» 33 / Ahzâb  61:

Kuran Sırası: 33
İniş Sırası: 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

 » 33 / Ahzâb  Suresi: 61
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مَلْعُونِينَ (MLAVNYN) = mel'ǔnīne : la'netlenirler
2. أَيْنَمَا (ÊYNME) = eynemā : nerede
3. ثُقِفُوا (S̃GFVE) = ṧuḳifū : bulunsalar
4. أُخِذُوا (ÊḢZ̃VE) = uḣiƶū : yakalanırlar
5. وَقُتِّلُوا (VGTLVE) = ve ḳuttilū : ve öldürülürler
6. تَقْتِيلًا (TGTYLE) = teḳtīlen : şiddetle
la'netlenirler | nerede | bulunsalar | yakalanırlar | ve öldürülürler | şiddetle |

[LAN] [] [S̃GF] [EḢZ̃] [GTL] [GTL]
MLAVNYN ÊYNME S̃GFVE ÊḢZ̃VE VGTLVE TGTYLE

mel'ǔnīne eynemā ṧuḳifū uḣiƶū ve ḳuttilū teḳtīlen
ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا

 » 33 / Ahzâb  Suresi: 61
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ملعونين ل ع ن | LAN MLAVNYN mel'ǔnīne la'netlenirler Accursed,
أينما | ÊYNME eynemā nerede wherever
ثقفوا ث ق ف | S̃GF S̃GFVE ṧuḳifū bulunsalar they are found,
أخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ ÊḢZ̃VE uḣiƶū yakalanırlar they are seized
وقتلوا ق ت ل | GTL VGTLVE ve ḳuttilū ve öldürülürler and massacred completely.
تقتيلا ق ت ل | GTL TGTYLE teḳtīlen şiddetle and massacred completely.

33:61 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

la'netlenirler | nerede | bulunsalar | yakalanırlar | ve öldürülürler | şiddetle |

[LAN] [] [S̃GF] [EḢZ̃] [GTL] [GTL]
MLAVNYN ÊYNME S̃GFVE ÊḢZ̃VE VGTLVE TGTYLE

mel'ǔnīne eynemā ṧuḳifū uḣiƶū ve ḳuttilū teḳtīlen
ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا

[ل ع ن] [] [ث ق ف] [ا خ ذ ] [ق ت ل] [ق ت ل]

