» 22 / Hac  1:

Kuran Sırası: 22
İniş Sırası: 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

 » 22 / Hac  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanlar
4. اتَّقُوا (ETGVE) = tteḳū : korkun
5. رَبَّكُمْ (RBKM) = rabbekum : Rabbinizden
6. إِنَّ (ÎN) = inne : çünkü
7. زَلْزَلَةَ (ZLZLT) = zelzelete : depremi
8. السَّاعَةِ (ELSEAT) = s-sāǎti : sa'atin
9. شَيْءٌ (ŞYÙ) = şey'un : bir şeydir
10. عَظِيمٌ (AƵYM) = ǎZīmun : cidden korkunç
EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | korkun | Rabbinizden | çünkü | depremi | sa'atin | bir şeydir | cidden korkunç |

[Y] [EYH] [NVS] [VGY] [RBB] [] [ZLZL] [SVA] [ŞYE] [AƵM]
YE ÊYHE ELNES ETGVE RBKM ÎN ZLZLT ELSEAT ŞYÙ AƵYM

eyyuhā n-nāsu tteḳū rabbekum inne zelzelete s-sāǎti şey'un ǎZīmun
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم

 » 22 / Hac  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar O mankind!
اتقوا و ق ي | VGY ETGVE tteḳū korkun Fear
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbekum Rabbinizden your Lord.
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
زلزلة ز ل ز ل | ZLZL ZLZLT zelzelete depremi (the) convulsion
الساعة س و ع | SVA ELSEAT s-sāǎti sa'atin (of) the Hour
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'un bir şeydir (is) a thing
عظيم ع ظ م | AƵM AƵYM ǎZīmun cidden korkunç great.

22:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | korkun | Rabbinizden | çünkü | depremi | sa'atin | bir şeydir | cidden korkunç |

[Y] [EYH] [NVS] [VGY] [RBB] [] [ZLZL] [SVA] [ŞYE] [AƵM]
YE ÊYHE ELNES ETGVE RBKM ÎN ZLZLT ELSEAT ŞYÙ AƵYM

eyyuhā n-nāsu tteḳū rabbekum inne zelzelete s-sāǎti şey'un ǎZīmun
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم

[ي] [أ ي ه] [ن و س] [و ق ي] [ر ب ب] [] [ز ل ز ل] [س و ع] [ش ي ا] [ع ظ م]

