"SMANE" ifadesi tarandı:
# "S-" öntakısı olmadan "MANE" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "SMANE" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
س م ع|SMAسمعناSMANEsemiǎ'nābiz işitmedik"""We hear"16x
س م ع|SMA سمعنا SMANE semiǎ'nā dinledik """We heard" 2:93
س م ع|SMA سمعنا SMANE semiǎ'nā İşittik """We heard" 2:285
س م ع|SMA سمعنا SMANE semiǎ'nā işittik [we] heard 3:193
س م ع|SMA سمعنا SMANE semiǎ'nā işittik """We hear[d]" 4:46
س م ع|SMA سمعنا SMANE semiǎ'nā işittik """We hear[d]" 4:46
س م ع|SMA سمعنا SMANE semiǎ'nā işittik """We heard" 5:7
س م ع|SMA سمعنا SMANE semiǎ'nā işittik """We heard,""" 8:21
س م ع|SMA سمعنا SMANE semiǎ'nā İşittik we have heard. 8:31
س م ع|SMA سمعنا SMANE semiǎ'nā işittik """We heard" 21:60
س م ع|SMA سمعنا SMANE semiǎ'nā işitiğimiz we heard 23:24
س م ع|SMA سمعنا SMANE semiǎ'nā işittik """We hear" 24:51
س م ع|SMA سمعنا SMANE semiǎ'nā işitmedik we heard 28:36
س م ع|SMA سمعنا SMANE semiǎ'nā biz işitmedik we heard 38:7
س م ع|SMA سمعنا SMANE semiǎ'nā dinledik [we] have heard 46:30
س م ع|SMA سمعنا SMANE semiǎ'nā dinledik heard 72:1
س م ع|SMA سمعنا SMANE semiǎ'nā işitince we heard 72:13


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}