 » 33 / Ahzâb  Suresi: 61
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ملعونين ل ع ن | LAN MLAVNYN mel'ǔnīne la'netlenirler Accursed,
Mim,Lam,Ayn,Vav,Nun,Ye,Nun,
40,30,70,6,50,10,50,
N – accusative masculine plural passive participle
اسم منصوب
أينما | ÊYNME eynemā nerede wherever
,Ye,Nun,Mim,Elif,
,10,50,40,1,
LOC – location adverb
REL – relative pronoun
ظرف مكان
اسم موصول
ثقفوا ث ق ف | S̃GF S̃GFVE ṧuḳifū bulunsalar they are found,
Se,Gaf,Fe,Vav,Elif,
500,100,80,6,1,
V – 3rd person masculine plural passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
أخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ ÊḢZ̃VE uḣiƶū yakalanırlar they are seized
,Hı,Zel,Vav,Elif,
,600,700,6,1,
V – 3rd person masculine plural passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
وقتلوا ق ت ل | GTL VGTLVE ve ḳuttilū ve öldürülürler and massacred completely.
Vav,Gaf,Te,Lam,Vav,Elif,
6,100,400,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form II) passive perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
تقتيلا ق ت ل | GTL TGTYLE teḳtīlen şiddetle and massacred completely.
Te,Gaf,Te,Ye,Lam,Elif,
400,100,400,10,30,1,
N – accusative masculine indefinite (form II) verbal noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مَلْعُونِينَ: la'netlenirler | أَيْنَمَا: nerede | ثُقِفُوا: bulunsalar | أُخِذُوا: yakalanırlar | وَقُتِّلُوا: ve öldürülürler | تَقْتِيلًا: şiddetle |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ملعونين MLAWNYN la'netlenirler | أينما ÊYNME nerede | ثقفوا S̃GFWE bulunsalar | أخذوا ÊḢZ̃WE yakalanırlar | وقتلوا WGTLWE ve öldürülürler | تقتيلا TGTYLE şiddetle |
Kırık Meal (Okunuş) : |mel'ǔnīne: la'netlenirler | eynemā: nerede | ṧuḳifū: bulunsalar | uḣiƶū: yakalanırlar | ve ḳuttilū: ve öldürülürler | teḳtīlen: şiddetle |
Kırık Meal (Transcript) : |MLAVNYN: la'netlenirler | ÊYNME: nerede | S̃GFVE: bulunsalar | ÊḢZ̃VE: yakalanırlar | VGTLVE: ve öldürülürler | TGTYLE: şiddetle |
Abdulbaki Gölpınarlı : Lânet edilmişler; nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve boyuna öldürülüp dururlar.
Adem Uğur : Hepsi de lânetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanır ve mutlaka öldürülürler.
Ahmed Hulusi : Lânete uğramışlar olarak. . . Nerede bulunup ele geçirilirlerse, tutulurlar ve öldürülür de öldürülürler.
Ahmet Tekin : Hepsi lânete uğramıştır. Nerede ele geçirilirlerse, yakalanırlar ve mutlaka öldürülürler.
Ahmet Varol : Lanetlenmiş olurlar. Nerede ele geçirilseler yakalanır ve kıyasıya öldürülürler.
Ali Bulaç : Lanete uğratılmışlar olarak; nerede ele geçirilseler yakalanırlar ve öldürüldükçe (sürekli) öldürülürler.
Ali Fikri Yavuz : Koğulmuş olarak nerede ele geçirilirlerse tutulurlar kıyasıya öldürülürler.
Bekir Sadak : Lanetlenmis olarak, nerede bulunurlarsa yakalanir ve hem de oldurulurler.
Celal Yıldırım : Lanete uğramışlardır. Nerede bulunurlarsa yakalanıp öldürülürler de öldürülürler.
Diyanet İşleri : (60-61) Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine’de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar (tuttukları yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da (bundan sonra) orada lânete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa, yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler.
Diyanet İşleri (eski) : Lanetlenmiş olarak, nerede bulunurlarsa yakalanır ve hem de öldürülürler.
Diyanet Vakfi : Hepsi de lânetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanır ve mutlaka öldürülürler.
Edip Yüksel : Lanetlenirler; nerede rastlansalar, (saldırıdan vazgeçmezlerse) yakalanıp öldürülebilirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Melun olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Mel'un olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanıp öldürülürler de öldürülürler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Mel'un mel'un: nerede ele geçirilirlerse tutulurlar ve öldürülürler de öldürülürler
Fizilal-il Kuran : Lanetlenmiş olarak, nerede bulunurlarsa yakalanır ve öldürülürler.
Gültekin Onan : Lanete uğratılmışlar olarak; nerede ele geçirilseler yakalanırlar ve öldürüldükçe (sürekli) öldürülürler.
Hakkı Yılmaz : (60-62) "Andolsun ki eğer o münâfıklar ve kalplerinde bir hastalık olan; zihniyeti bozuk şu kimseler ve Medîne'de ortalığı karıştıranlar, bu yaptıklarından vaz geçmezlerse, kesinlikle seni onlara, onlar dışlanarak musallat ederiz. Sonra onlar, seninle orada az bir zamandan fazla komşu kalamazlar; Allah'ın önceki geçen kimseler hakkındaki uygulaması olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve acımadan, kıyasıya öldürülürler. Ve sen Allah'ın yasası/uygulaması için asla bir değişiklik bulmayacaksın! "
Hasan Basri Çantay : Hepsi de Allahın rahmetinden koğulmuş olarak. Nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar onlar ve öldürülürler de öldürülürler.
Hayrat Neşriyat : Lâ'netlenmiş kimseler olarak, nerede bulunurlarsa yakalanır ve mutlaka öldürülürler.
İbni Kesir : La'netlenmişlerdir. Nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve hemen öldürülürler.
İskender Evrenosoğlu : Melunlar (lânete uğramış olanlar) nerede bulunursa yakalanırlar. Ve şiddetle (öldürüldükçe) öldürülürler.
Muhammed Esed : ve onlar, Allah'ın rahmetinden yoksun olduklarından görüldükleri yerde yakalanacaklar ve teker teker ortadan kaldırılacaklardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Nerede bulunurlarsa mel'unlar olarak tutulurlar ve öldürülmekle öldürülürler.
Ömer Öngüt : Hepsi de lânetlenmiş olarak, nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar ve öldürülürler.
Şaban Piriş : Lanete uğrarlar ve nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve oracıkta öldürülürler.
Suat Yıldırım : (60-61) Münafıklar, kalplerinde bir hastalık (iman zayıflığı) bulunanlar ve şehirde müminlerin kusurlarını arayarak kötü haber yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, Biz onlara karşı sana emir ve hakimiyet veririz de sonra orada ancak az bir zaman sana komşuluk edebilirler. Lânetlenirler, nerede rastlanırlarsa yakalanıp öldürülürler.
Süleyman Ateş : La'netlenirler; nerede rastlansalar yakalanıp; öldürülürler.
Tefhim-ul Kuran : Lanete uğratılmışlar olarak; nerede ele geçirilseler yakalanırlar ve öldürüldükçe (sürekli) öldürülürler.
Ümit Şimşek : Lânetlenmiş olarak, nerede bulunsalar yakalanıp öldürülürler.
Yaşar Nuri Öztürk : Lanetlenmiş hale gelirler. Rastlandıkları yerde enselenirler, öldürülür de öldürülürler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}