 » 22 / Hac  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar O mankind!
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
اتقوا و ق ي | VGY ETGVE tteḳū korkun Fear
Elif,Te,Gaf,Vav,Elif,
1,400,100,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbekum Rabbinizden your Lord.
Re,Be,Kef,Mim,
200,2,20,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
زلزلة ز ل ز ل | ZLZL ZLZLT zelzelete depremi (the) convulsion
Ze,Lam,Ze,Lam,Te merbuta,
7,30,7,30,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
الساعة س و ع | SVA ELSEAT s-sāǎti sa'atin (of) the Hour
Elif,Lam,Sin,Elif,Ayn,Te merbuta,
1,30,60,1,70,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'un bir şeydir (is) a thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
عظيم ع ظ م | AƵM AƵYM ǎZīmun cidden korkunç great.
Ayn,Zı,Ye,Mim,
70,900,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا : EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | النَّاسُ: insanlar | اتَّقُوا: korkun | رَبَّكُمْ: Rabbinizden | إِنَّ: çünkü | زَلْزَلَةَ: depremi | السَّاعَةِ: sa'atin | شَيْءٌ: bir şeydir | عَظِيمٌ: cidden korkunç |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الناس ELNES insanlar | اتقوا ETGWE korkun | ربكم RBKM Rabbinizden | إن ÎN çünkü | زلزلة ZLZLT depremi | الساعة ELSEAT sa'atin | شيء ŞYÙ bir şeydir | عظيم AƵYM cidden korkunç |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | n-nāsu: insanlar | tteḳū: korkun | rabbekum: Rabbinizden | inne: çünkü | zelzelete: depremi | s-sāǎti: sa'atin | şey'un: bir şeydir | ǎZīmun: cidden korkunç |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELNES: insanlar | ETGVE: korkun | RBKM: Rabbinizden | ÎN: çünkü | ZLZLT: depremi | ELSEAT: sa'atin | ŞYÙ: bir şeydir | AƵYM: cidden korkunç |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey insanlar, çekinin Rabbinizden, şüphe yok ki kıyâmetin sarsıntısı, pek büyük birşeydir.
Adem Uğur : Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir!
Ahmed Hulusi : Ey insanlar! Rabbinizden (yaptıklarınızın sonucu olarak yaşatacaklarından) korunun! Muhakkak ki o Saat'in depremi çok büyük bir şeydir.
Ahmet Tekin : Ey insanlar, Rabbinize sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azâbından korunun. Kıyametin kopacağı andaki deprem çok müthiş bir şeydir.
Ahmet Varol : Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Doğrusu kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir.
Ali Bulaç : Ey insanlar, Rabbinizden korkup sakının, çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir.
Ali Fikri Yavuz : Ey insanlar! Rabbinizden korkun (azabından sakınınız da O’na ibadet edin). Şüphe yok ki, o kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir, korkunçtur.
Bekir Sadak : Ey insanlar! Rabbinizden sakinin; dogrusu kiyamet gununun sarsintisi buyuk seydir.
Celal Yıldırım : Ey insanlar! Rabbınızın (değişmiyen kanunlarına, hayatınızı düzene sokan sünnetine uyun), O'nu dinlemezlikten sakının. Şüphesiz ki Kıyamet sarsıntısı büyük bir olaydır.
Diyanet İşleri : Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir.
Diyanet İşleri (eski) : Ey insanlar! Rabbinizden sakının; doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük şeydir.
Diyanet Vakfi : Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir!
Edip Yüksel : Ey halk, Rabbinize saygı gösteriniz, çünkü Saatin (dünyanın sonunun) depremi korkunç bir şeydir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey İnsanlar! Rabbinizden sakının; şüphesiz o kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey insanlar, Rabbinize korunun (sığının); çünkü kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün insanlar! Rabbınıza korunun, çünkü o saat zelzelesi çok büyük bir şeydir
Fizilal-il Kuran : Ey insanlar Rabb'inizden korkunuz. Çünkü kıyamet anının sarsıntısı müthiş bir olaydır.
Gültekin Onan : Ey insanlar, rabbinizden korkup sakının, çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir.
Hakkı Yılmaz : (1,2) Ey insanlar! Rabbinizin koruması altına girin, şüphesiz kıyametin kopuş anının sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiğinden vaz geçer. Ve her hamile kadın taşıdığını bırakır. Ve sen, insanları sarhoş olmadıkları hâlde sarhoş görürsün. Velâkin Allah'ın azabı çok şiddetlidir.
Hasan Basri Çantay : Ey insanlar, Rabbiniz (in azabın) dan sakının. Çünkü o saatin zelzelesi büyük bir şeydir.
Hayrat Neşriyat : Ey insanlar! Rabbinizden sakının! Çünki kıyâmetin zelzelesi, pek büyük (korkunç)bir şeydir.
İbni Kesir : Ey insanlar; Rabbınızdan sakının. Doğrusu kıyamet saatının sarsıntısı büyük bir şeydir.
İskender Evrenosoğlu : Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O saatin (kıyâmetin) zelzelesi (şiddetli sarsıntısı), muhakkak ki çok büyük bir şeydir.
Muhammed Esed : Ey İnsanlar! Rabbinize karşı sorumluluk bilinci taşıyın; çünkü, Son Saat'in sarsıntısı, gerçekten korkunç olacak!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey insanlar! Rabbinizden korkunuz. Şüphe yok ki, Kıyametin zelzelesi, pek büyük bir şeydir.
Ömer Öngüt : Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet saatinin zelzelesi, şüphesiz ki çok büyük bir şeydir.
Şaban Piriş : Ey İnsanlar, Rabbinizden korkun, çünkü kıyamet sarsıntısı büyük bir şeydir.
Suat Yıldırım : Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Gerçekten kıyamet saatinin depremi müthiş bir olaydır!
Süleyman Ateş : Ey insanlar, Rabbinizden korkun, çünkü (Duruşma) sâ'ati(ni)n depremi, cidden korkunç bir şeydir.
Tefhim-ul Kuran : Ey insanlar, Rabbinizden korkup sakının, çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir.
Ümit Şimşek : Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük birşeydir.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet saatinin zelzelesi gerçekten çok büyük bir şeydir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}