"FYME" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "YME" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# İçinde "FYME" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|فيماFYMEfīmāabout what24x
| فيما FYME fīmā şey hakkında in what 2:113
| فيما FYME fīmā (konularda) in what 2:213
| فيما FYME fīmā (kadının ayrılmak için verdiği) in what 2:229
| فيما FYME fīmā for what 2:234
| فيما FYME fīmā in what 2:235
| فيما FYME fīmā şeyler (hakkında) about what 3:55
| فيما FYME fīmā olan şey about what 3:66
| فيما FYME fīmā hakkında about what 3:66
| فيما FYME fīmā hakkında concerning what 4:24
| فيما FYME fīmā -şeylerde about what 4:65
| فيما FYME fīmā ötürü for what 5:93
| فيما FYME fīmā şeyde in what 7:190
| فيما FYME fīmā dolayı for what 8:68
| فيما FYME fīmā şeylerde concerning what 10:19
| فيما FYME fīmā hususlarda concerning what 10:93
| فيما FYME fīmā şey hakkında in what 16:124
| فيما FYME fīmā hususlarda concerning what 22:69
| فيما FYME fīmā yerde (dünyada) in what 23:100
| فيما FYME fīmā içinde through what 28:77
| فيما FYME fīmā şeylerde in what 32:25
| فيما FYME fīmā yaptığınızda in what 33:5
| فيما FYME fīmā bir şeyde in what 33:38
| فيما FYME fīmā şeylerde about what 45:17
| فيما FYME fīmā şeyi in what 46:26


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}