» 66 / Tahrîm  1:

Kuran Sırası: 66
İniş Sırası: 107
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 » 66 / Tahrîm  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. النَّبِيُّ (ELNBY) = n-nebiyyu : peygamber
4. لِمَ (LM) = lime : niçin?
5. تُحَرِّمُ (TḪRM) = tuHarrimu : haram kılıyorsun
6. مَا (ME) = mā : şeyi
7. أَحَلَّ (ÊḪL) = eHalle : helal kıldığı
8. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
9. لَكَ (LK) = leke : sana
10. تَبْتَغِي (TBTĞY) = tebteğī : isteyerek
11. مَرْضَاتَ (MRŽET) = merDāte : hatırını
12. أَزْوَاجِكَ (ÊZVECK) = ezvācike : eşlerinin
13. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah
14. غَفُورٌ (ĞFVR) = ğafūrun : bağışlayadır
15. رَحِيمٌ (RḪYM) = raHīmun : esirgeyendir
EY/HEY/AH | SİZ! | peygamber | niçin? | haram kılıyorsun | şeyi | helal kıldığı | Allah'ın | sana | isteyerek | hatırını | eşlerinin | Allah | bağışlayadır | esirgeyendir |

[Y] [EYH] [NBE] [] [ḪRM] [] [ḪLL] [] [] [BĞY] [RŽV] [ZVC] [] [ĞFR] [RḪM]
YE ÊYHE ELNBY LM TḪRM ME ÊḪL ELLH LK TBTĞY MRŽET ÊZVECK VELLH ĞFVR RḪYM

eyyuhā n-nebiyyu lime tuHarrimu eHalle llahu leke tebteğī merDāte ezvācike vallahu ğafūrun raHīmun
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم

 » 66 / Tahrîm  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
النبي ن ب ا | NBE ELNBY n-nebiyyu peygamber Prophet!
لم | LM lime niçin? Why (do)
تحرم ح ر م | ḪRM TḪRM tuHarrimu haram kılıyorsun you prohibit
ما | ME şeyi what
أحل ح ل ل | ḪLL ÊḪL eHalle helal kıldığı has made lawful
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
لك | LK leke sana for you,
تبتغي ب غ ي | BĞY TBTĞY tebteğī isteyerek seeking
مرضات ر ض و | RŽV MRŽET merDāte hatırını (to) please
أزواجك ز و ج | ZVC ÊZVECK ezvācike eşlerinin your wives?
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFVR ğafūrun bağışlayadır (is) Oft-Forgiving,
رحيم ر ح م | RḪM RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful.

66:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | peygamber | niçin? | haram kılıyorsun | şeyi | helal kıldığı | Allah'ın | sana | isteyerek | hatırını | eşlerinin | Allah | bağışlayadır | esirgeyendir |

[Y] [EYH] [NBE] [] [ḪRM] [] [ḪLL] [] [] [BĞY] [RŽV] [ZVC] [] [ĞFR] [RḪM]
YE ÊYHE ELNBY LM TḪRM ME ÊḪL ELLH LK TBTĞY MRŽET ÊZVECK VELLH ĞFVR RḪYM

eyyuhā n-nebiyyu lime tuHarrimu eHalle llahu leke tebteğī merDāte ezvācike vallahu ğafūrun raHīmun
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم

[ي] [أ ي ه] [ن ب ا] [] [ح ر م] [] [ح ل ل] [] [] [ب غ ي] [ر ض و] [ز و ج] [] [غ ف ر] [ر ح م]

