» 33 / Ahzâb  1:

Kuran Sırası: 33
İniş Sırası: 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

 » 33 / Ahzâb  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. النَّبِيُّ (ELNBY) = n-nebiyyu : peygamber
4. اتَّقِ (ETG) = tteḳi : kork
5. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'tan
6. وَلَا (VLE) = ve lā : ve asla
7. تُطِعِ (TŦA) = tuTiǐ : ita'at etme
8. الْكَافِرِينَ (ELKEFRYN) = l-kāfirīne : kafirlere
9. وَالْمُنَافِقِينَ (VELMNEFGYN) = velmunāfiḳīne : ve münafıklara
10. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
11. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
12. كَانَ (KEN) = kāne :
13. عَلِيمًا (ALYME) = ǎlīmen : bilendir
14. حَكِيمًا (ḪKYME) = Hakīmen : hüküm ve hikmet sahibidir
EY/HEY/AH | SİZ! | peygamber | kork | Allah'tan | ve asla | ita'at etme | kafirlere | ve münafıklara | şüphesiz | Allah | | bilendir | hüküm ve hikmet sahibidir |

[Y] [EYH] [NBE] [VGY] [] [] [ŦVA] [KFR] [NFG] [] [] [KVN] [ALM] [ḪKM]
YE ÊYHE ELNBY ETG ELLH VLE TŦA ELKEFRYN VELMNEFGYN ÎN ELLH KEN ALYME ḪKYME

eyyuhā n-nebiyyu tteḳi llahe ve lā tuTiǐ l-kāfirīne velmunāfiḳīne inne llahe kāne ǎlīmen Hakīmen
يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما

 » 33 / Ahzâb  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
النبي ن ب ا | NBE ELNBY n-nebiyyu peygamber O Prophet!
اتق و ق ي | VGY ETG tteḳi kork Fear
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah
ولا | VLE ve lā ve asla and (do) not
تطع ط و ع | ŦVA TŦA tuTiǐ ita'at etme obey
الكافرين ك ف ر | KFR ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlere the disbelievers
والمنافقين ن ف ق | NFG VELMNEFGYN velmunāfiḳīne ve münafıklara and the hypocrites.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
كان ك و ن | KVN KEN kāne is
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen bilendir All-Knower,
حكيما ح ك م | ḪKM ḪKYME Hakīmen hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.

33:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | peygamber | kork | Allah'tan | ve asla | ita'at etme | kafirlere | ve münafıklara | şüphesiz | Allah | | bilendir | hüküm ve hikmet sahibidir |

[Y] [EYH] [NBE] [VGY] [] [] [ŦVA] [KFR] [NFG] [] [] [KVN] [ALM] [ḪKM]
YE ÊYHE ELNBY ETG ELLH VLE TŦA ELKEFRYN VELMNEFGYN ÎN ELLH KEN ALYME ḪKYME

eyyuhā n-nebiyyu tteḳi llahe ve lā tuTiǐ l-kāfirīne velmunāfiḳīne inne llahe kāne ǎlīmen Hakīmen
يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما

[ي] [أ ي ه] [ن ب ا] [و ق ي] [] [] [ط و ع] [ك ف ر] [ن ف ق] [] [] [ك و ن] [ع ل م] [ح ك م]

