"FṦL" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "ṦL" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# İçinde "FṦL" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "FṦL" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ف ص ل|FṦLالفاصلينELFEṦLYNl-fāSilīneayırdedenlerin"(of) the Deciders."""1x
ف ص ل|FṦL الفاصلين ELFEṦLYN l-fāSilīne ayırdedenlerin "(of) the Deciders.""" 6:57
ف ص ل|FṦLالفصلELFṦLl-feSliayırım"(of) Judgment;"7x
ف ص ل|FṦL الفصل ELFṦL l-feSli hüküm (of) Judgment 37:21
ف ص ل|FṦL الفصل ELFṦL l-feSli ayırım decisive, 42:21
ف ص ل|FṦL الفصل ELFṦL l-feSli hüküm (the) Day of Judgment 44:40
ف ص ل|FṦL الفصل ELFṦL l-feSli hüküm (of) Judgment. 77:13
ف ص ل|FṦL الفصل ELFṦL l-feSli hüküm (of) the Judgment? 77:14
ف ص ل|FṦL الفصل ELFṦL l-feSli hüküm "(of) Judgment;" 77:38
ف ص ل|FṦL الفصل ELFṦL l-feSli hüküm (of) the Judgment 78:17
ف ص ل|FṦLتفصيلاTFṦYLEtefSīlenaçık açık(in) detail.1x
ف ص ل|FṦL تفصيلا TFṦYLE tefSīlen açık açık (in) detail. 17:12
ف ص ل|FṦLفصالاFṦELEfiSālensütten kesmekweaning1x
ف ص ل|FṦL فصالا FṦELE fiSālen sütten kesmek weaning 2:233
ف ص ل|FṦLفصلFṦLfeSaleaçıklamıştırdecisive,3x
ف ص ل|FṦL فصل FṦL feSale aralandı set out 2:249
ف ص ل|FṦL فصل FṦL feSSale açıklamıştır He (has) explained in detail 6:119
ف ص ل|FṦL فصل FṦL feSlun ayırdedici decisive, 86:13
ص ل و|ṦLV فصل FṦL feSalli zira destek So pray 108:2
ف ص ل|FṦLفصلتFṦLTfuSSiletaçıklanmalıare detailed4x
ف ص ل|FṦL فصلت FṦLT fuSSilet etraflıca açıklanmış explained in detail 11:1
ف ص ل|FṦL فصلت FṦLT feSaleti ayrıldı departed 12:94
ف ص ل|FṦL فصلت FṦLT fuSSilet açıklanmış are detailed 41:3
ف ص ل|FṦL فصلت FṦLT fuSSilet açıklanmalı are explained in detail 41:44
ف ص ل|FṦLفصلناFṦLNEfeSSalnābiz geniş geniş açıkladık.We have detailed3x
ف ص ل|FṦL فصلنا FṦLNE feSSalnā biz genişçe açıkladık We have made clear 6:97
ف ص ل|FṦL فصلنا FṦLNE feSSalnā biz genişçe açıkladık We have made clear 6:98
ف ص ل|FṦL فصلنا FṦLNE feSSalnā biz geniş geniş açıkladık. We have detailed 6:126
ف ص ل|FṦLفصلناهFṦLNEHfeSSalnāhuaçıkladığımızWe have explained it2x
ف ص ل|FṦL فصلناه FṦLNEH feSSalnāhu açıkladığımız which We have explained 7:52
ف ص ل|FṦL فصلناه FṦLNEH feSSalnāhu anlattık We have explained it 17:12
ف ص ل|FṦLمفصلاMFṦLEmufeSSalenaçıklanmış olarak"explained in detail?"""1x
ف ص ل|FṦL مفصلا MFṦLE mufeSSalen açıklanmış olarak "explained in detail?""" 6:114
ف ص ل|FṦLمفصلاتMFṦLETmufeSSalātinayrı ayrımanifest,1x
ف ص ل|FṦL مفصلات MFṦLET mufeSSalātin ayrı ayrı manifest, 7:133
ف ص ل|FṦLنفصلNFṦLnufeSSiluaçıklıyoruzWe explain5x
ف ص ل|FṦL نفصل NFṦL nufeSSilu açıklıyoruz We explain 6:55
ف ص ل|FṦL نفصل NFṦL nufeSSilu biz açıklıyoruz We explain 7:32
ف ص ل|FṦL نفصل NFṦL nufeSSilu biz açıklıyoruz We explain 7:174
ف ص ل|FṦL نفصل NFṦL nufeSSilu ayrıntılı olarak açıklıyoruz We explain 10:24
ف ص ل|FṦL نفصل NFṦL nufeSSilu biz açıklıyoruz We explain 30:28
ف ص ل|FṦLوتفصيلVTFṦYLve tefSīleve açıklamasıdırand a detailed explanation2x
ف ص ل|FṦL وتفصيل VTFṦYL ve tefSīle ve açıklayıcıdır and a detailed explanation 10:37
ف ص ل|FṦL وتفصيل VTFṦYL ve tefSīle ve açıklamasıdır and a detailed explanation 12:111
ف ص ل|FṦLوتفصيلاVTFṦYLEve tefSīlenve açıklamak (için)and an explanation2x
ف ص ل|FṦL وتفصيلا VTFṦYLE ve tefSīlen ve açıklamak (için) and an explanation 6:154
ف ص ل|FṦL وتفصيلا VTFṦYLE ve tefSīlen ve açıklamasına dair and explanation 7:145
ف ص ل|FṦLوفصالهVFṦELHve fiSāluhuve onun sütten kesilmesiand (the) weaning of him2x
ف ص ل|FṦL وفصاله VFṦELH ve fiSāluhu ve onun sütten kesilmesi and his weaning 31:14
ف ص ل|FṦL وفصاله VFṦELH ve fiSāluhu ve sütten kesilmesi and (the) weaning of him 46:15
ف ص ل|FṦLوفصلVFṦLve feSleve ayırd ediciand decisive1x
ف ص ل|FṦL وفصل VFṦL ve feSle ve ayırd edici and decisive 38:20
ف ص ل|FṦLوفصيلتهVFṦYLTHve feSīletihive tüm ailesiniAnd his nearest kindred1x
ف ص ل|FṦL وفصيلته VFṦYLTH ve feSīletihi ve tüm ailesini And his nearest kindred 70:13
ف ص ل|FṦLونفصلVNFṦLve nufeSSiluve uzun uzun açıklıyoruzAnd We explain in detail1x
ف ص ل|FṦL ونفصل VNFṦL ve nufeSSilu ve uzun uzun açıklıyoruz And We explain in detail 9:11
ف ص ل|FṦLيفصلYFṦLyufeSSiluaçıklıyorHe details5x
ف ص ل|FṦL يفصل YFṦL yufeSSilu etraflıca açıklıyor He explains 10:5
ف ص ل|FṦL يفصل YFṦL yufeSSilu açıklıyor He details 13:2
ف ص ل|FṦL يفصل YFṦL yefSilu hüküm verecektir will judge 22:17
ف ص ل|FṦL يفصل YFṦL yefSilu hükmedecektir will judge 32:25
ف ص ل|FṦL يفصل YFṦL yefSilu ayırır He will judge 60:3


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}