 » 66 / Tahrîm  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
النبي ن ب ا | NBE ELNBY n-nebiyyu peygamber Prophet!
Elif,Lam,Nun,Be,Ye,
1,30,50,2,10,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
لم | LM lime niçin? Why (do)
Lam,Mim,
30,40,
P – prefixed preposition lām
INTG – interrogative noun
جار ومجرور
تحرم ح ر م | ḪRM TḪRM tuHarrimu haram kılıyorsun you prohibit
Te,Ha,Re,Mim,
400,8,200,40,
V – 2nd person masculine singular (form II) imperfect verb
فعل مضارع
ما | ME şeyi what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
أحل ح ل ل | ḪLL ÊḪL eHalle helal kıldığı has made lawful
,Ha,Lam,
,8,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
لك | LK leke sana for you,
Lam,Kef,
30,20,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
تبتغي ب غ ي | BĞY TBTĞY tebteğī isteyerek seeking
Te,Be,Te,Ğayn,Ye,
400,2,400,1000,10,
V – 2nd person masculine singular (form VIII) imperfect verb
فعل مضارع
مرضات ر ض و | RŽV MRŽET merDāte hatırını (to) please
Mim,Re,Dad,Elif,Te,
40,200,800,1,400,
N – accusative feminine singular verbal noun
اسم منصوب
أزواجك ز و ج | ZVC ÊZVECK ezvācike eşlerinin your wives?
,Ze,Vav,Elif,Cim,Kef,
,7,6,1,3,20,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFVR ğafūrun bağışlayadır (is) Oft-Forgiving,
Ğayn,Fe,Vav,Re,
1000,80,6,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
رحيم ر ح م | RḪM RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful.
Re,Ha,Ye,Mim,
200,8,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا : EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | النَّبِيُّ: peygamber | لِمَ: niçin? | تُحَرِّمُ: haram kılıyorsun | مَا: şeyi | أَحَلَّ: helal kıldığı | اللَّهُ: Allah'ın | لَكَ: sana | تَبْتَغِي: isteyerek | مَرْضَاتَ: hatırını | أَزْوَاجِكَ: eşlerinin | وَاللَّهُ: Allah | غَفُورٌ: bağışlayadır | رَحِيمٌ: esirgeyendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | النبي ELNBY peygamber | لم LM niçin? | تحرم TḪRM haram kılıyorsun | ما ME şeyi | أحل ÊḪL helal kıldığı | الله ELLH Allah'ın | لك LK sana | تبتغي TBTĞY isteyerek | مرضات MRŽET hatırını | أزواجك ÊZWECK eşlerinin | والله WELLH Allah | غفور ĞFWR bağışlayadır | رحيم RḪYM esirgeyendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | n-nebiyyu: peygamber | lime: niçin? | tuHarrimu: haram kılıyorsun | : şeyi | eHalle: helal kıldığı | llahu: Allah'ın | leke: sana | tebteğī: isteyerek | merDāte: hatırını | ezvācike: eşlerinin | vallahu: Allah | ğafūrun: bağışlayadır | raHīmun: esirgeyendir |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELNBY: peygamber | LM: niçin? | TḪRM: haram kılıyorsun | ME: şeyi | ÊḪL: helal kıldığı | ELLH: Allah'ın | LK: sana | TBTĞY: isteyerek | MRŽET: hatırını | ÊZVECK: eşlerinin | VELLH: Allah | ĞFVR: bağışlayadır | RḪYM: esirgeyendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey Peygamber, eşlerinin râzılığını arayarak ne diye Allah'ın sana helâl ettiğini kendine harâm etmedesin ve Allah, suçları örter, rahîmdir.
Adem Uğur : Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Ahmed Hulusi : Ey Nebi! Allâh'ın sana helal kıldığı şeyi, hanımlarının gönlü olsun diye niçin (kendine) haramlaştırıyorsun? Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin : Ey peygamber, hanımlarının rızasını gözeterek, Allah’ın sana helâl saydığı şeyi niçin kendine haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol : Ey Peygamber! Eşlerinin hoşnutluklarını arayarak, Allah'ın sana helal kıldığını, niçin (kendine) yasak ediyorsun? Allah bağışlayandır, rahmet edendir.
Ali Bulaç : Ey Peygamber, eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek, Allah'ın sana helal kıldıklarını niçin haram kılıyorsun? Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz : Ey Peygamber! Zevcelerinin gönül rızasını arayarak Allah’ın sana helâl kıldığını niçin haram edersin. Bununla beraber (üzülme) Allah Gafûrdur= mağfireti boldur, Rahîm’dir= çok merhametlidir. (Rivayet edildiğine göre; Peygamber Aleyhisselâtü vesselâm bir defa Hz. Hafsa’nın gününde, diğer zeceleri bulunan Hz. Mariye ile beraber bulunmuşlar. Buna üzülen Hafsa’nın gönlünü almak için Mariye’yi kendilerine haram kıldılar. İşte bu ayet-i kerime, bu hadise üzerine nazil olmuş ve Hz. Peygamberin de zellesi bağışlanmıştır.)