 » 33 / Ahzâb  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
النبي ن ب ا | NBE ELNBY n-nebiyyu peygamber O Prophet!
Elif,Lam,Nun,Be,Ye,
1,30,50,2,10,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
اتق و ق ي | VGY ETG tteḳi kork Fear
Elif,Te,Gaf,
1,400,100,
V – 2nd person masculine singular (form VIII) imperative verb
فعل أمر
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
ولا | VLE ve lā ve asla and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تطع ط و ع | ŦVA TŦA tuTiǐ ita'at etme obey
Te,Tı,Ayn,
400,9,70,
V – 2nd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
الكافرين ك ف ر | KFR ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlere the disbelievers
Elif,Lam,Kef,Elif,Fe,Re,Ye,Nun,
1,30,20,1,80,200,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
والمنافقين ن ف ق | NFG VELMNEFGYN velmunāfiḳīne ve münafıklara and the hypocrites.
Vav,Elif,Lam,Mim,Nun,Elif,Fe,Gaf,Ye,Nun,
6,1,30,40,50,1,80,100,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural (form III) active participle
الواو عاطفة
اسم منصوب
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
كان ك و ن | KVN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen bilendir All-Knower,
Ayn,Lam,Ye,Mim,Elif,
70,30,10,40,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
حكيما ح ك م | ḪKM ḪKYME Hakīmen hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.
Ha,Kef,Ye,Mim,Elif,
8,20,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا : EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | النَّبِيُّ: peygamber | اتَّقِ: kork | اللَّهَ: Allah'tan | وَلَا: ve asla | تُطِعِ: ita'at etme | الْكَافِرِينَ: kafirlere | وَالْمُنَافِقِينَ: ve münafıklara | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | كَانَ: | عَلِيمًا: bilendir | حَكِيمًا: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | النبي ELNBY peygamber | اتق ETG kork | الله ELLH Allah'tan | ولا WLE ve asla | تطع TŦA ita'at etme | الكافرين ELKEFRYN kafirlere | والمنافقين WELMNEFGYN ve münafıklara | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | كان KEN | عليما ALYME bilendir | حكيما ḪKYME hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | n-nebiyyu: peygamber | tteḳi: kork | llahe: Allah'tan | ve lā: ve asla | tuTiǐ: ita'at etme | l-kāfirīne: kafirlere | velmunāfiḳīne: ve münafıklara | inne: şüphesiz | llahe: Allah | kāne: | ǎlīmen: bilendir | Hakīmen: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELNBY: peygamber | ETG: kork | ELLH: Allah'tan | VLE: ve asla | TŦA: ita'at etme | ELKEFRYN: kafirlere | VELMNEFGYN: ve münafıklara | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | KEN: | ALYME: bilendir | ḪKYME: hüküm ve hikmet sahibidir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey Peygamber, çekin Allah'tan ve itâat etme kâfirlerle münâfıklara; şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Adem Uğur : Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır.
Ahmed Hulusi : Ey Nebi! Allâh'tan (açığa çıkarttıklarının sonuçlarını yaşatacağı için) korunanlardan ol! Hakikat bilgisini inkâr edenlere ve münafıklara (ikiyüzlülere) uyma! Muhakkak ki Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin : Ey Peygamber, Allah’a sığın, emirlerine yapış, günahlardan arınarak azaptan korun, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkâr eden kâfirlerin ve müslüman görünerek İslâm’a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münâfıkların, göstermelik hoşgörü taleplerini, senin şeriatine aykırı isteklerini kabul etme, onların düzenlerine boyun eğme. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol : Ey Peygamber! Allah'tan sakın; kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah bilendir, hikmet sahibidir.
Ali Bulaç : Ey Peygamber, Allah'tan sakın, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Ey Peygamber! Takvada sebat et (ve kâfirlerle münafıklara verdiğin emanı bozmak hususunda) Allah’dan kork. Kâfirlere ve münafıklara (teklif ettikleri masiyetlerde) uyma. Muhakkak ki Allah Alîm’dir= her şeyi hakkıyla bilir, Hakîm’dir= hükmünde hikmet sahibidir.
Bekir Sadak : Ey peygamber! Allah'tan sakin, inkarcilara ve iki yuzlulere uyma, Allah suphesiz bilendir, hakim'dir.
Celal Yıldırım : Ey Peygamber! Allah'tan korkmaya devam et ve sakın kâfirlere ve münafıklara uyma. Şüphesiz ki Allah bilendir, hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : Ey Peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : Ey peygamber! Allah'tan sakın, inkarcılara ve iki yüzlülere uyma, Allah şüphesiz bilendir, hakim'dir.
Diyanet Vakfi : Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır.
Edip Yüksel : Ey peygamber, ALLAH'ı gözet, inkarcılara ve ikiyüzlülere uyma. ALLAH Bilendir, Bilgedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey peygamber, Allah'tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki, Allah bilendir, hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o Peygamber! Allahdan kork ve kâfirlere, münafıklara itaat etme, muhakkak ki Allah bir alîm hakîm bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Ey Peygamber! Allah'tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz, Allah her şeyi bilir ve her yaptığı yerindedir.
Gültekin Onan : Ey Peygamber, Tanrı'dan sakın, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Tanrı, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz : "Ey Peygamber! Allah'ın koruması altına gir, kâfirlere; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenlere ve münâfıklara da itaat etme. Şüphesiz Allah, en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. "
Hasan Basri Çantay : Ey peygamber, Allahdan kork. Kâfirler ve münafıklara itaat etme. Şübhesiz ki Allah hakkıyle bilendir, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.
Hayrat Neşriyat : Ey Peygamber! Allah’dan sakın; kâfirlere ve münâfıklara itâat etme! Şübhe yok ki Allah, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir : Ey peygamber; Allah'tan kork ve kafirlere, münafıklara uyma. Muhakkak ki Allah; Alim, Hakim olandır.
İskender Evrenosoğlu : Ey Nebî (Peygamber), Allah'a karşı takva sahibi ol! Ve kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Muhakkak ki Allah; Alîm'dir (en iyi bilen), Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibi).
Muhammed Esed : Ey Peygamber! Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol; hakikati inkar edenlerin ve ikiyüzlülerin söylediklerine uyma! Şüphesiz Allah her şeyi tam bilendir, hikmet sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey Peygamber! Allah'tan korkmaya devam et ve kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphe yok ki Allah alîm, hakîm bulunuyor.
Ömer Öngüt : Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Şüphesiz ki Allah çok iyi bilendir, hükmünde hikmet sahibidir.
Şaban Piriş : -Ey Peygamber, Allah’tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme! Allah, alimdir, hakimdir.
Suat Yıldırım : Ey Peygamber, Allah’a karşı gelmekten sakın, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
Süleyman Ateş : Ey peygamber, Allah'tan kork; kâfirlere ve münâfıklara itâ'at etme. Şüphesiz Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : Ey Peygamber, Allah'tan sakın, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek : Ey Peygamber! Allah'tan kork ve ne kâfirlere, ne de münafıklara boyun eğme. Muhakkak ki Allah herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey Peygamber! Allah'tan kork ve küfre batmışlarla münafıklara boyun eğme! Kuşkusuz, Allah Alîm ve Hakîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}