīni ve yoksullara and the needy 59:7
س ك ن|SKNوالمسكنةVELMSKNTvelmeskenetuve yoksulluk (damgası)and the misery1x
س ك ن|SKN والمسكنة VELMSKNT velmeskenetu ve yoksulluk (damgası) and the misery 2:61
س ك ن|SKNوالمسكينVELMSKYNvelmiskīneve yoksulaand the needy,2x
س ك ن|SKN والمسكين VELMSKYN velmiskīne ve yoksula and the needy, 17:26
س ك ن|SKN والمسكين VELMSKYN velmiskīne ve yoksula and the poor 30:38
س ك ن|SKNوسكنتمVSKNTMve sekentumve oturmuştunuzAnd you dwelt1x
س ك ن|SKN وسكنتم VSKNTM ve sekentum ve oturmuştunuz And you dwelt 14:45
س ك ن|SKNولنسكننكمVLNSKNNKMvelenuskinennekumuve sizi yerleştireceğizAnd surely We will make you dwell1x
س ك ن|SKN ولنسكننكم VLNSKNNKM velenuskinennekumu ve sizi yerleştireceğiz And surely We will make you dwell 14:14
س ك ن|SKNومساكنVMSEKNve mesākinuve konutlarand dwellings3x
س ك ن|SKN ومساكن VMSEKN ve mesākinu ve konutlar and the dwellings 9:24
س ك ن|SKN ومساكن VMSEKN ve mesākine ve meskenler and dwellings 9:72
س ك ن|SKN ومساكن VMSEKN ve mesākine ve konutlara and dwellings 61:12
س ك ن|SKNومساكنكمVMSEKNKMve mesākinikumve yurtlarınızaand to your homes,1x
س ك ن|SKN ومساكنكم VMSEKNKM ve mesākinikum ve yurtlarınıza and to your homes, 21:13
س ك ن|SKNيسكنYSKNyuskinidurdurur daHe can cause the wind to become still1x
س ك ن|SKN يسكن YSKN yuskini durdurur da He can cause the wind to become still 42:33


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}