Bekir Sadak : Eslerinin rizasini gozeterek, Allah'in sana helal kildigi seyi nicin kendine yasak ediyorsun? Allah bagislayandir, aciyan'dir.
Celal Yıldırım : Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arzulayarak Allah'ın sana helâl kıldığını neden kendine haram ediyorsun ? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri : Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak, Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri (eski) : Eşlerinin rızasını gözeterek, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine yasak ediyorsun? Allah bağışlayandır, acıyandır.
Diyanet Vakfi : Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Edip Yüksel : Ey peygamber, sırf eşlerini memnun etmek amacıyla, ALLAH'ın sana helal (yasal) kıldığını kendine yasaklıyorsun. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey Peygamber, sana Allah'ın helal ettiğini niçin haram edersin; hanımlarının hoşnutluğunu ararsın? Yine de Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o Peygamber! Sana Allahın halâl kıldığını niçin harâm edersin, zevcelerinin hoşnudluğunu ararsın? Maamafih Allah gafurdur, rahîmdir.
Fizilal-il Kuran : Ey peygamber! Niçin Allah'ın sana helal kıldığı şeyi, eşlerinin hayrı için kendine haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Gültekin Onan : Ey Peygamber, eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek, Tanrı'nın sana helal kıldıklarını niçin haram kılıyorsun? Tanrı, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.
Hakkı Yılmaz : Ey Peygamber! Eşlerinin rızalarını arayarak Allah'ın helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haramlaştırıyorsun? Ve Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Hasan Basri Çantay : Ey peygamber, Allahın sana halâl kıldığı şey'i zevcelerinin hoşnudluğunu arayarak, niçin (kendine) haram ediyorsun? (Bununla beraber üzülme) Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat : Ey Peygamber! Zevcelerinin hoşnudluğunu arayarak, Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi, niçin (kendine) tahrîm ediyor (haram kılıyor)sun? Bununla berâber Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir : Ey Peygamber; eşlerinin hoşnudluğunu gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah; Gafur'dur, Rahim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Ey nebî! Zevcelerinin rızasını arayarak, Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah; Gafur'dur, Rahîm'dir.
Muhammed Esed : Ey Peygamber! Eşlerin(den herhangi biri)ni memnun etmek için, neden Allah'ın sana helal kıldığı bazı şeyleri (kendine) haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey Peygamber! Ne için sen zevcelerinin hoşnutluklarını ararsın da, Allah'ın sana helâl kıldığını haram kılarsın? Maamafih Allah gafûrdur, rahîmdir.
Ömer Öngüt : Ey Peygamber! Eşlerinin hoşnutluğunu gözeterek Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, merhamet edendir.
Şaban Piriş : -Ey Peygamber! Ne diye eşlerinin gönlünü hoş etmek için Allah’ın helal kıldığını kendine haram ediyorsun? Allah, bağışlayıcıdır, merhametlidir.
Suat Yıldırım : Ey Peygamber! Niçin eşlerini memnun etmek için sen kendini sıkıntıya sokup Allah’ın sana helâl kıldığı şeyleri nefsine âdeta haram kılıyor, kendini onlardan mahrum bırakıyorsun? Bilirsin ki Allah gafûrdur, rahîmdir (senin bu zelleni de bağışlar. Sana olan bu târizi, senin yüce makamını titizlikle korumasındandır).
Süleyman Ateş : Ey peygamber! Niçin, Allâh'ın sana helâl kıldığı şeyi, eşlerinin, hatırı için harâm kılıyorsun? Allâh bağışlayandır, esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : Ey Peygamber! Allah'ın helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? (Şunun için ki) sen hanımlarının rızasını kazanmak istiyorsun. Allah gafûr ve rahimdir.
Ümit Şimşek : Ey Peygamber! Allah'ın sana helâl kıldığı birşeyi, eşlerinin hatırı için neden kendine haram ediyorsun? Halbuki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi, eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek neden haramlaştırıyorsun? Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}