"BSM" ifadesi tarandı:
# "B-" öntakısı olmadan "SM" ifadesini tara (1:1). {B: ile, için}
# İçinde "BSM" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
س م و|SMVبسمBSMbismiadıyla"""In the name"3x
س م و|SMV بسم BSM bismi adıyla In (the) name 1:1
س م و|SMV بسم BSM bismi adıyladır in the name 11:41
س م و|SMV بسم BSM bismi adıyla(başlamakta)dır """In the name" 27:30


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}